(MN 25) Nivāpa Sutta - Vaba

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel pri Sāvatthīju, v Džetovem gozdičku Anāthapiṇḍikovega parka. Tam je nagovoril menihe: “Menihi.” — “Častiti gospod,” so odgovorili. Blaženi je rekel:

(LOVEC IN ČREDA JELENOV)

2. “Menihi, lovec na jelene ne nastavlja vabe za jelene, ker bi mislil: ‘Naj čreda jelenov uživa v tej vabi, ki sem jo nastavil in naj bo dolgo živeča, lepa in vztraja dolgo časa.’ Lovec na jelene nastavi vabo za čredo jelenov, ker misli: ‘Čreda jelenov bo jedla hrano neoprezno in bo šla prav v sredo vabe, ki sem jo nastavil. Ko bodo tako naredili, bodo postali omamljeni. Ko bodo omamljeni, bodo postali nepazljivi. Ko bodo nepazljivi, lahko zaradi vabe delam z njimi kar hočem.’

3. In jeleni iz prve črede so jedli hrano nepazljivo in so šli prav v sredo vabe, ki jo je lovec nastavil. Ko so to naredili, so postali omamljeni. Ko so bili omamljeni, so postali nepazljivi. Ko so bili nepazljivi je lovec lahko delal z njimi kar je hotel, in to zaradi te vabe. Tako jelenom iz prve črede ni uspelo, da bi se osvobodili lovčeve oblasti in kontrole.

4. Jeleni iz druge črede so ocenili: ‘Jelenom iz prve črede, tako kot so ravnali, brez previdnosti, se ni uspelo osvoboditi lovčeve oblasti in kontrole. Kaj če se vsi skupaj odpovemo tej hrani v vabi. Izognimo se temu velikemu užitku in gremo v gozdno divjino in tam živimo.’ In to so storili. Toda, v zadnjem mesecu vročega obdobja, ko sta bili trava in voda porabljeni, so njihova telesa oslabela do skrajne izčrpanosti. Zaradi tega so izgubili svojo moč in energijo. Ko so izgubili svojo moč in energijo, so se vrnili do te iste vabe, ki jo je nastavil lovec.

Hrano so jedli nepazljivo in so šli prav v sredo vabe. Ko so to naredili, so postali omamljeni. Ko so bili omamljeni, so postali nepazljivi. Ko so bili nepazljivi je lovec lahko delal z njimi kar je hotel, in to zaradi te vabe. Tako se jelenom iz druge črede ni uspelo osvoboditi lovčeve oblasti in kontrole.

5. Jeleni iz tretje črede so ocenili: ‘Jelenom iz prve črede, tako kot so ravnali, brez previdnosti, se ni uspelo osvoboditi lovčeve oblasti in kontrole. Jelenom iz druge črede, ko so videli kako je jelenom iz prve črede spodletelo, čeprav so delovali z načrtovanjem in s previdnostjo, in so šli živeti v gozdno divjino, se tudi ni uspelo osvoboditi lovčeve oblasti in kontrole. Kaj če naredimo naše bivališče v dosegu lovčeve vabe. Na ta način ne bomo jedli hrane nepazljivo in ne bomo šli prav v sredo vabe, ki jo je lovec nastavil. Tako ne bomo postali omamljeni. Ko ne bomo omamljeni, ne bomo nepazljivi. Ko nismo nepazljivi, lovec ne bo delali z nami kar bi hotel, in to zaradi te vabe.’ In to so storili.

Toda, lovec in njegovi privrženci so ocenili: ‘Ti jeleni iz tretje črede so zviti in premeteni kot kaki coprniki in čarodeji. Oni jedo nastavljeno vabo, ne da bi mi vedeli, da so prišli in odšli. Kaj če imamo nastavljeno vabo, ki je v celoti obdana v širokem območju s pletenimi ovirami iz vrbovega protja. Potem bomo mogoče lahko videli tretjo čredo jelenov, kje prebiva in kje se skriva.’ Tako so storili in videli so, kje prebiva tretja čreda jelenov in kje se skriva. In tako je jelenom tudi v tretji čredi jelenov spodletelo, da bi se osvobodili lovčeve oblasti in kontrole.

