Novice iz samostana

MEDITACIJSKE BLAZINE ZA SAMOSTAN

HELP NEEDED WITH MEDITATION CUSHIONS AND MATS

 

 

 

 

 

 

 

Our good Thai supporters from UK on their own initiative sponsored for Samanadipa Hermitage sets of 20 meditation cusions and mats. They have been already sewn in Thailand under instructions of Phra Suvijjano. Anumodana to all involved in this wonderful work. 

But help is now needed to get those coverings from Thailand to Slovenia. We need to have transported here only cloth material which are ready to be later filled up in Slovenia. If anybody is travelling from Thailand to Slovenia and you want to be part of this chain of goodness, please let us know. 

Also, if anyone knows where in Slovenia we can find foam for the mat (30x30x2cm) and fillings for the cusions we would very much appreciate the information.

Thank you,

Samanadipa Foundation

====================

 

POTREBUJEMO POMOC PRI MEDITACIJSKIH PODLAGAH IN BLAZINAH

 

Naši dobri tajski podporniki iz Združenega kraljestva so na lastno pobudo sponzorirali za samostan Samanadipa 20 meditacijskih podlag in blazin. Te so že pripravljene na Tajskem po navodilih Phra Suvijana. Anumodana vsem, ki so sodelovali pri tem čudovitem delu.

Sedaj potrebujemo pomoč pri prevozu  teh prevlek iz Tajske v Slovenijo. Če kdo potuje iz Tajske v Slovenijo in bi lahko pripeljal te prevleke v Slovenijo in želi biti del te verige dobrote, naj nam sporoči.

Zelo bi bili hvaležni za informacijo, kje v Sloveniji lahko najdemo peno za podlago (30x30x2cm) in polnila za blazine. 

Hvala vam,

Fundacija Samanadipa

 

New Guesthouse / Nova hiša za goste

The Foundation Samanadipa is currently on its own initiative purchasing small property (1,518m2) with a small cottage, 10min walking from the central area of the Hermitage in Goljek. Till the present time we have only the single guest attic-room which is very basic (no heating, no suitable entry to the attic, etc.), moreover we were not able to accommodate female guests. Since we have been receiving many inquiries from lay fiends who wanted to stay here and practice here, we realized that it is time we accommodate also those needs. With this new property Samanadipa Hermitage would gain accommodations for four guests in very beautiful forest area and in this way gained more space for peace and seclusion. If you like to be part of the Foundation's fund-raising, please feel free to contact us for more details: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Photos: https://photos.app.goo.gl/zqsQve21Fn15a5nZ2

 

Fundacija Samanadipa trenutno na lastno pobudo kupuje majhno zemljišče (1.518 m2) na katerem stoji majhen vikend (zidanica) in leži 10 minut hoje od osrednjega območja samostana na Goljeku. Sedaj je v samostanu samo ena podstrešna soba za goste, ki je zelo skromna (brez ogrevanja, brez ustreznega vstopa na podstrešje itd.), poleg tega pa v samostanu nismo mogli gostiti ženskih gostov. Ker smo prejeli številna povpraševanja od laičnih prijateljev, da bi tukaj bivali in vadili, smo ugotovili, da je čas, da poskusimo tem potrebam ugoditi. Z novo nepremičnino bi samostan Samanadipa pridobil namestitev za štiri goste na zelo lepem gozdnem območju in tako pridobil več prostora za mir in samotnost. Če želite pomagati pri zbiranju sredstev v okviru Fundacije, nas kontaktirate glede podrobnosti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fotografije: https://photos.app.goo.gl/zqsQve21Fn15a5nZ2

Pomoč v kuhinji / Help in the kitchen

Samanadipa Hermitage is looking forward to receive a new kitchen manager, Andrew, who is arriving from UK especially to help the monks. He will be staying here all the way till mid-November.

Samostan Samanadipa z veseljem pričakuje novega kuharja, Andrewa (Andreja), ki bo prišel iz Britanije posebno zato, da pomaga menihom. Z nami bo bil vse do sredine novembra.

His message / Njegovo sporočilo:

 

Dear friends and supporters of Samanadipa,

 

 

If I may introduce myself, my name is Andrew and I am honoured to be a temporary kitchen manager. As an in-house volunteer I will be able to prepare the daily meal using the supplies that have been offered. Attached is a link to our website http://www.slo-theravada.org/samanadipa/258-support.html which includes this list of helpful food items that you may want to offer the hermitage:

 


soya milk
juice
bread
eggs
vegetables
fruit

Thank you
Andrew Broome
(Kitchen Manager)

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dragi prijatelji in podporniki Samanadipe,

 


Naj se vam predstavim: moje ime je Andrew in mi je v čast, da sem lahko začasen vodnja kuhinje. V položaju prostovoljca bom pripravljal dnevne obroke iz živil, ki so bile nam ponujene. Tu je link spletne strani http://www.slo-theravada.org/samanadipa/250-podpora.html, ki vsebuje tudi ta spisek živil, ki bi bile nam koristne in katere bi vi morda radi ponudili samostanu:

