Novice iz samostana

Obisk / Visit: Ajahn Vimokkha 13. april 2018

Obveščamo vas, da se v slovenskem gozdnem samostanu Samanadipa pri Trebnjem v petek, 13. aprila 2018, z začetkom ob 17h organizirajo srečanje in druženje s spoštovanim tajskim učiteljem meditacije Bhante Vimokkha Mendhinom.

Častiti Vimokkha Mendhino, je vodja Tajskega templja Wat Piphalivanaram, v pokrajini Rayong. Nadaljevalec je linije najpomembnejših tajskih budističnih učiteljev in je svetovno znani učitelj meditacije. Bhante Vimokkha je še posebej znan po svojem zelo pragmatičnem pristopu k poučevanju vipassana meditacije, ki je usmerjena v takojšnje in neposredno dojemanje resnične narave uma.

Za vse informacije in predregistracijo vaše udeležbe na tem edinstvenem zboru, se obrnite neposredno predstojniku Samanadipe.

[Organizirajo prijatelji Samanadipe iz Hrvaške]

ENGLISH:

We like to inform you that in the Slovene forest monastery Samanadipa near Trebnje, on Friday, April 13, 2018, starting at 5 pm, we will organize a meeting in with the respected Thai teacher of Meditation Bhante Vimokkha Mendhino.

Venerable Vimokkha Mendhino is the abbot of the Thai temple Wat Piphalivanaram, in the province of Rayong. The follower is the line of the most important Thai Buddhist teachers, and he is the world-renowned meditation teacher. Bhante Vimokkha is especially known for his very pragmatic approach to the teaching of vipassana meditation, which is directed at the immediate and direct perception of the true nature of the mind.

For all information in the pre-registration of your participation in this unique assembly, contact directly the abbot of the Samanadipa.

[Organized by Friends of Samanadipa from Croatia]

Vabilo na praznovanje / The invitation to celebration

VABILO OD TAJSKIH PRIJATELJEV SAMANADIPE
THE INVITATION FROM THAI FRIENDS OF SAMANADIPA

 

Thai Pha Pa ali Dan podpore samostana
& Vesak ali Dan
Budnega
& Spominski dan adžana Čaja ob 100 obletnici njegovega rojstva
& Dan odprtih vrat Dom Nirodharame

27. maj 2018

Thai Pha Pa je dogodek, ki ga prostovoljno organizirajo podporniki in prijatelji samostana iz Slovenije in tujine, da zberejo finančna sredstva za samostan, da se lahko preževi v naslednjih mesecih in letih. Takrat si tudi med seboj delimo hrano.

Vesak je dan, ko se spomnimo na Budovo življenje, to je na njegov rojstni dan, prebujenje in konec življenja. Ta praznik praznujejo tudi pri Združenih narodih (na katerega je povabljen tudi naš samostan) in velja za največji budistični praznik.

Spominski dan adžana Čaja, ko se spomnimo učitelja te tradicije.

Dan odprtih vrat Dom Nirodharame, ko laična skupnost tudi formalno daruje novo hiško z parcelo Skupnosti menihov. Takrat bo tudi priložnost, da si ogledate Nirodharamo.

LOKACIJA

Bodite pozorni, da slovesnost ni v samostanu, ampak v zidanici, 700m oddaljeno od samostana. Ime je "Ravnikarjeva zidan'ca”, na naslovu Goljek 30, Trebnje.

Google Map: https://www.google.si/maps/place/Goljek+30,+8210+Trebnje/@45.9585743,14.9901258,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47651a50fb2ad2a7:0x8c68283497664bb7!8m2!3d45.9585743!4d14.9923145


 

Thai Pha Pa or Day for Supporting the Hermitage
&
Vesak Day or Day of the Awakened One
& Memorial Day of Ajahn Chah – Commemoration of his 100th Birthday
& Open Day of Nirodharama House

May 27, 2018

Thai Pha Pa is not a holiday, but an event organized by volunteer supporters and friends of the hermitage from Slovenia and abroad to have fund-raising for the hermitage so it can survive in next months and years. That time we also share food with all participants.

Vesak is the day to remember the Buddha's life: his birthday, awakening and end of life. This holiday is celebrated also by the United Nations (where is invited also Samanadipa) and is considered the largest Buddhist holiday.

