(MN 6) Ākankheyya Sutta – Če bi si menih želel

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel pri Sāvatthīju, v Džetovem gozdičku Anāthapiṇḍikovega parka. Tam je nagovoril menihe: “Menihi.” - “Častiti gospod,” so odgovorili. Blaženi je rekel:

2. “Menihi, vztrajajte v obvladovanju kreposti, obvladovanju Pātimokkhe[1], ukročeni s Pātimokkho, odlični v obnašanju in pazljivosti in v videnju strahu v najmanjši napaki, vadite s prevzetimi vadbenimi vodili.

3. Če bi si menih želel: ‘Naj bom spoštovan in sprejemljiv za moje tovariše v svetem življenju, upoštevan in cenjen od njih,’ naj se drži vodil, naj bo predan notranji jasnosti uma, naj ne zanemarja meditacije in naj bo navdahnjen z vpogledom in prebiva v praznih kočah.

4. Če bi si menih želel: ‘Naj dobim obleko, darovano hrano, prostor za počitek in medicinske potrebščine,’ naj se ravna po vodilih …

5. Če bi si menih želel: ‘Naj tem, katerih obleko, darovano hrano, prostor za počitek in medicinske potrebščine uporabljam, ta podpora prinesejo velik sad in korist,’ naj se ravna po vodilih …

6. Če bi si menih želel: ‘Ko se me moji sonarodnjaki in sorodniki, ki so umrli, spomnijo z zaupanjem v svojem umu, naj jim to prinese velik sad in veliko korist,’ naj se ravna po vodilih …

7. Če bi si menih želel: ‘Naj premagam nezadovoljstvo in veselje in naj me nezadovoljstvo in veselje ne premagata; naj vztrajam v preseganju nezadovoljstva in veselja, kadarkoli se pojavita,’ naj se ravna po vodilih …

8. Če bi si menih želel: ‘Naj premagam strah in grozo in naj me strah in groza ne premagata; naj vztrajam v preseganju strahu in groze, kadarkoli se pojavita,’ naj se ravna po vodilih …

9. Če bi si menih želel: ‘Naj postanem ta, ki doseže po volji, brez težav in muke štiri džhāne, ki tvorijo višji um in omogočajo prijetno bivanje tukaj in sedaj,’ naj se ravna po vodilih …

10. Če bi si menih želel: ‘Naj sem v stiku s telesom[2] in vztrajam v tistih osvoboditvah, ki so mirne in nesnovne in presegam snov,’ naj se ravna po vodilih …

11. Če bi si menih želel: ‘Naj z uničenjem treh ovir postanem vstopajoči v tok, nič več predmet pogube, vezan [na osvoboditev], usmerjen k prebujenju,’ naj se ravna po vodilih …[3]

12. Če bi si menih želel: ‘Naj z uničenjem treh ovir in s slabljenjem poželenja, sovraštva in zablode postanem enkratni povratnik, ki se vrne še enkrat na ta svet, da naredi konec neprijetnosti,’ naj se ravna po vodilih …

13. Če bi si menih želel: ‘Naj z uničenjem petih nižjih ovir postanem primeren ponovne spontane pojavitve [v Čistem bivališču] in tam dosežem končno Nibbāno, ne da se še kdaj vrnem iz tistega sveta,’ naj se ravna po vodilih …[4]

14. Če bi si menih želel:[5] ‘Naj imam različne vrste neobičajnih moči: iz enega naj me nastane več; iz več njih naj postanem eden; naj se pojavim in izginem; naj grem neovirano skozi steno, skozi ograjo, skozi goro, kakor tudi skozi prostor; naj se potopim in izidem iz zemlje, kot da bi bila to voda; naj hodim po vodi ne da bi se potopil, kot da bi bila to zemlja; sedeč s prekrižanimi nogami naj potujem v prostoru kot ptica; s svojima rokama se naj dotaknem in pobožam luno in sonce, ki sta tako močna in mogočna; naj obvladam svoje telo celo tako daleč kot je svet Brahme,’ naj se ravna po vodilih …

15. Če bi si menih želel: ‘Naj z ušesom prebujenega, ki je prečiščeno in presega človeškega, slišim obe vrsti zvokov, božanske in človeške, te ki so daleč, kot te v bližini,’ naj se ravna po vodilih …

16. Če bi si menih želel: ‘Naj razumem um drugih bitij, drugih oseb, ki sem jih objel s svojim umom. Naj razumem um prizadet s poželenjem kot um, ki je prizadet s poželenjem, in um, ki ni prizadet s poželenjem kot neprizadetega s poželenjem; naj razumem um prizadet s sovraštvom kot um, ki je prizadet s sovraštvom, in um, ki ni prizadet s sovraštvom kot neprizadetega s sovraštvom; naj razumem um, ki je prizadet z zablodo kot um, ki je prizadet z zablodo, in um, ki ni prizadet z zablodo kot neprizadetega z zablodo; naj razumem stisnjen um kot stisnjen in raztresen um kot raztresen; naj razumem vzvišen um kot vzvišen um in nevzvišen um kot nevzvišen; naj razumem prekosljiv um kot prekosljiv in neprekosljiv um kot neprekosljiv; naj razumem zbran um kot zbran in nezbran um kot nezbran; naj razumem osvobojen um kot osvobojen in neosvobojen um kot neosvobojen,’ naj se ravna po vodilih …