 


sojino mleko
sok
kruh
jajce
zelenjava
sadje

Hvala.
Andrew Broome
(Vodja kuhinje)

Looking for a Lay Resident (Upasaka)

At Samanadipa Forest Hermitage we are looking for a volunteer to manage our small kitchen and the gardens for the next year. Applicants need to be male, with a European passport, reasonably fluent either in Slovenian or in English, and comfortably familiar with Theravada Buddhist practice. Responsibilities focus on daily organisation of cooking activities (morning time) and occasional small work around the hermitage. We can provide a single room or kuti (hut), two meals a day, and the opportunity to have secluded time for study, meditation and for Dhamma discussions with the resident monks.

If you are interested, please contact us
via email at - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
or by phone on +386 (0)31 577 557.

Iščemo prostovoljce pri urejanju okolice

IŠČEMO PROSTOVOLJCE

Samostan Samanadipa išče prostovoljce pri urejanju okolice okoli hiše »Viveka«. Meniški pravilnik onemogoča menihom trganje rastline, tako da je vsaka pomoč pri košnji in obrezovanju zelo dobrodošla. Pomoč bi potrebovali v bližnji prihodnosti. Če imate čas in voljo, nas lahko obvestite na samanadipa@gmail.com

 

LOOKING FOR VOLUNTEERS

Samanadipa Hermitage is looking for volunteers to help us with garden work at the “Viveka” Cottage. The Monastic Code prevents monks from cutting any living plant, therefore any help in cutting grass and pruning would be much appreciated. We need help in the nearest future. If you have time and willingness, you can inform us via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Obisk/Visit: Ajahn Maha Napan

V veselje nam je gostiti v Samanadipi tajskega meniha, tan adžana maha Napana Santibhada, pomočnika predstojnika Wat Saketa in direktorja Inštituta za budistično delovaje za mir in srečo. Z nami bo bil od 11. do 20. junija.

We are happy to host at Samanadipa Thai monk, Tan Ajahn Maha Napan Santibhado, the Assistant Abbot of Wat Saket and Director at the Institute of Buddhist Management for Peace and Happiness (IBHAP). He will be staying with us from 11th till 20th June.

Nova knjižica "O meditaciji" za prosto distribucijo

Dobre novice! Danes smo dobili 3 pakete iz Tajske s knjigami »O meditaciji«, prevod govorov častitega adžana Čaja. Knjige so za prosto distribucijo in jih lahko dobite v samostanu Samanadipa. :)

Hvala Bojanu Božiču za prevod, Kristini Lazar lektoriranje, Gerolf T'Hooft za oblikovanje, Hillside Hermitage za naslovno sliko, Mame za zbiranje donacij, Jeab Anchalee Chomnoy (OneRoof) za tiskanje in pošiljanje knjig in vsem radodarnim prijateljem za finančne prispevke za tiskanje knjig. Sadhu Anumodana! :)

 

Good news! Today we got 3 packages from Thailand with books “O meditaciji” (“About Meditation”), Slovenian translation of the talks by Venerable Ajahn Chah. Books are for free distribution and you can get them at Samanadipa Hermitage.

Thanks to Bojanu Božič for the translation, Kristina Lazar for editorial work, Gerolf T'Hooft for the design, Hillside Hermitage for the cover photo, Mame for collecting donations, Khun Jeab Anchalee Chomnoy (OneRoof) for printing and posting the books, and to all generous friends who fonancially contributed for the printing. Sadhu Anumodana! :)

Pa-Pa ali Dan podpore samostana

งาน ผ้าป่า สามัคคี ไทย, สโลวีเนีย และ สหราชอาณาจักร วันอาทิตย์

วันนี้ จะ มีการ นำ ผ้าป่า สามัคคี จาก เมืองไทย, สโลวีเนีย และ สหราชอาณาจักร มาร่วมกันถวาย. เรา จะมีพระสงฆ์ไทย มา ร่วมงาน ใน วันนี้ ด้วย

 

Pha Pa ali Dan podpore samostana
18. junij 2017

To ni praznik, ampak dogodek, ki ga prostovoljno organizirajo podporniki in prijatelji samostana iz Slovenije in tujine, da zberejo finančna sredstva za samostan. Na ta dan pridejo v samostan tudi drugi menihi, da izkažejo moralno podporo.
Dan pred tem se bomo tudi spomnili na življenje častitega adžana Čaja z večerno pujo.

Več informacij glede teh dogodkov bomo posredovali pred posameznim dogodkom.

Program:

10:30 Prihodi;

10:45 Uvod, dobrodošlica;
sprejetje pet vodil;
rižova pindapata;
kosilo.

