(MN 69) Gulissāni Sutta - Gulissāniju

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel pri Rājagahu v Bambusovem gaju, v Veveričjem zatočišču.

2. Ob tej priložnosti je menih Gulissāni, ki je prebival v gozdu in je bil slabega obnašanja, prišel na obisk, da ostane med sangho zaradi tega ali onega posla. Častiti Sāriputta je glede meniha Gulissānija tako nagovoril menihe:

3. “Prijatelji, ko menih, ki prebiva v gozdu, pride do sanghe in živi v sanghi, naj bo spoštljiv in ustrežljiv do svojih tovarišev v posvečenem življenju. Če je nespoštljiv in neustrežljiv do svojih tovarišev v posvečenem življenju, bodo obstajali ti, ki bi rekli o njem: ‘Kaj je ta častiti gozdni prebivalec pridobil s svojim bivanjem sam v gozdu, ko je delal kar je hotel, ker je nespoštljiv in neustrežljiv do svojih tovarišev v posvečenem življenju?’ Ker bodo obstajali ti, ki bi to rekli o njem, bi moral biti v gozdu bivajoči menih, ki pride v sangho in živi v sanghi, spoštljiv in ustrežljiv do svojih tovarišev v posvečenem življenju.

4. Ko menih, ki prebiva v gozdu, pride do sanghe in živi v sanghi, naj bo vešč v dobrem obnašanju glede sedenja: ‘Jaz se bom vsedel na takšen način, da ne bom posegel k starejšim menihom in da ne bom odrekel sedeža novim menihom.’ Če on ni vešč v dobrem obnašanju z ozirom na sedenje, bodo obstajali ti, ki bi rekli o njem: ‘Kaj je ta častiti gozdni prebivalec pridobil s svojim bivanjem sam v gozdu, ko je delal kar je hotel, ker niti ne ve, kaj spada k dobremu obnašanju?’ Ker bodo obstajali ti, ki bi to rekli o njem, bi moral biti v gozdu bivajoči menih, ki pride v sangho in živi v sanghi, vešč v dobrem obnašanju glede sedenja.

5. Ko menih, ki prebiva v gozdu, pride do sanghe in živi v sanghi, naj ne gre v vas prezgodaj ali se vrne iz nje pozno v dnevu. Če gre v vas prezgodaj in se vrne pozno v dnevu, bodo obstajali ti, ki bi rekli o njem: ‘Kaj je ta častiti gozdni prebivalec pridobil s svojim bivanjem sam v gozdu, ko je delal kar je hotel, ker gre v vas prezgodaj in se vrne iz nje pozno v dnevu?’ Ker bodo obstajali ti, ki bi to rekli o njem, naj v gozdu bivajoči menih, ki pride v sangho in živi v sanghi, ne gre v vas prezgodaj ali se vrne pozno v dnevu.

6. Ko menih, ki prebiva v gozdu, pride do sanghe in živi v sanghi, naj ne obišče družine pred kosilom ali po kosilu. Če gre obiskati družine pred kosilom ali po kosilu, bodo obstajali ti, ki bi rekli o njem: ‘Gotovo ta častiti gozdni prebivalec, ko živi sam v gozdu, ko dela kar hoče, mora biti navajen, da opravi obiske ob neprimernem času, ker se obnaša tako, ko pride v sangho.’ Ker bodo obstajali ti, ki bi to rekli o njem, ne bi smel v gozdu bivajoči menih, ki pride v sangho in živi v sanghi, obiskati družin pred kosilom ali po kosilu.

7. Ko menih, ki prebiva v gozdu, pride do sanghe in živi v sanghi, naj ne bo ošaben in domišljav. Če je ošaben in domišljav, bodo obstajali ti, ki bi rekli o njem: ‘Gotovo ta častiti gozdni prebivalec, ko živi sam v gozdu, ko dela kar hoče, mora biti na splošno ošaben in domišljav, ker se tako obnaša, ko pride v sangho.’ Ker bodo obstajali ti, ki bi to rekli o njem, ne bi smel biti v gozdu bivajoči menih, ki pride v sangho in živi v sanghi, ošaben in domišljav.

8. Ko menih, ki prebiva v gozdu pride do sanghe in živi v sanghi, naj ne bo robatega jezika in zanikrnega govora. Če je robatega in zanikrnega govora, bodo obstajali ti, ki bi rekli o njem: ‘Kaj je ta častiti gozdni prebivalec pridobil s svojim bivanjem sam v gozdu, ko je delal kar je hotel, ker je robatega jezika in zanikrnega govora?’ Ker bodo obstajali ti, ki bi to rekli o njem, naj ne bo v gozdu bivajoči menih, ki pride v sangho in živi v sanghi, robatega jezika in zanikrnega govora.

9. Ko menih, ki prebiva v gozdu, pride do sanghe in živi v sanghi, naj enostavno sprejema kritiko in se druži z dobrimi prijatelji. Če težko sprejema kritiko in se druži s slabimi prijatelji, bodo obstajali ti, ki bi rekli o njem: ‘Kaj je ta častiti gozdni prebivalec pridobil s svojim bivanjem sam v gozdu, ko je delal kar je hotel, ker težko sprejema kritiko in se druži s slabimi prijatelji?’ Ker bodo obstajali ti, ki bi to rekli o njem, bi moral v gozdu bivajoči menih, ki pride v sangho in živi v sanghi, enostavno sprejeti kritiko in se družiti z dobrimi prijatelji.