Memorial Day of Ajahn Chah, when we remember the teacher of our tradition.

Open Day of Nirodharama House is the occasion when a lay community is also going formally offer the new cottage with a land to the monastic community. There will be also an opportunity to see Nirodharama.

THE LOCATION

Note that the celebration is NOT happening at the Hermitage, but at the local vineyard cottage, located 700m from the Hermitage. The name of the cottage is “Ravnikarjeva zidan'ca”, address is Goljek 30, Trebnje.

Google Map: https://www.google.si/maps/place/Goljek+30,+8210+Trebnje/@45.9585743,14.9901258,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47651a50fb2ad2a7:0x8c68283497664bb7!8m2!3d45.9585743!4d14.9923145

Iščemo prostovoljce pri urejanju okolice samostana in gozda

IŠČEMO PROSTOVOLJCE

Samostan Samanadipa vedno potrebuje prostovoljce pri urejanju okolice samostana in gozda. Meniški pravilnik onemogoča menihom trganje rastline, tako da je vsaka pomoč v naravi zelo dobrodošla. Tu so težja in lažja dela, zato lahko vsi prispevajo k dejavnostim v skladu s svojimi zmogljivostmi. Če imate čas in voljo da nam pomagati pri ohranjanju tega kraja, nas lahko obvestite na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

LOOKING FOR VOLUNTEERS

Samanadipa Hermitage is always in needs for volunteers to help us with garden and forest work at the Hermitage. The Monastic Code prevents monks from cutting any living plant, therefore any help in the nature would be much appreciated. Here are heavier and lighter works to be done, therefore everyone can make his/her particular contribution to the activities according to his/her capacity. If you have time and willingness to help us in maintaining the place, you can inform us via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Vabilo na poseben program Upāsaka za laike

Izraz "upāsaka" pomeni "tisti, ki sedi v bližini" in se nanaša na laične ljudi, ki se bi radi približali menihom v praksi Dhamme. Po vzoru, ki je bil določen v Angliji in potem razširjen po svetu, samostan Samanadipa predlaga svoj program Upāsaka, da bi zagotovil strukturo za laične ljudi, ki si bi lahko skupaj dajali spodbudo, prakticirali in študirali. Redni Upāsaka dnevi se vsako leto odvijajo v samostanu (to je štirikrat na leto), kjer Upāsake obnovijo svojo zavezanost trem zatočiščem in petim vodilom, sodelujejo v študijskem delu, ki se osredotoča na temo Dhamme in vadbe v meditaciji. V času srečanja poteka študij sutt, pogovor o vsakdanji življenjski praksi, o meditaciji, o etičnemu življenju in budističnih konvencijah, in o širjenju Dhamme v širšem svetu. Drugače program poteka iz distance, ko člani vsakodnevno upoštevajo pet vodil in enkrat tedensko (dan v tednu si lahko sami določajo) upoštevajo osem vodil, kot je to priporočal Buddha. (Spisek vodil je spodaj.) Ta program je primeren za vsakdanjega človeka, ki se ne more pogosto udeležiti srečanj. Vse poteka v slovenskem jeziku.

Tisti, ki želite biti Upāsaka vsaj za eno leto, nas obvestite na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 8. aprila. Prvo srečanje bo v času druge obletnice samostana, to je 15. aprila.

Za več informacij kliknite TUKAJ.

Ajahn Chah's Biography 'Stillness Flowing' Available

‘Stillness Flowing: The Life and Teachings of Ajahn Chah’ by Ajahn Jayasaro is now available for download in following formats:

PDF | ePUB | Mobi

This important work details the life and teachings of Luang Por Chah, also known as Ajahn Chah, and has been in the making for over two decades. This biography is based on the 1993 Thai biography of Luang Por Chah entitled ‘Upalamani’ which was also authored by Ajahn Jayasaro. It includes translations from ‘Upalamani,’ in particular many of the anecdotes and reminiscences of Luang Por’s disciples, as well as a significant amount of social, cultural, historical and doctrinal information to provide context to an audience that may be unfamiliar with Thai culture and its Buddhist heritage.

Hardback copies are also available at Wat Pah Pong branch monasteries overseas. Due to the large size and weight of this book (the book has 850 pages), it is not possible to arrange for the books to be sent by mail.