13:00 meniško mantranje paritte;
darovanje Pa-pa meniške obleke in drugih stvari;
kratki govori o Dhammi v tajskem, slovenskem in angleškem jeziku;
mantranje hvaležnosti (anumodana);

Po slovesnosti: sprehod do samostana Samanadipa, kjer bo pogovor o Dhammi in sprehod do puščavniške hiške.

Lokacija dogodka: "Ravnikarjeva zidan'ca", Goljek 30, Trebnje (700m od samostana)

LOKACIJA

Bodite pozorni, da slovesnost ni v samostanu, ampak v zidanici, 700m oddaljeno od samostana. Ime je "Ravnikarjeva zidan'ca”, na naslovu Goljek 30, Trebnje.

Google Map: https://www.google.si/maps/place/Goljek+30,+8210+Trebnje/@45.9585743,14.9901258,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47651a50fb2ad2a7:0x8c68283497664bb7!8m2!3d45.9585743!4d14.9923145

 

Pha Pa or Day for Supporting the Hermitage
June 18, 2017

This is not a holiday, but an event organized by volunteer supporters and friends of the hermitage from Slovenia and abroad to have fund-raising for the hermitage. On that day they we also expect more monks to give us moral support.
On the day earlier we will also remember the life of the Venerable Ajahn Chah with an evening puja.

More information about these events will be provided prior to the events.

The Program:

10:30 Gathering;

10:45 Introduction, Welcome Speech;
Taking the Five Precepts;
Rice Pindapata;
Offering the Meal;

13:00 Paritta Chanting;
Offering the Pha-Pa Cloth & Other Requisites;
Short Dhamma Talks in Thai, English and Slovenian;
Anumodana Chanting;

After ceremony: Walk to the Samanadipa Hermitage for Dhamma Discussion and walk to the Hermit's kuti.

 

THE LOCATION

Note that the celebration is NOT happening at the Hermitage, but at the local vineyard cottage, located 700m from the Hermitage. The name of the cottage is “Ravnikarjeva zidan'ca”, address is Goljek 30, Trebnje.

Google Map: https://www.google.si/maps/place/Goljek+30,+8210+Trebnje/@45.9585743,14.9901258,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47651a50fb2ad2a7:0x8c68283497664bb7!8m2!3d45.9585743!4d14.9923145

 

 

Vsakodnevne meditacije v Samanadipi

Vsakodnevne meditacije v samostanu Samanadipi
(Goljek 3, Trebnje)
od 19. aprila do 1. maja
ob 19. uri.
Vsi, ki bi radi meditirali v skupini, ste dobrodošli.

Daily meditations at Samanadipa Hermitage
(Goljek 3, Trebnje)
from 19th April till 1st May
at 7pm.
All interested in group meditation are welcome.

Posebni dogodki v spomladanskem času / Special events in Spring time / งาน ฉลองประเพณี ในช่วงฤดู ใบไม้ผลิ ที่ ที่พำนักสงฆ์ สมณทีป

Posebni dogodki v spomladanskem času

Za to obdobje se bodo v gozdnem samostanu Samanadipi zvrstili trije dogodki:

Songkran ali JV Azijsko novo leto in
prva obletnica samostana

16. april 2017

V tistem delu sveta Tajci in drugi iz sosednjih držav praznujejo svoj začetek novega leta. Za ta čas je predvsem značilno tradicionalno umivanje Budovega kipa. Poleg tega, na ta dan izrazimo spoštovanje do menihov in starejših ljudi z umivanjem njihovih rok, ter se spomnimo na naše pokojne sorodnike.

Vesak ali Dan Budnega
14. maj 2017

To je dan, ko se spomnimo na Budovo življenje, to je na njegov rojstni dan, prebujenje in konec življenja. Ta praznik praznujejo tudi Združeni narodi in velja za največji budistični praznik.

Pha Pa ali Dan podpore samostana
18. junij 2017

To ni praznik, ampak dogodek, ki ga prostovoljno organizirajo podporniki in prijatelji samostana iz Slovenije in tujine, da zberejo finančna sredstva za samostan. Na ta dan pridejo v samostan tudi drugi menihi, da izkažejo moralno podporo.
Dan pred tem se bomo tudi spomnili na življenje častitega adžana Čaja z enodnevnim meditacijskim umikom.

Več informacij glede teh dogodkov bomo posredovali pred posameznim dogodkom.


 

Special events in springtime

For this period we will hosting three events at the Forest Hermitage Samanadipa:

Songkran or Southeast Asian New Year and
the first anniversary of the
Hermitage

April 16, 2017

In that part of the world Thai people and others from neighboring countries celebrate their own beginning of a new year. That time it is mainly characterized by traditional washing of Buddha statues. Moreover, on that day we show respect to the monks and elderly people with a gesture of washing their hands, and also we are remembering our deceased relatives.