6. Jeleni iz četrte črede so ocenili: ‘Jelenom iz prve črede, tako kot so ravnali, brez previdnosti, se ni uspelo osvoboditi lovčeve oblasti in kontrole. Jeleni iz druge črede, ko so videli kako je jelenom iz prve črede spodletelo, čeprav so delovali z načrtovanjem in s previdnostjo, in so šli živeti v gozdno divjino, je tudi spodletelo osvoboditi se lovčeve oblasti in kontrole. In jelenom iz tretje črede, ko so videli kako je spodletelo jelenom iz prve črede in tudi jelenom iz druge črede, čeprav so delovali z načrtovanjem in s previdnostjo izdelave svojega bivališča v dosegu lovčeve vabe, je tudi spodletelo osvoboditi se lovčeve oblasti in kontrole. Kaj če naredimo naše bivališče tam, kamor lovec in njegovi privrženci ne morejo. Ko to naredimo, ne bomo jedli hrane nepazljivo in ne bomo šli prav v sredo vabe, ki jo je lovec nastavil. Na ta način ne bomo postali omamljen. Ko ne bomo omamljeni, ne bomo nepazljivi. Ko nismo nepazljivi, lovec ne bo delali z nami kar bi hotel, in to zaradi te vabe.’ In so to storili.

Toda, lovec in njegovi privrženci so ocenili: ‘Ti jeleni iz tretje črede so zviti in premeteni kot kaki coprniki in čarodeji. Oni jedo nastavljeno vabo, ne da bi mi vedeli, da so prišli in odšli. Kaj če imamo nastavljeno vabo, ki je v celoti obdana v širokem območju s pletenimi ovirami iz vrbovega protja. Potem bomo mogoče lahko videli četrto čredo jelenov, kje prebiva in kje se skriva.’ Tako so storili, vendar niso videli, kje prebiva četrta čreda jelenov in kje se skriva. Potem so lovec in njegovi privrženci ocenili: ‘Če bomo prestrašili četrto čredo jelenov, bodo prestrašeni opozorili druge, in tako bodo vse črede jelenov zapustile to vabo, ki smo jo nastavili. Kaj če četrto čredo jelenov samo opazujemo.’ In to so storili. Tako je bila četrta čreda jelenov osvobojena lovčeve oblasti in kontrole.

(O POMENU PRISPODOBE)

7. Menihi, to prispodobo sem podal z namenom, da posreduje pomen. To je pomen: ‘Vaba’ je izraz za pet vezi čutnih užitkov. ‘Lovec’ je izraz za Māro ali zlobneža. ‘Privrženci lovca’ je izraz za privržence Māre. ‘Čreda jelenov’ je izraz za askete in brahmane.

8. Asketi in brahmani prve vrste so jedli hrano nepazljivo in so šli prav v sredo vabe in posvetnih stvari, ki jih je Māra nastavil. Ko so to storili, so postali omamljeni. Ko so bili omamljeni, so postali nepazljivi. Ko so bili nepazljivi je Māra lahko delal z njimi kar je hotel, in to zaradi te vabe in posvetnih stvari. Tako je asketom in brahmanom prve vrste spodletelo osvoboditi se Mārove oblasti in kontrole. Ti asketi in brahmani, pravim, so ravno taki kot jeleni prve črede.

9. Asketi in brahmani druge vrste so ocenili: ‘Tem asketom in brahmanom prve vrste je s svojim ravnanjem, brez previdnosti, spodletelo osvoboditi se Mārove oblasti in kontrole. Kaj če se vsi skupaj izognemo tej vabeči hrani in posvetnim stvarem. Izogibajoč se temu strašnemu užitku, pojdimo ven v divjino gozda in tam živimo.’ In to so storili. Tam so jedli svežo zelenjavo ali proso ali divji riž ali olupke ali mah ali riževe otrobe ali odvržene odpadke kuhanega riža ali sezamovo moko ali travo ali kravje govno. Živeli so od gozdnih korenin in sadežev, hranili so se z odpadlimi sadeži.