 

New Guesthouse / Nova hiša za goste

The Foundation Samanadipa is currently on its own initiative purchasing small property (1,518m2) with a small cottage, 10min walking from the central area of the Hermitage in Goljek. Till the present time we have only the single guest attic-room which is very basic (no heating, no suitable entry to the attic, etc.), moreover we were not able to accommodate female guests. Since we have been receiving many inquiries from lay fiends who wanted to stay here and practice here, we realized that it is time we accommodate also those needs. With this new property Samanadipa Hermitage would gain accommodations for four guests in very beautiful forest area and in this way gained more space for peace and seclusion. If you like to be part of the Foundation's fund-raising, please feel free to contact us for more details: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Photos: https://photos.app.goo.gl/zqsQve21Fn15a5nZ2

 

Fundacija Samanadipa trenutno na lastno pobudo kupuje majhno zemljišče (1.518 m2) na katerem stoji majhen vikend (zidanica) in leži 10 minut hoje od osrednjega območja samostana na Goljeku. Sedaj je v samostanu samo ena podstrešna soba za goste, ki je zelo skromna (brez ogrevanja, brez ustreznega vstopa na podstrešje itd.), poleg tega pa v samostanu nismo mogli gostiti ženskih gostov. Ker smo prejeli številna povpraševanja od laičnih prijateljev, da bi tukaj bivali in vadili, smo ugotovili, da je čas, da poskusimo tem potrebam ugoditi. Z novo nepremičnino bi samostan Samanadipa pridobil namestitev za štiri goste na zelo lepem gozdnem območju in tako pridobil več prostora za mir in samotnost. Če želite pomagati pri zbiranju sredstev v okviru Fundacije, nas kontaktirate glede podrobnosti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fotografije: https://photos.app.goo.gl/zqsQve21Fn15a5nZ2

Nova knjižica "O meditaciji" za prosto distribucijo

Dobre novice! Danes smo dobili 3 pakete iz Tajske s knjigami »O meditaciji«, prevod govorov častitega adžana Čaja. Knjige so za prosto distribucijo in jih lahko dobite v samostanu Samanadipa. :)

Hvala Bojanu Božiču za prevod, Kristini Lazar lektoriranje, Gerolf T'Hooft za oblikovanje, Hillside Hermitage za naslovno sliko, Mame za zbiranje donacij, Jeab Anchalee Chomnoy (OneRoof) za tiskanje in pošiljanje knjig in vsem radodarnim prijateljem za finančne prispevke za tiskanje knjig. Sadhu Anumodana! :)

 

Good news! Today we got 3 packages from Thailand with books “O meditaciji” (“About Meditation”), Slovenian translation of the talks by Venerable Ajahn Chah. Books are for free distribution and you can get them at Samanadipa Hermitage.

Thanks to Bojanu Božič for the translation, Kristina Lazar for editorial work, Gerolf T'Hooft for the design, Hillside Hermitage for the cover photo, Mame for collecting donations, Khun Jeab Anchalee Chomnoy (OneRoof) for printing and posting the books, and to all generous friends who fonancially contributed for the printing. Sadhu Anumodana! :)

GOZDNI BILTEN – št. 2 – November 2016

Novice iz budističnega samostana Samanadipa

Dragi prijatelji in prijateljice,

Zdaj je minilo že več kot šest mesecev, odkar smo odprli stara kmečka vrata, vrata našega novega gozdnega budističnega samostana. Ta meniška tradicija je brez dvoma edinstvena, saj še vedno sledimo meniškemu redu in pravilniku, ki se je osnoval 500 let pred Kristusom. To je najstarejši meniški stan v svetovni zgodovini in ta linija se nadaljuje brez prekinitve vse do današnjega časa. Verjamem, da je samo to že vredno spoštovanja. Praznujemo to, da na tem svetu ne obstajajo samo tok sovraštva, delitev, nasilja, vojn, ampak tudi tok sočutja, ljubezni, radodarnosti, vrline, harmonije in modrosti. Učenje Budnega (Bude) sploh ni posvetno, ne gre s tokom, ki je pod vplivom odpora, poželenja in neumnosti. To je učenje Dhamme ali Narave, ki je preko narodnosti, tradicij, politike in celo religij. Narava je taka, kot je, brez dane oblike ali osebnosti. Ta ničesar ne izbira zase, je čista, popolna, brez madeža. Narava je brez dodatnih primesi, ki ni tvorjena. Je mir, ljubezen, sočutje in veselje.