Vesak Day or Day of the Awakened One
May 14, 2017

This is the day to remember the Buddha's life: his birthday, awakening and end of life. This holiday is celebrated also by the United Nations and is considered the largest Buddhist holiday.

Pha Pa or Day for Supporting the Hermitage
June 18, 2017

This is not a holiday, but an event organized by volunteer supporters and friends of the hermitage from Slovenia and abroad to have fund-raising for the hermitage. On that day they we also expect more monks to give us moral support.
On the day earlier we will also remember the life of the Venerable Ajahn Chah with a one-day meditation retreat.

More information about these events will be provided prior to the events.


 

งาน ฉลองประเพณี ในช่วงฤดู ใบไม้ผลิ ที่   ที่พำนักสงฆ์  สมณทีป

งานสงกรานต์ และ ฉลอง ครบรอบ 1 ปี ของ ที่พำนักสงฆ์ สมณทีป. วัน อาทิตย์
ที่
16 เมษายน 2017

ใน วันนี้ เรา จะ มี การ ฉลอง วัน ขึ้นปีใหม่ ของไทย หรือ เรา เรียกว่า วัน สงกรานต์. นอกจาก นี้ แล้ว เรา จะ มี การ ฉลอง ที่พำนักสงฆ์ สมณทีป ซึ่งได้ ก่อตั้ง มา เป็น เวลา ครบ 1 ปี. ดังนั้น เราจะ มี Double celebrations​.

วันวิสาขบูชา วัน อาทิตย์
ที่
14 พฤษภาคม 2017

วันนี้ เป็น วันที่ พระพุทธเจ้า ทรง ประสูติ , ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน  ดังนั้น จึงถือได้ ว่า เป็น วัน ที่ สำคัญ อย่างยิ่ง  ทาง ศาสนา วันหนึ่ง  ของ ชาวพุทธ ทั่วโลก แม้แต่ องค์การสหประชาชาติ ก็ ให้ ความสำคัญ กับ วันนี้

งาน ผ้าป่า สามัคคี ไทย, สโลวีเนีย และ สหราชอาณาจักร  วันอาทิตย์
ที่
18 มิถุนายน 2017

วันนี้ จะ มีการ นำ ผ้าป่า สามัคคี จาก เมืองไทย, สโลวีเนีย และ สหราชอาณาจักร มาร่วมกันถวายเรา จะมีพระสงฆ์ไทย มา ร่วมงาน ใน วันนี้ ด้วย  

นอกจากนี้ แล้ว เรา ยัง จะมี การน้อมรำลึก ถึง หลวงพ่อ ชา ซึ่ง วันเกิด ของ ท่าน ตรง กับ วัน ที่ 17 มิถุนายน  ดังนั้น ใน วันนี้ เรา จะมี การ ปฏิบัติ ธรรม นั่งสมาธิ

รายละเอียด ต่างๆ จะ แจ้ง ให้ ทราบ ใน เวลา ต่อไป

Prostovoljno delo v gozdu / Volunteer work in the forest

Vabljeni, da se pridružite pri urejanju samostanskega gozda. Planiramo porezati kake vejice in mlada drevesa, ter pograbiti listje. Delo je primerno za vse. Le primerno se oblečete in če imate kakšna orodja za rezanje vej doma, lahko to prinesete s seboj. Posebej iščemo nekoga, ki bi s sabo prinesel motorno žago in nam pomagal pri tem.

Dogajalo se bo v nedeljo, 19. marca, z začetkom ob 12. uri. Prosimo, da nam svoj prihod najavite, saj moramo delo prilagoditi glede na število udeležencev. Hvala.

Se vidimo!

 

Volunteer work in the forest

You are invited to join us in clearing the forest of the monastery. We plan to cut twigs and saplings, and rake the leaves. The work is suitable for everyone. Just come with suitable clothes and if you have any tools for cutting branches at home, you can bring them with you. Specifically we are looking for someone who would bring a chainsaw and help us with this.

The event is on Sunday, 19th March, starting at 12 am. Please confirm your arrival as we need to adjust the work depending on the number of participants. Thank you.

See you.

Dan blagoslova: končanje starega leta in začetek novega

V nedeljo, 1. januarja, ob 12-ih bo v Samanadipi mala ceremonija odpuščanja preteklosti in aspiracije prihodnosti. Na ta dan bo lahko vsak na listek napisal stvari, ki jih želi opustiti. Te listke se bo potem zažgalo. Nato sledi sprejetje Petih vodil, ki jih naj bi upoštevali vsi ljudje za mir in srečo na zemlji. Za tem sledi kratek menihov blagoslov.

Lahko pridete tudi prej, pred 11. uro, ko se bo menihu darovala hrana. Na ta način se  prakticira vrlino radodarnosti in širokosrčnosti.

Vsi dobrodošli!

