(MN 16) Cetokhila Sutta – Divjina v srcu

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel pri Sāvatthīju, v Džetovem gozdičku Anāthapiṇḍikovega parka. Tam je nagovoril menihe: “Menihi.” - “Častiti gospod,” so odgovorili. Blaženi je rekel:

2. “Menihi, da bi vsak menih, ki ni opustil petih divjin v srcu in ni pretrgal petih spon v srcu, prišel do rasti, povečanja in izpopolnitve v Dhammi in disciplini – to ni mogoče.[1]

(DIVJINE IN SPONE V SRCU)

3. Kaj, menihi, je pet divjin v srcu, ki jih ni opustil? Tukaj je menih dvomeč, negotov, neodločen in nesiguren o Učitelju[2], in tako se njegovo srce ne nagne h gorečnosti, predanosti, vztrajnosti in prizadevanju. Ko se njegovo srce ne nagne h gorečnosti, predanosti, vztrajnosti in prizadevanju, je to prva divjina v srcu, ki je ni opustil.

4. Prav tako, je menih dvomeč, negotov, neodločen in nesiguren o Dhammi … Ko se njegovo srce ne nagne h gorečnosti … je to druga divjina v srcu, ki je ni opustil.

5. Prav tako, menih je dvomeč, negotov, neodločen in nesiguren o Sanghi … Ko se njegovo srce ne nagne h gorečnosti … je to tretja divjina v srcu, ki je ni opustil.

6. Prav tako, menih je dvomeč, negotov, neodločen in nesiguren o praksi… Ko se njegovo srce ne nagne h gorečnosti … je to četrta divjina v srcu, ki je ni opustil.

7. Prav tako, menih je jezen in nezadovoljen s svojimi tovariši v svetem življenju, zamerljiv in neusmiljen do njih, in tako se njegovo srce ne nagne h gorečnosti, predanosti, vztrajnosti in prizadevanju. Ko se njegovo srce ne nagne h gorečnosti, predanosti, vztrajnosti in prizadevanju, je to peta divjina v srcu, ki je ni opustil.

To je pet divjin v srcu, ki jih ni opustil.

8. Kaj, menihi, je pet spon v srcu, ki jih ni pretrgal? Menih ni osvobojen poželenja, želje, vdanosti, žeje, vročice in hrepenenja po čutnosti, in tako se njegovo srce ne nagne h gorečnosti, predanosti, vztrajnosti in prizadevanju. Ko se njegovo srce ne nagne h gorečnosti, predanosti, vztrajnosti in prizadevanju, je to prva spona v srcu, ki je ni pretrgal.

9. Prav tako, menih ni osvobojen poželenja, želje, vdanosti, žeje, vročice in hrepenenja po telesu[3] … Ko se njegovo srce ne nagne h gorečnosti … je to druga spona v srcu, ki je ni pretrgal.

10. Prav tako, menih ni osvobojen poželenja, želje, vdanosti, žeje, vročice in hrepenenja po snovi … Ko se njegovo srce ne nagne h gorečnosti … je to tretja spona v srcu, ki je ni pretrgal.

11. Prav tako, menih jé koliko mu je všeč, dokler ni njegov trebuh poln in se predaja užitkom spanja, poležavanja in dremanja … Ko se njegovo srce ne nagne h gorečnosti … je to četrta spona v srcu, ki je ni pretrgal.

12. Prav tako, menih živi sveto življenje in si želi neko božansko stopnjo: ‘S to krepostjo ali obredom ali asketizmom ali svetim življenjem bom postal [veliko] božanstvo ali neko [manjše] božanstvo,’ in tako se njegovo srce ne nagne h gorečnosti, predanosti, vztrajnosti in prizadevanju. Ko se njegovo srce ne nagne h gorečnosti, predanosti, vztrajnosti in prizadevanju, je to peta spona v srcu, ki je ni pretrgal.

To je pet spon v srcu, ki jih ni pretrgal.

13. Menihi, da bi vsak menih, ki ni opustil petih divjin v srcu in ni pretrgal petih spon v srcu, prišel do rasti, povečanja in izpopolnitve v Dhammi in disciplini – to ni mogoče.

14. Menihi, da bi vsak menih, ki je opustil pet divjin v srcu in pretrgal pet spon v srcu, prišel do rasti, povečanja in izpopolnitve v Dhammi in disciplini – to je mogoče.

15. Kaj, menihi, je pet divjin v srcu, ki jih je opustil? Tukaj menih ni dvomeč, negotov, neodločen in nesiguren o Učitelju, in tako se njegovo srce nagne h gorečnosti, predanosti, vztrajnosti in prizadevanju. Ko se njegov srce nagne h gorečnosti, predanosti, vztrajnosti in prizadevanju, je to prva divjina v srcu, ki jo je opustil.

16. Prav tako, menih ni dvomeč, negotov, neodločen in nesiguren o Dhammi ... Ko se njegovo srce nagne h gorečnosti … druga divjina v srcu, ki jo je opustil.

17. Prav tako, menih ni dvomeč, negotov, neodločen in nesiguren o Sanghi … Ko se njegovo srce nagne h gorečnosti … tretja divjina v srcu, ki jo je opustil.