Sledenje takemu učenju v času, ko družba sledi tokom materialistične ideologije, je vedno večji izziv. Dandanes se ponuja veliko čutnega udobja, ki bi nam moralo pomagati pri potešitvi realnih problemov. Živimo v svetu, ki spodbuja, da si zapremo uči, da obrnemo hrbet vsemu, kar ne maramo in si tajimo resnico problema. A verjetno za običajnega človeka ni težko spoznati, da resnica ne izgine z opojnostjo s svetom. Bolj ko ji postimo, da ostane neočiščena, bolj se gnoji. Zato, da se lahko ozdravimo pri korenini problema, gozdni budistični samostani ne gredo s tokom družbe, toda ne na način, da se bi zaprli družbi. Je neka harmonija samote z realnostjo sveta. In to je tudi poslanstvo Samanadipe, golješkega samostana.

Preživetje v državi, ki ne pozna našega načina preživetja, je seveda izziv. Veliko se tvega, veliko se ugiba. Le kako lahko menih, ki ne sme niti sprejeti denar, kaj šele služiti, ki ne sme pridelovati hrane, kuhati, sploh preživi v družbi, kjer ni življenja brez denarja? To je veliko vprašanje. Nobeden ne ve, kako bo. A Budni je naročil svojim menihom, da naj ne bi mislili preveč kje bomo spali in kje bomo jedli. Menihi se imenujemo bhikkhu-ji, kar bi lahko prevedli tudi kot miloščinarji. Mi naj bi bili revni. Kako bomo preživeli, naj ne bi bila naša skrb. Če je podpora, potem so tam menihi. Če ni zaupanja v dobroto menihov, potem ti odidejo kam drugam. Ni problema. Narava je taka: ni sigurna, je minljiva. In menihi moramo to direktno izkusiti, ne glede ali to prinese prijetnost ali neprijetnost.

A do zdaj še ni bilo lakote, niti nobeden ni bil premočen od dežja. V teh prvih mesecih smo bili deležni le veliko blagoslovov. Ob mojem prihodu, 16. aprila, se je skupaj zbralo kar nekaj prijateljev, tako Slovencev kot tudi Tajcev. Prav tako je bilo veliko udeležbe za vesak (čas Budovega rojstva, prebujenja in smrti, 15. maja), za čas daritve samostana, 26. junija, in za čas pavarane in praznovanje mojega meniškega »rojstnega« dneva, 16. oktobra. Občasno so ljudje prijahali tudi v manjših skupinah z namenom, da darujejo hrano. Poleg teh festivalov in obiskov smo bili tudi deležni veliko podpore pri obnavljanju stare hiše, kot tudi pri gradnji novih struktur. Hišno sobo smo obnovili in pretvorili v meditacijsko sobo, kuhinjo prepleskali, pri hiši zamenjali okna, stari prizidek, kjer je bil mali hlevček, smo zamenjali za novo kopalnico (ki se jo trenutno še vedno dokončuje), postavili čistilno napravo, hiša je dobila novo streho, malo smo uredili okolico, postavili mali kozolček, v gozdu postavili dva meniška kutija (meditacijski uti) in seveda je bilo vedno veliko pospravljanja.

Kar smo postorili, je bilo narejeno veliko le z prostovoljnim delom in donacijami. Veliko ljudi je priskočilo na pomoč: posebno pa se zahvaljujem Fundaciji Samanadipa, to je Mem, Bojanu, Gabrielu in Šili; tudi Brankotu, ki je bil večinoma časa tu na voljo, da pomaga tako pri delu, kot pri drugih stvareh; tudi čutim veliko hvaležnosti do naših sosedov, ki so pogosto priskočili na pomoč; hvala tudi Mihatu, Željkotu, Barbari in Primožu ki so bili med prvimi, ko je bila pomoč potrebna. Hvala Bojanu B. za urejanje spletne strani. Enako, anumodana gre tudi tajski skupnosti, predvsem pa Mem iz Izole in Duang iz Portoroža za organizacijo tajskih srečanj. In tudi zahvala gre mojim staršem in sorodnikom za vso ljubezen in podporo. In zagotovo, je tu še mnogo drugih, ki so prišli sem in nam pomagali z delom, donacijami, darovi ali ponudili moralno podporo. Ničesar ni bilo dano iz neba. Nimamo državnih podpor, niti nimamo »Vatikana« – vse kar se dogaja, vse kar je do zdaj zraslo, je zaradi vaše prostovoljnosti. In zato vsi tu čutimo brezmejno hvaležnost in vsem vam želim veliko sreče in veselja v vašem življenju. Upam, da zdaj, ko ste darovali nekaj svojega in sodelovali pri dejanju dobrote, čutite zaslugo v srcu, tj. srečo in mir. Zasluga je duhovno bogastvo in naj vam to bogastvo služi v tem in prihodnjem življenju.