10. Menih, ki biva v gozdu, naj varuje vrata svojih čutnih sposobnosti. Če ne varuje vrat svojih čutnih sposobnosti, bodo obstajali ti, ki bi rekli o njem: ‘Kaj je ta častiti gozdni prebivalec pridobil s svojim bivanjem sam v gozdu, ko je delal kar je hotel, ker on ne varuje vrat svojih čutnih sposobnosti?’ Ker bodo obstajali ti, ki bi to rekli o njem, bi v gozdu bivajoči menih moral varovati vrata svojih čutnih sposobnosti.

11. Menih, ki biva v gozdu, naj bo zmeren v hrani. Če ni zmeren v hrani, bodo obstajali ti, ki bi rekli o njem: ‘Kaj je ta častiti gozdni prebivalec pridobil s svojim bivanjem sam v gozdu, ko je delal kar je hotel, ker ni zmeren v hrani?’ Ker bodo obstajali ti, ki bi to rekli o njem, bi moral biti v gozdu bivajoči menih zmeren v hrani.

12. Menih, ki biva v gozdu, naj bo predan budnosti. Če ni predan budnosti, bodo obstajali ti, ki bi rekli o njem: ‘Kaj je ta častiti gozdni prebivalec pridobil s svojim bivanjem sam v gozdu, ko je delal kar je hotel, ker ni predan budnosti?’ Ker bodo obstajali ti, ki bi to rekli o njem, bi moral biti v gozdu bivajoči menih predan budnosti.

13. Menih, ki biva v gozdu, naj bo energičen. Če ni delaven, bodo obstajali ti, ki bi rekli o njem: ‘Kaj je ta častiti gozdni prebivalec pridobil s svojim bivanjem sam v gozdu, ko je delal kar je hotel, ker je len?’ Ker bodo obstajali ti, ki bi to rekli o njem, bi moral biti v gozdu bivajoči menih energičen.

14. Menih, ki biva v gozdu, naj bo utrjen v pozornosti. Če ni pozoren, bodo obstajali ti, ki bi rekli o njem: ‘Kaj je ta častiti gozdni prebivalec pridobil s svojim bivanjem sam v gozdu, ko je delal kar je hotel, ker ni pozoren?’ Ker bodo obstajali ti, ki bi to rekli o njem, bi moral biti v gozdu bivajoči menih utrjen v pozornosti.

15. Menih, ki biva v gozdu, naj bo zbran. Če ni zbran, bodo obstajali ti, ki bi rekli o njem: ‘Kaj je ta častiti gozdni prebivalec pridobil s svojim bivanjem sam v gozdu, ko je delal kar je hotel, ker ni zbran?’ Ker bodo obstajali ti, ki bi to rekli o njem, bi moral biti v gozdu bivajoči menih zbran.

16. Menih, ki biva v gozdu, naj bo moder. Če ni moder, bodo obstajali ti, ki bi rekli o njem: ‘Kaj je ta častiti gozdni prebivalec pridobil s svojim bivanjem sam v gozdu, ko je delal kar je hotel, ker ni moder?’ Ker bodo obstajali ti, ki bi to rekli o njem, bi moral biti v gozdu bivajoči menih moder.

17. Menih, ki biva v gozdu, se naj posveti višji Dhammi in višji disciplini. Če se ne posveča višji Dhammi in višji disciplini, bodo obstajali ti, ki bi rekli o njem: ‘Kaj je ta častiti gozdni prebivalec pridobil s svojim bivanjem sam v gozdu, ko je delal kar je hotel, ker se ne posveča višji Dhammi in višji disciplini?’ Ker bodo obstajali ti, ki bi to rekli o njem, bi se moral v gozdu bivajoči menih posvečati višji Dhammi in disciplini.

18. Menih, ki biva v gozdu, se naj posveti tem osvoboditvam, ki so mirne in nematerialne, ki presegajo materijo; ker obstajajo ti, ki sprašujejo v gozdu bivajočega meniha vprašanja o osvoboditvah, ki so mirne in nematerialne, ki presegajo materijo. Če se ne posveti tem osvoboditvam, bodo obstajali ti, ki bi rekli o njem: ‘Kaj je ta častiti gozdni prebivalec pridobil s svojim bivanjem sam v gozdu, ko je delal kar je hotel, ker se ne posveča tem osvoboditvam, ki so mirne in nematerialne, ki presegajo materijo?’ Ker bodo obstajali ti, ki bi to rekli o njem, bi se moral biti menih, ki biva v gozdu posvečati tem osvoboditvam, ki so mirne in nematerialne, ki presegajo materijo.

19. Menih, ki biva v gozdu, se naj posveti stanjem, ki so neobičajna, ker obstajajo ti, ki postavljajo v gozdu bivajočemu menihu vprašanja o stanjih, ki so neobičajna. Čer se ne posveča tem stanjem, bodo obstajali ti, ki bi rekli o njem: ‘Kaj je ta častiti gozdni prebivalec pridobil s svojim bivanjem sam v gozdu, ko je delal kar je hotel, ker se ne posveča stanjem, ki so neobičajna?’ Ker bodo obstajali ti, ki bi to rekli o njem, bi se moral v gozdu bivajoči menih posvečati stanjem, ki so neobičajna.”

20. Ko je bilo to rečeno, je častiti Mahā Moggallāna vprašal častitega Sāriputto: “Prijatelj Sāriputta, se naj teh stvari loti in prakticira samo menih, ki biva v gozdu ali tudi ta, ki biva blizu vasi?”

“Prijatelj Moggallāna, teh stvari se naj loti in prakticira ne samo menih, ki biva v v gozdu, ampak tudi ta, ki biva blizu vasi.”

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / junij 2017

 

© SloTheravada, 2017

Za vašo pozornost

Lahko si naložite koledar "Forest Sangha" za leto 2017 v pdf obliki na tej povezavi.

Printano kopijo pa dobite v samostanu Samanadipa.