18. Prav tako, menih ni dvomeč, negotov, neodločen in nesiguren o praksi … Ko se njegovo srce nagne h gorečnosti … četrta divjina v srcu, ki jo je opustil.

19. Prav tako, menih ni jezen in ni nezadovoljen s svojimi tovariši v svetem življenju, ni zamerljiv in ni neusmiljen do njih, in tako se njegovo srce nagne h gorečnosti, predanosti, vztrajnosti in prizadevanju. Ko se njegovo srce nagne h gorečnosti, predanosti, vztrajnosti in prizadevanju, je to peta divjina v srcu, ki jo je opustil.

 To je pet divjin v srcu, ki jih je opustil.

20. Kaj, menihi, je pet spon v srcu, ki jih je pretrgal? Menih je osvobojen poželenja, želje, vdanosti, žeje, vročice in hrepenenja po čutnosti, in tako se njegovo srce nagne h gorečnosti, predanosti, vztrajnosti in prizadevanju. Ko se njegovo srce nagne proti gorečnosti, predanosti, vztrajnosti in prizadevanju, je pretrgal prvo spono v srcu.

21. Menih je osvobojen poželenja, želje, vdanosti, žeje, vročice in hrepenenja po telesu … Ko se njegovo srce nagne proti gorečnosti … je pretrgal drugo spono v srcu.

22. Menih je osvobojen poželenja, želje, vdanosti, žeje, vročice in hrepenenja po snovi… Ko se njegovo srce nagne proti gorečnosti … je pretrgal tretjo spono v srcu.

23. Menih ne jé koliko mu je všeč ali dokler ni njegov trebuh poln in se ne predaja užitkom spanja, poležavanja in dremanja … Ko se njegovo srce nagne proti gorečnosti … je pretrgal četrto spono v srcu.

24. Menih ne živi svetega življenja z željo, da bi dosegel neko božansko stopnjo: ‘S to krepostjo ali ritualom ali asketizmom ali svetim življenjem bom postal [veliko] božanstvo ali neko [manjše] božanstvo,’ in tako se njegovo srce nagne h gorečnosti, predanosti, vztrajnosti in prizadevanju. Ko se njegovo srce nagne h gorečnosti, predanosti, vztrajnosti in prizadevanju, je to peta spona v srcu, ki jo je pretrgal.

To je pet spon v srcu, ki jih je pretrgal.

25. Menihi, da bi vsak menih, ki je opustil pet divjin v srcu in pretrgal pet spon v srcu, prišel do rasti, povečanja in izpopolnitve v Dhammi in disciplini – to je mogoče.

(TEMELJ ZA MOČ)

26. On razvije temelj za moč, ki ga predstavlja zbranost zaradi želje in tvorbe prizadevanja;
on razvije temelj za moč, ki ga predstavlja zbranost zaradi vztrajnosti in odločnega prizadevanja;
on razvije temelj za moč, ki ga predstavlja zbranost zaradi [odločnega] srca in odločnega prizadevanja;
on razvije temelj za moč, ki ga predstavlja zbranost zaradi raziskovanja in odločnega prizadevanja.
In navdušenje je peti temelj.[4]

(SPOSOBNOST PREBUJENJA)

27. Menih, ki tako poseduje petnajst dejavnikov, vključno z navdušenjem, je sposoben preboja, sposoben prebujenja, sposoben doseči najvišjo varnost pred vezanostjo.

Recimo, da je bila kokoš z osmimi, desetimi ali dvanajstimi jajci, ki jih je morala pokriti, valiti in pravilno negovati. Tudi, če si ne želi: ‘O, da bi moji piščanci lahko predrli lupino s svojimi kremplji in kljuni in se varno izvalili!’ so piščanci sposobni predreti lupino s svojimi kremplji in kljuni in se varno izvaliti.[5] Tako je tudi menih, ki poseduje petnajst dejavnikov, vključno z navdušenjem, sposoben preboja, sposoben prebujenja, sposoben doseči najvišjo varnost pred vezanostjo.”

To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Menihi so bili zadovoljni in veseli besed Blaženega.

 

Opombe


[1] Komentarji razložijo cetokhila (prevedeno “divjina v srcu”) kot rigidnost, smeti ali štor v srcu. Cetaso vinibandha razložijo kot nekaj, kar veže srce, ga stiska kot pest. Zato “spone v srcu.” Prvi, kot bo vidno, sestoji iz štirih primerov dvoma in enega primera sovraštva, zadnji od petih vrst pohlepa.
[2] Učitelj: pomeni Buddha.
[3] “Telo”: njegovo lastno telo.
[4] Štirje temelji moči oz. koraki moči (iddhipāda) so vključeni med sedemintrideset potrebnih stvari za prebujenje, so poseben temelj za pet posvetnih vrst direktne vednosti (abhiñña).
[5] Ta prispodoba se pojavi spet v MN 53:19-22 v povezavi s prebojem učenca do treh tipov prave vednosti (tevijjā).

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / april 2024

 

(C) SloTheravada, 2023