 

PET VODIL za srečo na Zemlji:

1.    Neškodljivost: namenoma ne jemati življenje živemu bitju,

2.    Zanesljivost: ne vzeti ničesar, kar nam ni dano,

3.    Čistost: vzdržati se vseh vrst spolnih nadlegovanj,

4.    Pravilni govor: izogibati se lažnivemu ali zlobnemu govoru ter obrekovanju.

5.    Treznost: vzdrževati se katerihkoli opojnih pijač ali drog, ki vodijo v nepazljivost.

Ciro back to Columbia | Ciro nazaj v Kolumbijo

Ciro has now completed his 3 months commitment as an anagarika at Samanadipa Hermitage. Now he left for Colombia, his homeland. He was a great support and a great friend and we are wholeheartedly wishing him all the best on his path. We hope to see him back sometime soon in Slovenia! :D

Ciro je končal 3 mesečno zavezo kot anagarika v samostanu Samanadipa. Zdaj odhaja nazaj v Kolumbijo, v njegovo domovino. On je bil velika podpora in velik prijatelj in se mu srčno želimo vse najboljše na njegovi poti. Upamo, da ga kmalu spet vidimo v Sloveniji! :D

 

GOZDNI BILTEN – št. 2 – November 2016

Novice iz budističnega samostana Samanadipa

Dragi prijatelji in prijateljice,

Zdaj je minilo že več kot šest mesecev, odkar smo odprli stara kmečka vrata, vrata našega novega gozdnega budističnega samostana. Ta meniška tradicija je brez dvoma edinstvena, saj še vedno sledimo meniškemu redu in pravilniku, ki se je osnoval 500 let pred Kristusom. To je najstarejši meniški stan v svetovni zgodovini in ta linija se nadaljuje brez prekinitve vse do današnjega časa. Verjamem, da je samo to že vredno spoštovanja. Praznujemo to, da na tem svetu ne obstajajo samo tok sovraštva, delitev, nasilja, vojn, ampak tudi tok sočutja, ljubezni, radodarnosti, vrline, harmonije in modrosti. Učenje Budnega (Bude) sploh ni posvetno, ne gre s tokom, ki je pod vplivom odpora, poželenja in neumnosti. To je učenje Dhamme ali Narave, ki je preko narodnosti, tradicij, politike in celo religij. Narava je taka, kot je, brez dane oblike ali osebnosti. Ta ničesar ne izbira zase, je čista, popolna, brez madeža. Narava je brez dodatnih primesi, ki ni tvorjena. Je mir, ljubezen, sočutje in veselje.

Sledenje takemu učenju v času, ko družba sledi tokom materialistične ideologije, je vedno večji izziv. Dandanes se ponuja veliko čutnega udobja, ki bi nam moralo pomagati pri potešitvi realnih problemov. Živimo v svetu, ki spodbuja, da si zapremo uči, da obrnemo hrbet vsemu, kar ne maramo in si tajimo resnico problema. A verjetno za običajnega človeka ni težko spoznati, da resnica ne izgine z opojnostjo s svetom. Bolj ko ji postimo, da ostane neočiščena, bolj se gnoji. Zato, da se lahko ozdravimo pri korenini problema, gozdni budistični samostani ne gredo s tokom družbe, toda ne na način, da se bi zaprli družbi. Je neka harmonija samote z realnostjo sveta. In to je tudi poslanstvo Samanadipe, golješkega samostana.

Preživetje v državi, ki ne pozna našega načina preživetja, je seveda izziv. Veliko se tvega, veliko se ugiba. Le kako lahko menih, ki ne sme niti sprejeti denar, kaj šele služiti, ki ne sme pridelovati hrane, kuhati, sploh preživi v družbi, kjer ni življenja brez denarja? To je veliko vprašanje. Nobeden ne ve, kako bo. A Budni je naročil svojim menihom, da naj ne bi mislili preveč kje bomo spali in kje bomo jedli. Menihi se imenujemo bhikkhu-ji, kar bi lahko prevedli tudi kot miloščinarji. Mi naj bi bili revni. Kako bomo preživeli, naj ne bi bila naša skrb. Če je podpora, potem so tam menihi. Če ni zaupanja v dobroto menihov, potem ti odidejo kam drugam. Ni problema. Narava je taka: ni sigurna, je minljiva. In menihi moramo to direktno izkusiti, ne glede ali to prinese prijetnost ali neprijetnost.