V zadnjem mesecu vročega obdobja, ko sta bili trava in voda porabljeni, so njihova telesa oslabela do skrajne izčrpanosti. Zaradi tega so izgubili svojo moč in energijo. Ko so izgubili svojo moč in energijo, so izgubili svojo osvoboditev srca. Z izgubo svoje osvoboditve srca, so se vrnili do te iste vabe, ki jo je nastavil Māra, in k posvetnim stvarem. Hrano so jedli nepazljivo in so šli prav v sredo nje. Ko so to storili, so postali omamljeni. Ko so bili omamljeni, so postali nepazljivi. Ko so bili nepazljivi, je Māra delal z njimi kar je hotel in to zaradi te vabe in posvetnih stvari. Tako je asketom in brahmanom druge vrste spodletelo osvoboditi se Mārove oblasti in kontrole. Ti asketi in brahmani, pravim, so ravno taki kot jeleni druge črede.

10. Asketi in brahmani tretje vrste so ocenili: ‘Asketom in brahmanom prve vrste, tako kot so ravnali, brez previdnosti, je spodletelo osvoboditi se Mārove oblasti in kontrole. Asketom in brahmanom druge vrste, ko so videli kako je asketom in brahmanom prve vrste spodletelo, čeprav so delovali z načrtovanjem in s previdnostjo, in so šli živeti v gozdno divjino, je tudi spodletelo osvoboditi se Mārove oblasti in kontrole. Kaj če naredimo naše bivališče v dosegu vabe, ki jo je nastavil Māra, in posvetnih stvari. Potem, ko to naredimo, ne bomo jedli hrane nepazljivo in ne bomo šli takoj prav v sredo vabe, ki jo je nastavil Māra, in posvetnih stvari. Na ta način ne bomo postali omamljeni. Ko ne bomo omamljeni, ne bomo nepazljivi. Ko nismo nepazljivi, Māra ne bo delali z nami kar bo hotel, in to zaradi te vabe in posvetnih stvari.’ In to so storili.

Potem so zavzeli poglede, kot so: ‘svet je nespremenljiv’ in ‘svet ni nespremenljiv’ in ‘svet je končen’ in ‘svet je neskončen’ in ‘duša in telo sta eno in isto’ in ‘duša je ena stvar in telo druga’ in ‘po smrti Tathāgata obstaja’ in ‘po smrti Tathāgata ne obstaja’ in ‘po smrti Tathāgata tako obstaja kot ne obstaja’ in ‘po smrti Tathāgata niti obstaja niti ne obstaja.’[1] Zato je tem asketom in brahmanom tretje vrste spodletelo osvoboditi se Mārove oblasti in kontrole. Ti asketi in brahmani, pravim, so ravno taki, kot jeleni tretje črede.

11. Asketi in brahmani četrte vrste so ocenili: ‘Asketom in brahmanom prve vrste, tako kot so ravnali, brez previdnosti, je spodletelo osvoboditi se Mārove oblasti in kontrole. Asketom in brahmanom druge vrste, ko so videli kako je asketom in brahmanom prve vrste spodletelo, čeprav so delovali z načrtovanjem in s previdnostjo in so šli živeti v gozdno divjino, je tudi spodletelo osvoboditi se Mārove oblasti in kontrole. In asketom in brahmanom tretje vrste, ko so videli kako je asketom in brahmanom prve vrste in tudi asketom in brahmanom druge vrste spodletelo, čeprav so delovali z načrtovanjem in s previdnostjo, da so naredili svoje bivališče v dosegu vabe in posvetnih stvari, ki jih je nastavil Māra, je prav tako spodletelo osvoboditi se Mārove oblasti in kontrole. Kaj če napravimo bivališče, kamor Māra in njegovo spremstvo ne moreta. Ko to naredimo, ne bomo jedli hrane nepazljivo in ne bomo šli prav v sredo vabe in posvetnih stvari, ki jih je nastavil Māra. Na ta način ne bomo postali omamljeni. Ko nismo omamljeni, ne bomo postali nepazljivi. Ko nismo nepazljivi, Māra ne bo z nami delal kar bo hotel in to zaradi te vabe in posvetnih stvari.’ In to so storili. Tako so se ti asketi in brahmani osvobodili Mārove oblasti in kontrole. Ti asketi in brahmani, pravim, so ravno taki kot jeleni četrte črede.