V juniju smo imeli tu kar nekaj obiskov. Najbolj viden obisk je bil častiti adžan Nyanamoli, srbski menih, ki živi v samoti v gozdnem samostanu v Šrilanki. V tem času je tu bila tudi njegova mama Magdalena in naša glavna podpornica, Mem iz Britanije. V začetku julija je bil pri nas za dve noči tudi častiti adžan Thitadhammo iz Freisinga, Nemčije (tam kjer so naši »Brižinski spomeniki«). Adžan Thitadhammo je nam tudi dal v dar 180cm visok kip Bude. Ta veliki kip je 8. oktobra Dennis pripeljal v nočni vožnji s svojim kombijem vse iz Freisinga! In zdaj ta novi dodatek samostanu zagotovo še bolj poduhovi naš prostor.

Za obdobje treh mesecev je z nami tudi Ciro iz Kolumbije. Pred dvema mesecema je sprejel zapovedi anagarike, pripravnika. Konec novembra pa se mu izteče dovoljenje za bivanje v EU-ju in se bo konec novembra vrnil v Kolumbijo. Njegovo prijetno in čisto srce je bilo zelo dobrodošlo v Samanadipi. Upamo, da se je tu veliko naučil in da mu bo to znanje koristilo na njegovi duhovni poti in da se bo kmalu spet vrnil v Slovenijo.

Jaz sem tudi večkrat učil Dhammo in meditacije. V juniju sem vodil meditacijsko delavnico v umiku na Zaplani, učil v Ljubljani, Budimpešti in tudi v Samanadipi. Zaradi veliko dela in organizacij, so bile moja učenja omejena, a se bodo ta verjetno povečala postopoma skozi čas, pa naj bo to z javnimi govori ali pisanju člankov. Vse je odvisno, če je menih povabljen.

Zagotovo se je veliko zgodilo v času pol leta. Veliko se je potrpelo. Bili so uspehi in neuspehi. Ljudje prihajali in odhajali in drugi prihajali. Načrti so se spreminjali. Volja in želje so se spreminjale. Včasih so bili strahovi, včasih samozavest. Zdravje in moč telesa je tudi kazalo neko mejo. Vse to je bilo pričakovano in tako bo tudi ostalo. Ničesar ni sigurnega. Gozdni samostan se ne gradi na slavi in bogastvu in materialnih dobrinah, ampak na dobroti. Če lahko ta kraj poveže tiste, ki so ločeni, če spodbuja dobroto v tistih, ki so skriti vase, in vzdigne radodarnost v tistih, ki si stvari držijo le zase, in poveča mir in razumevanje Narave, potem lahko rečemo, da je Samanadipa bil zelo uspešen na svoji misiji. A to ni delo enega človeka, ampak delo vseh nas. Če želite pri tem sodelovati, na kakršnikoli način, nas le kontaktirajte ali obiščite. Več informacij glede podpore si lahko preberete tudi na strani »Vaša podpora«.

Srečno,

adžan Hiriko
Gozdni samostan Samanadipa
Goljek, 1. november 2016

http://slo-theravada.org/samanadipa

GOZDNI BILTEN – št. 1 – Marec 2016

Novice iz budističnega samostana Samanadipa


 

 

 

 

 

Dragi prijatelji Samanadipe,

To je prvi bilten, ki bo informiral pretekle dejavnosti in prihodnje projekte, ki potekajo v okviru novega gozdnega samostana v Goljeku pri Trebnjem. Upamo, da bomo lahko s temi novicami zgradili močan most med budističnim samostanom, podporniki, praktikanti budistične prakse in z okolico.

