(AN 8:6) Lokavipatti Sutta - Spremenljivosti življenja

 

“Teh osem posvetnih stanj, menihi, suče svet in svet se suče okoli teh posvetnih stanj. Katerih osem? Dobiček in izguba, slava in sramota, hvala in graja, sreča in nesreča. 

“S temi osmimi posvetnimi stanji, menihi, se borita nepoučeni posvetnež in prav tako poučeni plemeniti učenec. Kakšna je različnost, razlika, med poučenim plemenitim učencem in nepoučenim posvetnežem?” 

Častivredni gospod, naše vedenje o teh stvareh ima svoje korenine v Blaženemu; Blaženi je kot vodnik in zatočišče. Bilo bi dobro, častivredni gospod, če bi Blaženi prečistil pomen te trditve. Ko jo bodo slišali od njega, jo bodo menihi upoštevali.” 

“Poslušajte potem, menihi, in bodite pozorni. Jaz bom govoril.” 

Da, častivredni gospod,” so odgovorili menihi. Blaženi je potem spregovoril: 

Ko nepoučeni posvetnež, menihi, pride do dobička, ne razmišlja o njem kot: ‘Ta dobiček, ki sem ga dobil je nestalen, povezan s trpljenjem, podvržen spremembi.’ On ga ne pozna takega, kot je v resnici. In ko pride do izgube, slave in sramote, hvale in graje, ne razmišlja o tem kot: ‘Vse to je nestalno, povezano s trpljenjem in podvrženo spremembi.’ On tega ne pozna, kot je to v resnici. Takšno osebo dobiček in izguba, slava in sramota, hvala in graja, sreča in nesreča prevzamejo. Ko pride dobiček, je vznesen in ko se sreča z izgubo je potrt. Ko pride slava je vznesen in ko sreča sramoto je potrt. Ko pride hvala je vznesen in ko se sreča z grajo je potrt. Ko izkuša srečo je vznesen in ko izkuša nesrečo je potrt. Ko je tako vpleten v to, kar ima rad in to, kar nima rad, ne bo osvobojen od rojstva, staranja in smrti, od žalovanja, objokovanja, bolečine, potrtosti in obupa; pravim, da ne bo prost od trpljenja. 

“Toda, menihi, ko poučeni plemeniti učenec pride do dobička, razmišlja o njem tako: ‘Ta dobiček, ki sem ga dobil je nestalen, povezan je s trpljenjem, podvržen spremembi.’ In tako bo razmišljal, ko se sreča z izgubo in tako naprej. On razume vse te stvari tako, kot v resnici so in one mu ne prevzamejo uma. Tako ne bo vznesen z dobičkom in potrt z izgubo; vznesen s slavo in potrt s sramoto; vznesen s hvalo in potrt z grajo; vznesen s srečo in potrt z nesrečo. Ko tako opusti to, kar ima rad in kar nima rad, bo osvobojen od rojstva, staranja in smrti, od žalovanja, objokovanja, bolečine, potrtosti in obupa; pravim, da bo prost trpljenja. 

“To, menihi, je razlika, neenakost, med poučenim plemenitim učencem in nepoučenim posvetnežem.” 

 

 

 

vir: Bhikkhu Bodhi - In the Buddha's Words, Wisdom Publications, 2005
prevod: Bojan Božič / november 2013

(C) SloTheravada, 2023