Prošnja za tri zatočišča in pet vodil

 

(Najprej se trikrat poklonite in s sklenjenimi dlanmi recitirajte v zboru)

Mayam bhante tisaranena saha panca silani yacama.
Dutiyampi mayam bhante tisaranena saha panca silani yacama.
Tatiyampi mayam bhante tisaranena saha panca silani yaca.

Častiti gospod, prosimo za tri zatočišča in pet vodil.
Drugič, častiti gospod, prosimo za tri zatočišča in pet vodil.
Tretjič, častiti gospod, prosimo za tri zatočišča in pet vodil.

 

SPREJEM TREH ZATOČIŠČ

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa.

Čast blaženemu, plemenitemu in popolnoma razsvetljenemu.
Čast blaženemu, plemenitemu in popolnoma razsvetljenemu.
Čast blaženemu, plemenitemu in popolnoma razsvetljenemu.

Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Buddha je moje zatočišče.
Dhamma je moje zatočišče.
Sangha je moje zatočišče.

Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Dutiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Drugič, Buddha je moje zatočišče.
Drugič, Dhamma je moje zatočišče.
Drugič, Sangha je moje zatočišče.

Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Tatiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Tretjič, Buddha je moje zatočišče.
Tretjič, Dhamma je moje zatočišče.
Tretjič, Sangha je moje zatočišče.

 

Vodja:
Ti-saraṇa-gamanaṃ niṭṭhitaṃ.

Tri zatočišča so bila zdaj sprejeta.

Odgovor:
Da, častiti gospod.

 

 

PET VODIL

(Da sprejmeš življenjska vodila, ponovi vsako vodilo za vodjem)

1. Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami.
Sprejemam življenjsko vodilo, da se bom vzdržal ubijanja kateregakoli bitja.

2. Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami.
Sprejemam življenjsko vodilo, da se bom vzdržal kraje.

3. Kamesu micchacara veramani sikkhapadam samadiyami.
Sprejemam življenjsko vodilo, da se bom vzdržal nepravilnega spolnega vedenja.

4. Musavada veramani sikkhapadam samadiyami.
Sprejemam življenjsko vodilo, da se bom vzdržal napačnega in škodljivega govora.

5. Surameraya–majja-pamadatthana veramani sikkhapadam samadiyami.
Sprejemam življenjsko vodilo, da se bom vzdržal jemanja alkoholnih pijač in drog, ki vodijo v nepazljivost.

 

Vodja:
Imāni pañca sikkhā-padāni
Sīlena sugatiṃ yanti
Sīlena bhoga-sampadā
Sīlena nibbutiṃ yanti
Tasmā sīlaṃ visodhaye

To je pet vodil,
ki so vir sreče,
ki so vir pravega bogastva,
ki so vir miru.
Zato naj bo vrlina čista.

 

Odgovor:
Sadhu, sadhu, sadhu.

(Poklon)

(C) SloTheravada, 2023