(VARNOST PRED MᾹRO)

12. In kam Māra in njegovo spremstvo ne moreta? Popolnoma odmaknjen od čutnosti, ločen od slabih stanj, menih vstopi in biva v prvi stopnji zbranosti, kjer so misli in razmišljanje, in je zadovoljstvo in prijetnost, ki sta rojena iz samote. Za tega meniha je rečeno, da je Māri oslepel oči, da je postal neviden za zlobneža, tako da je odvzel Mārovim očem njihove sposobnosti.

13. Prav tako, z umiritvijo misli in razmišljanja, menih vstopi in biva v drugi stopnji zbranosti, kjer je zadovoljstvo in prijetnost, ki sta rojena iz zbranosti, notranja samozavest in poenotenje srca, in kjer ni misli in razmišljanja. Za tega meniha je rečeno, da je Māri oslepel oči, da je postal neviden za zlobneža, tako da je odvzel Mārovim očem njihove sposobnosti.

14. Prav tako, ko izgine zadovoljstvo, menih vstopi in biva v tretji stopnji zbranosti, kjer je mirnodušen, pozoren in premišljen, in še vedno doživlja prijetnost s telesom, o čemer plemeniti pravijo ‘On prijetno biva mirnodušen in pozoren.’ Za tega meniha je rečeno, da je oslepel oči Māri, da je postal neviden za zlobneža, tako da je odvzel Mārovim očem njihove sposobnosti.

15. Prav tako, z opustitvijo prijetnosti in neprijetnosti in končanjem prejšnjega veselja in žalosti, menih vstopi in biva v četrti stopnji zbranosti, brez prijetnosti ali neprijetnosti, s čisto mirnodušnostjo in pozornostjo. Za tega meniha je rečeno, da je Māri oslepel oči, da je postal neviden za zlobneža, tako da je odvzel Mārovim očem njihove sposobnosti.

16. Prav tako, s popolnim obvladanjem zaznav snovi, z izginotjem zaznav čutnih vplivov, z nepozornostjo do zaznav različnosti, zavedajoč se, da ‘prostor je neskončen,’ menih vstopi in biva v področju neskončnega prostora. Za tega meniha je rečeno, da je Māri oslepel oči, da je postal neviden za zlobneža, tako da je odvzel Mārovim očem njihove sposobnosti.

17. Prav tako, s popolnim obvladanjem področja neskončnega prostora, zavedajoč se, da ‘zavest je neskončna,’ menih vstopi in biva v področju neskončne zavesti. Za tega meniha je rečeno, da je Māri oslepel oči, da je postal neviden za zlobneža, tako da je odvzel Mārovim očem njihove sposobnosti.

18. Prav tako, s popolnim obvladanjem področja neskončne zavesti, zavedajoč se, da ‘tam ni nič,’ menih vstopi in biva v področju ničnosti. Za tega meniha je rečeno, da je Māri oslepel oči, da je postal neviden za zlobneža, tako da je odvzel Mārovim očem njihove sposobnosti.

19. Prav tako, s popolnim obvladanjem področja ničnosti, menih vstopi in biva v področju niti zaznavanja niti nezaznavanja. Za tega meniha je rečeno, da je Māri oslepel oči, da je postal neviden za zlobneža, tako da je odvzel Mārovim očem njihove sposobnosti.

20. Prav tako, s popolnim obvladanjem področja niti zaznavanja niti nezaznavanja, menih vstopi in biva v prenehanju zaznavanja in čutenja. In ko gleda z modrostjo, so njegovi vplivi uničeni. Za tega meniha je rečeno, da je Māri oslepel oči, da je postal neviden za zlobneža, tako da je odvzel Mārovim očem njihove sposobnosti, in je prešel onstran navezanosti na svet.”

To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Menihi so bili zadovoljni in veseli besed Blaženega.

 

Opombe

[1] To je deset teoretičnih pogledov, o katerih so debatirali asketski filozofi v Buddhovem času. Vse je Buddha zavrnil, ker niso povezani z osnovami svetega življenja in ne vodijo do osvoboditve od neprijetnosti. Glej MN 63 in MN 72. 
 

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / maj 2024

 

(C) SloTheravada, 2023