Fotografije / Photos

Poslopja v uporabi Samanadipe

Buildings managed by Samanadipa

Življenje v samostanu Samanadipa

Life at Samanadipa Hermitage

Menihi popotniki

Wandering monks


Naše meniško življenje v azijskih gozdovih

Our monastic life in Asian forests

Razvoj samostana v prvem letu - 2016

Developments of the Hermitage in its first year - 2016

Prvi zimski umik - 2017

The first winter retreat - 2017


 

Prvo podporno praznovanje Samanadipe - Pha Pa 2017

The first supportive celebration of Samanadipa - Pha Pa 2017

 

© SloTheravada, 2018

Za vašo pozornost

Lahko si naložite koledar "Forest Sangha" za leto 2017 v pdf obliki na tej povezavi.

Printano kopijo pa dobite v samostanu Samanadipa.