Pomoč v kuhinji / Help in the kitchen

Samanadipa Hermitage is looking forward to receive a new kitchen manager, Andrew, who is arriving from UK especially to help the monks. He will be staying here all the way till mid-November.

Samostan Samanadipa z veseljem pričakuje novega kuharja, Andrewa (Andreja), ki bo prišel iz Britanije posebno zato, da pomaga menihom. Z nami bo bil vse do sredine novembra.

His message / Njegovo sporočilo:

 

Dear friends and supporters of Samanadipa,

 

 

If I may introduce myself, my name is Andrew and I am honoured to be a temporary kitchen manager. As an in-house volunteer I will be able to prepare the daily meal using the supplies that have been offered. Attached is a link to our website http://www.slo-theravada.org/samanadipa/258-support.html which includes this list of helpful food items that you may want to offer the hermitage:

 


soya milk
juice
bread
eggs
vegetables
fruit

Thank you
Andrew Broome
(Kitchen Manager)

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dragi prijatelji in podporniki Samanadipe,

 


Naj se vam predstavim: moje ime je Andrew in mi je v čast, da sem lahko začasen vodnja kuhinje. V položaju prostovoljca bom pripravljal dnevne obroke iz živil, ki so bile nam ponujene. Tu je link spletne strani http://www.slo-theravada.org/samanadipa/250-podpora.html, ki vsebuje tudi ta spisek živil, ki bi bile nam koristne in katere bi vi morda radi ponudili samostanu:

 


sojino mleko
sok
kruh
jajce
zelenjava
sadje

Hvala.
Andrew Broome
(Vodja kuhinje)

© SloTheravada, 2017

Za vašo pozornost

Lahko si naložite koledar "Forest Sangha" za leto 2017 v pdf obliki na tej povezavi.

Printano kopijo pa dobite v samostanu Samanadipa.