A do zdaj še ni bilo lakote, niti nobeden ni bil premočen od dežja. V teh prvih mesecih smo bili deležni le veliko blagoslovov. Ob mojem prihodu, 16. aprila, se je skupaj zbralo kar nekaj prijateljev, tako Slovencev kot tudi Tajcev. Prav tako je bilo veliko udeležbe za vesak (čas Budovega rojstva, prebujenja in smrti, 15. maja), za čas daritve samostana, 26. junija, in za čas pavarane in praznovanje mojega meniškega »rojstnega« dneva, 16. oktobra. Občasno so ljudje prijahali tudi v manjših skupinah z namenom, da darujejo hrano. Poleg teh festivalov in obiskov smo bili tudi deležni veliko podpore pri obnavljanju stare hiše, kot tudi pri gradnji novih struktur. Hišno sobo smo obnovili in pretvorili v meditacijsko sobo, kuhinjo prepleskali, pri hiši zamenjali okna, stari prizidek, kjer je bil mali hlevček, smo zamenjali za novo kopalnico (ki se jo trenutno še vedno dokončuje), postavili čistilno napravo, hiša je dobila novo streho, malo smo uredili okolico, postavili mali kozolček, v gozdu postavili dva meniška kutija (meditacijski uti) in seveda je bilo vedno veliko pospravljanja.

Kar smo postorili, je bilo narejeno veliko le z prostovoljnim delom in donacijami. Veliko ljudi je priskočilo na pomoč: posebno pa se zahvaljujem Fundaciji Samanadipa, to je Mem, Bojanu, Gabrielu in Šili; tudi Brankotu, ki je bil večinoma časa tu na voljo, da pomaga tako pri delu, kot pri drugih stvareh; tudi čutim veliko hvaležnosti do naših sosedov, ki so pogosto priskočili na pomoč; hvala tudi Mihatu, Željkotu, Barbari in Primožu ki so bili med prvimi, ko je bila pomoč potrebna. Hvala Bojanu B. za urejanje spletne strani. Enako, anumodana gre tudi tajski skupnosti, predvsem pa Mem iz Izole in Duang iz Portoroža za organizacijo tajskih srečanj. In tudi zahvala gre mojim staršem in sorodnikom za vso ljubezen in podporo. In zagotovo, je tu še mnogo drugih, ki so prišli sem in nam pomagali z delom, donacijami, darovi ali ponudili moralno podporo. Ničesar ni bilo dano iz neba. Nimamo državnih podpor, niti nimamo »Vatikana« – vse kar se dogaja, vse kar je do zdaj zraslo, je zaradi vaše prostovoljnosti. In zato vsi tu čutimo brezmejno hvaležnost in vsem vam želim veliko sreče in veselja v vašem življenju. Upam, da zdaj, ko ste darovali nekaj svojega in sodelovali pri dejanju dobrote, čutite zaslugo v srcu, tj. srečo in mir. Zasluga je duhovno bogastvo in naj vam to bogastvo služi v tem in prihodnjem življenju.

V juniju smo imeli tu kar nekaj obiskov. Najbolj viden obisk je bil častiti adžan Nyanamoli, srbski menih, ki živi v samoti v gozdnem samostanu v Šrilanki. V tem času je tu bila tudi njegova mama Magdalena in naša glavna podpornica, Mem iz Britanije. V začetku julija je bil pri nas za dve noči tudi častiti adžan Thitadhammo iz Freisinga, Nemčije (tam kjer so naši »Brižinski spomeniki«). Adžan Thitadhammo je nam tudi dal v dar 180cm visok kip Bude. Ta veliki kip je 8. oktobra Dennis pripeljal v nočni vožnji s svojim kombijem vse iz Freisinga! In zdaj ta novi dodatek samostanu zagotovo še bolj poduhovi naš prostor.

Za obdobje treh mesecev je z nami tudi Ciro iz Kolumbije. Pred dvema mesecema je sprejel zapovedi anagarike, pripravnika. Konec novembra pa se mu izteče dovoljenje za bivanje v EU-ju in se bo konec novembra vrnil v Kolumbijo. Njegovo prijetno in čisto srce je bilo zelo dobrodošlo v Samanadipi. Upamo, da se je tu veliko naučil in da mu bo to znanje koristilo na njegovi duhovni poti in da se bo kmalu spet vrnil v Slovenijo.

Jaz sem tudi večkrat učil Dhammo in meditacije. V juniju sem vodil meditacijsko delavnico v umiku na Zaplani, učil v Ljubljani, Budimpešti in tudi v Samanadipi. Zaradi veliko dela in organizacij, so bile moja učenja omejena, a se bodo ta verjetno povečala postopoma skozi čas, pa naj bo to z javnimi govori ali pisanju člankov. Vse je odvisno, če je menih povabljen.