17. Če bi si menih želel: ‘Naj se spomnim svojih mnogoterih preteklih življenj, to je, enega rojstva, dveh rojstev, treh rojstev, štirih rojstev, petih rojstev, desetih rojstev, dvajsetih rojstev, tridesetih rojstev, štiridesetih rojstev, petdesetih rojstev, stotih rojstev, tisočih rojstev, sto tisočih rojstev, veliko eonov krčenja sveta, veliko eonov širjenja sveta, veliko eonov krčenja in širjenja sveta: ‘Tam mi je bilo ime tako, bi sem iz tega naroda, tako sem izgledal, takšna je bila moja hrana, takšno moje doživljanje prijetnosti in neprijetnosti, takšen konec mojega življenja; in ko sem tam umrl, sem se ponovno pojavil drugje; in tudi tam so mi dali ime, bil sem iz tega naroda, s takšnim izgledom, takšna je bila moja hrana, takšno moje doživljanje prijetnosti in neprijetnosti in takšen konec mojega življenja; in ko sem tam umrl, sem se ponovno pojavil tukaj.’ Tako se naj z njihovimi vidiki in posebnostmi spomnim svojih mnogoterih preteklih življenj,’ naj se ravna po vodilih …

18. Če bi si menih želel: ‘Naj z očesom prebujenega, ki je prečiščeno in presega človeškega, vidim bitja, ki umirajo in se ponovno pojavijo, manjvredna in večvredna, lepa in grda, srečna in nesrečna. Naj razumem, kako bitja umirajo v skladu s svojimi dejanji: ‘Ta bitja, ki so se napačno obnašala s telesom, govorom in umom, ki so sramotila plemenite, imela napačen pogled in so se lotila dejanj, ki so temeljila na napačnem pogledu, so se po razpadu telesa, po smrti, ponovno pojavila v stanje revščine, v slabo okolico, v nižji svet, v pekel; vendar tista bitja, ki so se dobro obnašala s telesom, govorom in umom, ki niso sramotila plemenitih, ki so imela pravilen pogled, in so se lotila dejanj, ki so temeljila na pravilnem pogledu, so se z zlomom telesa, po smrti, ponovno pojavila v dobri okolici, v nebeškem svetu.’ Tako naj z očesom prebujenega, ki je prečiščeno in presega človeško, vidim bitja, ki umirajo in se ponovno pojavijo, manjvredna in večvredna, lepa in grda, srečna in nesrečna in razumem, kako bitja umirajo v skladu s svojimi dejanji,’ naj se ravna po vodilih …

19. Če bi si menih želel: ‘Naj z lastnim spoznanjem z direktnim izkustvom v tem življenju, vstopim in ostanem v osvobojenosti uma in osvobojenosti z modrostjo, ki je brez vplivov z uničenjem vplivov,’ naj izpolnjuje zaveze, je predan miru notranjega uma, ne zanemarja meditacije, obvlada vpogled in prebiva v praznih kočah.

20. Z ozirom na to je bilo rečeno: ‘Menihi, bivajte v obvladovanju vrlin, obvladovanju Pātimokkhe, ukročeni s Pātimokkho, popolni v delovanju in v počivanju in bodite zaskrbljeni tudi pri najmanjši napaki, vadite z upoštevanjem pravil vadbe.’”

To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Menihi so bili zadovoljni in veseli besed Blaženega.

 

Opombe


[1] Pātimokkha je pravilnik meniške discipline, ki v pali jeziku sestoji iz 227 pravil za moškega meniha. 

[2] Tu je mišljeno “telo” kot “mentalno telo” (nāmakāya).

[3] Tri ovire, ki jih uniči vstopajoči v tok, so: pogled osebnosti, dvom in privrženost pravilom in obredom.

[4] Dodatno k prvim trem oviram, ne-povratnik uniči drugi dve “nižji oviri”, to je željo po čutnosti in zlonamernost. Ne-povratnik je rojen v posebnem delu sveta Brahme, ki se imenuje Čisto bivališče in tam konča z neprijetnostjo.

[5] §14-19 predstavlja šest vrst direktne vednosti (abhiññā). 

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / november 2015, rev. december 2019

 

(CC) SloTheravada, 2020

Za vašo pozornost

The New Edition of
the biography of
Ven. Nanavira

THE HERMIT
OF BUNDALA

by Hiriko Bhikkhu

more information