Samanadipa ima ogromno srečo, da je dobila možnost, da lahko raste na slovenskih tleh. To je zelo velik dar, ki prihaja od budističnih skupin in posameznikov iz celega sveta. Tega samostana nikakor ne bi bilo možno ustanoviti brez gospe iz Tajske, Mem Temduang Goodchild, ki je z velikim trudom zbrala denar za samostan. K njej so se pridružili tudi Ching iz Malezije in Puay iz Singapurja, ki sta zbrali donacije od mnogo drugih simpatizerjev. Kmalu za tem so se pridružili tudi podporniki iz budističnih skupin iz Evrope, posebno Tajci iz Velike Britanije. Zahvala gre tudi Marjanu Korelc za pomoč pri urejanju lastništva gozdne zemlje z malo kmečko hišico. Brez njih se naše sanje ne bi mogle uresničiti. In kmalu za tem se je povezalo še veliko več ljudi, ki so priskočili na pomoč pri organiziranju projekta. Iz srca se bi radi zahvalili vsem, ki zaupajo našim projektom in vidijo v tem korist za današnjo in prihodnjo družbo v Sloveniji.

Budistični samostani so popolnoma odvisni od dobre volje podpornikov. Mnogim je seveda tuje, kako gozdni samostani delujejo, a v Aziji imajo budistično tradicijo, ki ima močno razvito kulturo darovanja in to lahko vidimo v njihovem vsakdanjem življenju. Prostovoljno darovanje ljudem, ki živijo v dobroti in kreposti pripomore, da srce opusti svoje okove, ki ga stiskajo v sebičnosti, strahu in muki. Bolj ko se lahko srce odpre, bolj opazi notranji mir in srečo. Zato samostan ne išče državne podpore, ampak je popolnoma odprt dobroti, ki prihaja iz dobre volje. Uspeh samostana bo merilo za zaupanje, da samostan deluje v kreposti.

V gozdnem samostanu bo v tej zgodnji fazi živel le slovenski menih Bhante Hiriko, ki je v meniškem stanu že več kot 10 let. Svoje brezdomsko življenje je začel v Santacittarami, v Italiji, in bil posvečen v Aruna Ratanagiriju, v Britaniji. Svoje meniške izkušnje si je pridobil tudi v Cittaviveki in Amaravatiju v Britaniji, v Bodhinyanarami v Novi Zelandiji, na Wat Marp Džanu na Tajskem in v Sri Sumedhi na Šrilanki. Več o mednarodni gozdni tradiciji lahko najdete na www.forestsangha.org.

Ime “Samanadipa” je sestavljenka iz dveh besed: “samana”, ki pomeni menih ali iskalec resnice in “dipa”, ki lahko pomeni oboje, otok/zatočišče ali luč. To bi lahko prevedli kot “Zatočišče za meniško življenje”, kar izraža pričakovanje, da bodo menihi vodili svoje življenje v strogi vrlini, kot je zapisano v meniškem kodeksu, ali kot “Luč iskalcev resnice”, ki nakazuje, da ne iščemo uspeha v materialnih dobrinah ampak v Dhammi, resnici sveta, ki jo mora vsak zase spoznati. Tako Samanadipa postane opomin menihom, da sledijo

svojemu življenju na način, kot se pričakuje od Budnega (prevod za Budo) in opomin vsem praktikantom, da iščejo pravo zatočišče.

Bhante Hiriko je trenutno na Šrilanki, kjer je vodil spominski dan v Bundali na britanskega učitelja Nyanaviro Thero. Od tam bo 31. marca odletel v Amaravati in potem bosta 15.aprila prijatelja iz Šrilanke, Lahiru in Supun, pripeljala Bhante Hirika z avtom iz Britanije do Goljeka. Vožnja bo seveda dolga: 1600km se bo prevozilo v dveh dneh..

Trenutno se tudi člani Društvo Bhavana, posebno Bojan Pirih, Gabriel Cruz, Šila Singha, Mem Goodchild, Bhante Hiriko, trudijo pri ustanavljanju Samanadipe Fundacije. To je zadeva, ki prenaša veliko glavobola in skrbi, a tudi veliko veselja, saj brez fundacije ni temelja, in brez temelja ni razvoja. Hvala tej čudoviti ekipi, ki ure in dneve poskuša rešiti vse tehnične težave. Sadhu Anumodana!