Zagotovo se je veliko zgodilo v času pol leta. Veliko se je potrpelo. Bili so uspehi in neuspehi. Ljudje prihajali in odhajali in drugi prihajali. Načrti so se spreminjali. Volja in želje so se spreminjale. Včasih so bili strahovi, včasih samozavest. Zdravje in moč telesa je tudi kazalo neko mejo. Vse to je bilo pričakovano in tako bo tudi ostalo. Ničesar ni sigurnega. Gozdni samostan se ne gradi na slavi in bogastvu in materialnih dobrinah, ampak na dobroti. Če lahko ta kraj poveže tiste, ki so ločeni, če spodbuja dobroto v tistih, ki so skriti vase, in vzdigne radodarnost v tistih, ki si stvari držijo le zase, in poveča mir in razumevanje Narave, potem lahko rečemo, da je Samanadipa bil zelo uspešen na svoji misiji. A to ni delo enega človeka, ampak delo vseh nas. Če želite pri tem sodelovati, na kakršnikoli način, nas le kontaktirajte ali obiščite. Več informacij glede podpore si lahko preberete tudi na strani »Vaša podpora«.

Srečno,

adžan Hiriko
Gozdni samostan Samanadipa
Goljek, 1. november 2016

http://slo-theravada.org/samanadipa

GOZDNI BILTEN – št. 1 – Marec 2016

Novice iz budističnega samostana Samanadipa


 

 

 

 

 

Dragi prijatelji Samanadipe,

To je prvi bilten, ki bo informiral pretekle dejavnosti in prihodnje projekte, ki potekajo v okviru novega gozdnega samostana v Goljeku pri Trebnjem. Upamo, da bomo lahko s temi novicami zgradili močan most med budističnim samostanom, podporniki, praktikanti budistične prakse in z okolico.

Samanadipa ima ogromno srečo, da je dobila možnost, da lahko raste na slovenskih tleh. To je zelo velik dar, ki prihaja od budističnih skupin in posameznikov iz celega sveta. Tega samostana nikakor ne bi bilo možno ustanoviti brez gospe iz Tajske, Mem Temduang Goodchild, ki je z velikim trudom zbrala denar za samostan. K njej so se pridružili tudi Ching iz Malezije in Puay iz Singapurja, ki sta zbrali donacije od mnogo drugih simpatizerjev. Kmalu za tem so se pridružili tudi podporniki iz budističnih skupin iz Evrope, posebno Tajci iz Velike Britanije. Zahvala gre tudi Marjanu Korelc za pomoč pri urejanju lastništva gozdne zemlje z malo kmečko hišico. Brez njih se naše sanje ne bi mogle uresničiti. In kmalu za tem se je povezalo še veliko več ljudi, ki so priskočili na pomoč pri organiziranju projekta. Iz srca se bi radi zahvalili vsem, ki zaupajo našim projektom in vidijo v tem korist za današnjo in prihodnjo družbo v Sloveniji.

Budistični samostani so popolnoma odvisni od dobre volje podpornikov. Mnogim je seveda tuje, kako gozdni samostani delujejo, a v Aziji imajo budistično tradicijo, ki ima močno razvito kulturo darovanja in to lahko vidimo v njihovem vsakdanjem življenju. Prostovoljno darovanje ljudem, ki živijo v dobroti in kreposti pripomore, da srce opusti svoje okove, ki ga stiskajo v sebičnosti, strahu in muki. Bolj ko se lahko srce odpre, bolj opazi notranji mir in srečo. Zato samostan ne išče državne podpore, ampak je popolnoma odprt dobroti, ki prihaja iz dobre volje. Uspeh samostana bo merilo za zaupanje, da samostan deluje v kreposti.

V gozdnem samostanu bo v tej zgodnji fazi živel le slovenski menih Bhante Hiriko, ki je v meniškem stanu že več kot 10 let. Svoje brezdomsko življenje je začel v Santacittarami, v Italiji, in bil posvečen v Aruna Ratanagiriju, v Britaniji. Svoje meniške izkušnje si je pridobil tudi v Cittaviveki in Amaravatiju v Britaniji, v Bodhinyanarami v Novi Zelandiji, na Wat Marp Džanu na Tajskem in v Sri Sumedhi na Šrilanki. Več o mednarodni gozdni tradiciji lahko najdete na www.forestsangha.org.

Ime “Samanadipa” je sestavljenka iz dveh besed: “samana”, ki pomeni menih ali iskalec resnice in “dipa”, ki lahko pomeni oboje, otok/zatočišče ali luč. To bi lahko prevedli kot “Zatočišče za meniško življenje”, kar izraža pričakovanje, da bodo menihi vodili svoje življenje v strogi vrlini, kot je zapisano v meniškem kodeksu, ali kot “Luč iskalcev resnice”, ki nakazuje, da ne iščemo uspeha v materialnih dobrinah ampak v Dhammi, resnici sveta, ki jo mora vsak zase spoznati. Tako Samanadipa postane opomin menihom, da sledijo

svojemu življenju na način, kot se pričakuje od Budnega (prevod za Budo) in opomin vsem praktikantom, da iščejo pravo zatočišče.

Bhante Hiriko je trenutno na Šrilanki, kjer je vodil spominski dan v Bundali na britanskega učitelja Nyanaviro Thero. Od tam bo 31. marca odletel v Amaravati in potem bosta 15.aprila prijatelja iz Šrilanke, Lahiru in Supun, pripeljala Bhante Hirika z avtom iz Britanije do Goljeka. Vožnja bo seveda dolga: 1600km se bo prevozilo v dveh dneh..

