! Pomoč v kuhinji in bivanje v samostanu

Če ima kdo željo in možnost da pomaga menihom, posebno pri delu v kuhinji, in želi preživeti nekaj časa v mirnem in navdihujočem okolju v naravi, spodbuditi svojo duhovno prakso in razširiti vedenje o budizmu ter se seznaniti z življenjem budističnih menihov je prisrčno dobrodošel. Bivanje je brezplačno. Od gostov pa se pričakuje: spoštovanje osmih etičnih načel in pripravljenost priprave enostavnega zajtrka in enega ter edinega obroka za meniško skupnost treh menihov.

Bi pa bili hvaležni za pomoč predvsem od 27. marca dalje.

Več informacij na: http://www.slo-theravada.org/samanadipa/251-obiski.html
 

Support in the Kitchen and the residence at the hermitage

Anyone who is interested to support monks, especially helping in the kitchen, and to spend some time in peaceful and inspiring environment either to boost his/her spiritual practice or to learn more about the Teaching of the Buddha and life of the Buddhist monks is warmly welcome. Staying is free of charge. Requirements are: willingness to keep eight ethical precepts and ability to prepare a simple breakfast and one main meal for the Community of 3 monks.

We would appreciate your help from 27th March onwards for any period of time.

More information on http://www.slo-theravada.org/samanadipa/259-visit.html

(CC) SloTheravada, 2019

Za vašo pozornost

The New Edition of
the biography of
Ven. Nanavira

THE HERMIT
OF BUNDALA

by Hiriko Bhikkhu

more information