Takoj po prihodu se bo v samostanu začelo obnavljanja kmečke hiše. Ker je hiša grajena na star način, bo potrebovala tudi poznavalce takih gradenj. Za tem bo sledila dekoracije in urejanje prostorov. Kdor ima kaj umetniške žilice in voljo, da pomaga pri pleskanju, je zelo dobrodošel. Lansko leto je hiša že dobila štiri nova okna, ker so bila stara okna gnila in izolacija pomanjkljiva. Kmalu bo potreben večji projekt, saj hiša nima kopalnice. Če želimo v samostanu sprejemati goste, je zelo pomembno, da se uredijo tudi sanitarije. Poleg tega želimo shrambo preurediti v sobo. Upamo, da bo dovolj podpore in prostovoljcev, ki bi pomagali pri gradnji in urejanju.

V začetku maja bomo dobili prvi kuti, leseno kočico na vogalu gozda, ki bo v uporabo menihu za tiho meditacijo in študij. Da imamo kuti, se zahvaljujemo Mem za donacijo, mizarju Obojniku za gradnjo in Gabrielu za organizacijo. A preden se kuti prepelje, moramo postaviti temelje. Upamo, da lahko to delo končamo pred koncem aprila. Strokovnjaki in delavci bodo več kot dobrodošli pri postavljanju temelja.

Kuti in nova soba bosta verjetno potrebovala peč na drva. Če kdo ve za kakšno peč, ki je dovolj dobre kvalitete in ne predraga, naj nam sporoči.

Organiziralo se bo tudi praznovanje tradicionalnega Vesaka. To je čas ko se spomnimo Budovega rojstva, prebuditve in prenehanja. To praznovanje bo potekalo v samostanu Samanadipa 22. maja 2016. Vsi ste dobrodošli.

Junij bo bolj poseben za Samanadipo. Kuti naj bi bil že urejen za uporabo in zato bo takrat lahko samostan sprejel prve obiske. 

Najbolj se seveda veselimo obisk glavne podpornice Mem Goodchild, ki bo bila z nami od 7. do 21. junija. V tistem času se bosta organizirala tudi dva večja srečanja za tajske podpornike v Sloveniji: eno srečanje bo v Ljubljani, drugo na Primorskem. Od 1. junija do 4. julija bo z nami tudi Bhante Nyanamoli, srbski menih, ki bo prišel iz Srilanke v Samanadipo, da nam ponudi svojo podporo. V tem času bo z nami tudi njegova mati, Magdalena. To bo tudi čas, ko bo Bhante Nyanamoli na voljo za srečanja in pogovore o Budovem učenju.

V juniju, od četrtka, 16., do nedelje, 19., bo potekal meditacijski umik za laike na Zaplani. Drugič zapored bo umik vodil Bhante Hiriko. Več informacij lahko dobite na tej strani.

Andreja Grablovic bo še naprej vodila meditativna srečanja za začetnike v Ljubljani. Enkrat ali dvakrat na mesec se bo pridružil tudi Bhante Hiriko. Več informacij boste našli na tej strani.

Ker menihom ni dovoljeno kuhati, kupovati, shranjevati ali pridelovati hrano, so zato popolnoma odvisni od zunanje oskrbe. Če kdo želi podpreti meniha v samostanu z darovanjem hrane, nam lahko  piše na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Druga možnost je, da se pokloni denar za hrano, potem pa se Društvo dogovori z bližnjo restavracijo, kamor gre menih s svojo meniško posodo po hrano. Iščemo skrbnika za organizacijo darovanja hrane.

 

Prostor za goste je v samostanu trenutno na žalost zelo omejen. Problem predstavljata kuhinja in sanitarije. Če ima kdo željo pomagati v kuhinji in se ne boji skromnega bivanja, lahko kontaktira samostan.

Več informacij o samostanu lahko najdete na www.slo-theravada.org/samanadipa.

 
 

© SloTheravada, 2018

Za vašo pozornost

Nyanatiloka - Budova beseda (knjiga v pdf)

‘Stillness Flowing: The Life and Teachings of Ajahn Chah’ by Ajahn Jayasaro is now available for download in PDF, ePUB and Mobi formats. This important work details the life and teachings of Luang Por Chah, also known as Ajahn Chah, and has been in the making for over two decades. More info.