Trenutno se tudi člani Društvo Bhavana, posebno Bojan Pirih, Gabriel Cruz, Šila Singha, Mem Goodchild, Bhante Hiriko, trudijo pri ustanavljanju Samanadipe Fundacije. To je zadeva, ki prenaša veliko glavobola in skrbi, a tudi veliko veselja, saj brez fundacije ni temelja, in brez temelja ni razvoja. Hvala tej čudoviti ekipi, ki ure in dneve poskuša rešiti vse tehnične težave. Sadhu Anumodana!

Takoj po prihodu se bo v samostanu začelo obnavljanja kmečke hiše. Ker je hiša grajena na star način, bo potrebovala tudi poznavalce takih gradenj. Za tem bo sledila dekoracije in urejanje prostorov. Kdor ima kaj umetniške žilice in voljo, da pomaga pri pleskanju, je zelo dobrodošel. Lansko leto je hiša že dobila štiri nova okna, ker so bila stara okna gnila in izolacija pomanjkljiva. Kmalu bo potreben večji projekt, saj hiša nima kopalnice. Če želimo v samostanu sprejemati goste, je zelo pomembno, da se uredijo tudi sanitarije. Poleg tega želimo shrambo preurediti v sobo. Upamo, da bo dovolj podpore in prostovoljcev, ki bi pomagali pri gradnji in urejanju.

V začetku maja bomo dobili prvi kuti, leseno kočico na vogalu gozda, ki bo v uporabo menihu za tiho meditacijo in študij. Da imamo kuti, se zahvaljujemo Mem za donacijo, mizarju Obojniku za gradnjo in Gabrielu za organizacijo. A preden se kuti prepelje, moramo postaviti temelje. Upamo, da lahko to delo končamo pred koncem aprila. Strokovnjaki in delavci bodo več kot dobrodošli pri postavljanju temelja.

Kuti in nova soba bosta verjetno potrebovala peč na drva. Če kdo ve za kakšno peč, ki je dovolj dobre kvalitete in ne predraga, naj nam sporoči.

Organiziralo se bo tudi praznovanje tradicionalnega Vesaka. To je čas ko se spomnimo Budovega rojstva, prebuditve in prenehanja. To praznovanje bo potekalo v samostanu Samanadipa 22. maja 2016. Vsi ste dobrodošli.

Junij bo bolj poseben za Samanadipo. Kuti naj bi bil že urejen za uporabo in zato bo takrat lahko samostan sprejel prve obiske. 

Najbolj se seveda veselimo obisk glavne podpornice Mem Goodchild, ki bo bila z nami od 7. do 21. junija. V tistem času se bosta organizirala tudi dva večja srečanja za tajske podpornike v Sloveniji: eno srečanje bo v Ljubljani, drugo na Primorskem. Od 1. junija do 4. julija bo z nami tudi Bhante Nyanamoli, srbski menih, ki bo prišel iz Srilanke v Samanadipo, da nam ponudi svojo podporo. V tem času bo z nami tudi njegova mati, Magdalena. To bo tudi čas, ko bo Bhante Nyanamoli na voljo za srečanja in pogovore o Budovem učenju.

V juniju, od četrtka, 16., do nedelje, 19., bo potekal meditacijski umik za laike na Zaplani. Drugič zapored bo umik vodil Bhante Hiriko. Več informacij lahko dobite na tej strani.

Andreja Grablovic bo še naprej vodila meditativna srečanja za začetnike v Ljubljani. Enkrat ali dvakrat na mesec se bo pridružil tudi Bhante Hiriko. Več informacij boste našli na tej strani.

Ker menihom ni dovoljeno kuhati, kupovati, shranjevati ali pridelovati hrano, so zato popolnoma odvisni od zunanje oskrbe. Če kdo želi podpreti meniha v samostanu z darovanjem hrane, nam lahko  piše na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Druga možnost je, da se pokloni denar za hrano, potem pa se Društvo dogovori z bližnjo restavracijo, kamor gre menih s svojo meniško posodo po hrano. Iščemo skrbnika za organizacijo darovanja hrane.

 

Prostor za goste je v samostanu trenutno na žalost zelo omejen. Problem predstavljata kuhinja in sanitarije. Če ima kdo željo pomagati v kuhinji in se ne boji skromnega bivanja, lahko kontaktira samostan.

Več informacij o samostanu lahko najdete na www.slo-theravada.org/samanadipa.

 
 

© SloTheravada, 2018

Za vašo pozornost

Lahko si naložite koledar "Forest Sangha" za leto 2017 v pdf obliki na tej povezavi.

Printano kopijo pa dobite v samostanu Samanadipa.