(Dh 14) Dhammapada - Buddha Vagga - Buddha

1./ 179.
Zmage mu nihče ne odvzame,
strasti mu ne sledijo več –
to je vsevedni buddha, brez sledov –
kako ga boste zapeljali?

2./ 180.
Navezanost ga več ne omreži
in želje ga ne vodijo –
to je buddha, ki je onkraj vseh poti,
kako ga boste zapeljali?

3./ 181.
Buddhe, ki vztrajno meditirajo
in so modri in pazljivi,
poznajo mir nibbāne –
celo bogovi jim zavidajo.

4./ 182.
Redko je človeško rojstvo,
težko je življenje smrtnikov,
redko se resnica sliši,
še redkeje pa se rodi buddha!

5./ 183.
Ne počenjaj zla,
delaj samo dobro,
očisti svoje misli –
tako učijo buddhe.

6./ 184.
Potrpežljivost je vrlina,
največ pa je nibbāna – tako učijo buddhe.
Kdor muči druge, se ni odrekel svetu,
kdor žali druge, še ni asket.

7./ 185.
Prijaznost, nenasilje
in obvladovanje,
zmernost pri hrani,
samotno bivališče
in visoka zbranost –
tako učijo buddhe.

8./ 186.
Modrec ve, da niti dež zlatnikov
ne zadovolji vseh želja,
saj taki užitki so minljivi
in se končajo z dukkho.

9./ 187.
Modreca ne veselijo 
niti nebeški užitki –
buddhov učenec najde srečo
le v svobodi, brez želja.

10./ 188.
Prestrašeni ljudje
iščejo mnoga zatočišča –
gore, gozdove, parke,
drevesa in svetišča.

11./ 189.
Vendar to niso varna zatočišča,
to niso najboljša zatočišča,
kdor se k njim zateče,
se ne osvobodi trpljenja.

12./ 190.
Kdor pa se zateče buddhi,
kdor ima v dhammi in sanghi zatočišče,
bo pravilno razumel
štiri plemenite resnice:

13./ 191.
trpljenje, izvor trpljenja
in prenehanje trpljenja
in plemenito osemčleno pot,
ki vodi onkraj trpljenja.

14./ 192.
To je varno zatočišče,
to je najboljše zatočišče,
kdor pride v tako zatočišče,
se osvobodi trpljenja.

15./ 193.
Redek je res moder človek,
buddha se ne rodi povsod –
kjer pa se rodi tak modrec,
tam ljudje srečno živijo

16./ 194.
Buddhovo rojstvo prinese srečo,
srečen je, kdor sliši njegov nauk,
srečni so otroci buddhe,
ki se zbrani podajo na pot.

17./ 195.
Kdor vse ariye spoštuje,
buddhe in njegove učence,
ki so samsāro zapustili
in so onkraj žalosti in solz,

18./ 196.
kdor spoštuje vse popolne,
ki povsod so brez strahu,
je zares odličen človek,
nihče mu ne more izmeriti vrlin.

 

vir: Dhammapada - besede modrosti
Knjižnica Kondor,  zvezek 240,  založila Mladinska knjiga, Ljubljana
Prevod: Primož Pečenko / 1987

© SloTheravada, 2018

Za vašo pozornost

Lahko si naložite koledar "Forest Sangha" za leto 2017 v pdf obliki na tej povezavi.

Printano kopijo pa dobite v samostanu Samanadipa.