(Dh 6) Dhammapada - Paṇḍita Vagga - Modrec

1./ 76
Če srečaš modrega človeka,
ki opazi vse napake
in te nanje opozarja,
živi s takim učenjakom
in spoznal boš pot modrosti.

2./ 77.
Naj ti svetuje in te opominja
in naj odvrača te od zla –
pametni ga cenijo,
bedaki pa sovražijo.

3./ 78.
Ne živi s slabimi ljudmi,
ne druži se z nizkotneži –
živi z dobrimi prijatelji,
druži se z najboljšimi ljudmi!

4./ 79.
Resnicoljubni srečno živijo
in imajo čiste misli –
modrec se preda resnici,
ki jo učijo plemeniti.

5./ 80.
Poljedelci vodo usmerjajo,
lokostrelci puščice ravnajo,
tesarji les ukrivljajo,
modri pa si misli obvladujejo.

6./ 81.
Modrec trden je kot skala,
ki ga veter ne premakne,
saj ga nikdar ne vznemiri
niti hvala niti graja.

7./ 82.
Ko modri zaslišijo resnico,
se popolnoma umirijo –
tihi so kot jezero,
ki je mirno in globoko.

8./ 83.
Modreci se vsemu odrečejo
in ne govorijo o željah –
če so srečni ali nesrečni,
tega nikdar ne pokažejo.

9./ 84.
Kdor ne išče uspeha z goljufijo,
kdor si ne želi sinov, bogastva, oblasti,
kdor ne škoduje sebi niti drugim,
je moder, pravičen, poln vrlin.

10./ 85.
Malo takih je ljudi,
ki gredo na oni breg –
večina ostane na tem bregu
in le teka sem ter tja.

11./ 86.
Kdor je spoznal resnico 
in živi v skladu z njo,
bo odšel na oni breg,
zapustil bo svet smrtnikov.

12./ 87.
Modrec, ki je zapustil dom
in odšel v samoto,
naj prežene vso temo,
stopi naj na pot svetlobe.

13./ 88.
Nenavezan, brez želja
naj uživa v samoti,
misli naj očisti zla,
zapusti naj vse strasti.

14./ 89.
Kdo je razvil sedem vrlin,
ki k razsvetljenju vodijo,
kdor se je odrekel vsem željam
in je svoboden, brez pohlepa,
kdor se je osvobodil strasti,
pozna nibbāno že na tem svetu. 

 

vir: Dhammapada - besede modrosti
Knjižnica Kondor,  zvezek 240,  založila Mladinska knjiga, Ljubljana
Prevod: Primož Pečenko / 1987

© SloTheravada, 2018

Za vašo pozornost

Lahko si naložite koledar "Forest Sangha" za leto 2017 v pdf obliki na tej povezavi.

Printano kopijo pa dobite v samostanu Samanadipa.