(MN 73) Mahāvacchagotta Sutta – Dolgo učenje Vacchagotti

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel v Bambusovem gaju pri Rādžagahu, kjer so krmili veverice.

2. Takrat je popotnik Vacchagotta odšel do Blaženega in z njim izmenjal pozdrave. Ko je bil ta vljuden in prijazen pogovor končan je sedel na stran in rekel Blaženemu:

3. “Že dolgo časa se pogovarjam z mojstrom Gotamo. Bilo bi dobro, če bi me mojster Gotama na kratko učil o dobrem in slabem.”

(O DOBREM IN SLABEM)

“Lahko te učim o dobrem in slabem na kratko, Vaccha, in lahko te učim o dobrem in slabem na dolgo. Vendar, jaz te bom učil o dobrem in slabem na kratko. Poslušaj in skrbno pazi, kaj bom povedal.”

“Da, gospod,” je odgovoril. Blaženi je rekel:

4. “Vaccha, pohlep je slab, ne-pohlep je dober; sovraštvo je slabo, ne-sovraštvo je dobro; zabloda je slaba, ne-zabloda je dobra. Tako so tri stvari slabe in druge tri stvari dobre.

5. Ubijanje živih bitij je slabo, vzdržati se ubijanja živih bitij je dobro; jemanje tega kar ni dano je slabo, vzdržati se jemanje tega kar ni dano je dobro; zloraba čutnosti je slaba, vzdržati se zlorabe čutnosti je dobro; lažnivi govor je slab, vzdržati se lažnivega govora je dobro; zlonamerni govor je slab, vzdržati se zlonamernega govora je dobro; osorni govor je slab, vzdržati se osornega govora je dobro; ogovarjanje je slabo, vzdržati se ogovarjanja je dobro; pohlepnost je slaba, ne-pohlepnost je dobra; zlobnost je slaba, ne-zlobnost je dobra; napačen pogled je slab, pravilni pogled je dober. Tako je deset stvari slabih in drugih deset stvari dobrih.

6. Ko je menih opustil želje, jih odrezal pri koreninah, jih napravil kot palmin štor, jih odstranil, tako da niso več predmet bodočega pojavljanja, je ta menih arahant z uničenimi vplivi, ta, ki je živel sveto življenje, napravil, kar je bilo potrebno, odložil breme, dosegel pravi cilj, uničil ovire eksistence in je popolnoma osvobojen skozi končno vednost.”

7. “Razen mojstra Gotame, ali obstaja še kakšen menih, učenec mojstra Gotame, ki s svojim lastnim uresničenjem z direktnim izkustvom tukaj in sedaj vstopi in biva v osvoboditvi uma in osvoboditvi z modrostjo, ki je brez vplivov z uničenjem vplivov?”

“Tam ni samo sto, Vaccha, ali dvesto ali tristo ali štiristo ali petsto, ampak veliko več menihov, mojih učencev, ki s svojim lastnim uresničenjem z direktnim izkustvom tukaj in sedaj vstopijo in bivajo v osvoboditvi uma in osvoboditvi z modrostjo, ki je brez vplivov z uničenjem vplivov.”

8. “Razen mojstra Gotame in menihov, ali obstaja še kakšna nuna, učenka mojstra Gotame, ki s svojim lastnim uresničenjem z direktnim izkustvom tukaj in sedaj vstopi in biva v osvoboditvi uma in osvoboditvi z modrostjo, ki je brez vplivov z uničenjem vplivov?”

“Tam ni samo sto … ali petsto, ampak veliko več nun, mojih učenk, ki s svojim lastnim uresničenjem z direktnim izkustvom tukaj in sedaj vstopijo in bivajo v osvoboditvi uma in osvoboditvi z modrostjo, ki je brez vplivov z uničenjem.”

9. “Razen mojstra Gotame in menihov in nun, ali obstaja še kakšen moški laični sledilec, učenec mojstra Gotame, oblečen v belo, ki živi življenje v celibatu, ki se bo z uničenjem petih nižjih ovir, ponovno spontano pojavil [v Čistih bivališčih] in tam dosegel končno Nibbāno, ne da bi se še kdaj vrnil iz tistega sveta?”

“Tam ni samo sto … ali petsto, ampak veliko več moških laičnih sledilcev, mojih učencev, oblečenih v belo, ki živijo življenje v celibatu, ki se bodo z uničenjem petih nižjih ovir ponovno spontano pojavili [v Čistih bivališčih] in tam dosegli končno Nibbāno, ne da bi se še kdaj vrnili iz tistega sveta.”

10. “Razen mojstra Gotame, menihov in nun in moških laičnih sledilcev oblečenih v belo, ki živijo življenje v celibatu, ali obstaja še kakšen moški laični sledilec, učenec mojstra Gotame, oblečen v belo, ki uživa v čutnosti, ki izvaja njegova navodila, se odziva na njegov nasvet, je šel preko dvoma, postal osvobojen zmedenosti, pridobil neustrašenost in postal neodvisen od drugih v učiteljevem predpisu?”

“Tam ni samo sto … ali petsto, ampak veliko več moških laičnih sledilcev, mojih učencev, oblečenih v belo, ki uživajo v čutnosti, ki izvajajo moja navodila, se odzivajo na moj nasvet, so šli preko dvoma, postali osvobojeni zmedenosti, pridobili neustrašenost in postali neodvisni od drugih v učiteljevem predpisu.”

11. “Razen mojstra Gotame, menihov in nun in moških laičnih sledilcev oblečenih v belo, tako tistih, ki živijo življenje v celibatu in tistih, ki uživajo v čutnosti, ali obstaja še kakšna ženska laična sledilka, učenka mojstra Gotame, oblečena v belo, ki živi življenje v celibatu, ki se bo z uničenjem petih nižjih ovir spontano ponovno pojavila [v Čistih bivališčih] in tam dosegla končno Nibbāno, ne da bi se še kdaj vrnila iz tistega sveta?”

“Tam ni samo sto … ali petsto, ampak veliko več ženskih laičnih sledilk, mojih učenk, oblečenih v belo, ki živijo življenje v celibatu, ki se bodo z uničenjem petih nižjih ovir spontano ponovno pojavile [v Čistih bivališčih] in tam dosegle končno Nibbāno, ne da bi se še kdaj vrnile iz tistega sveta.”

12. “Razen mojstra Gotame, menihov in nun in moških laičnih sledilcev oblečenih v belo, tako tistih, ki živijo življenje v celibatu in tistih, ki uživajo v čutnosti, in ženskih laičnih sledilk oblečenih v belo, ki živijo življenje v celibatu, ali obstaja še kakšna ženska laična sledilka, učenka mojstra Gotame, oblečena v belo, ki uživa v čutnosti, ki izvaja njegova navodila, se odziva na njegov nasvet, je šla preko dvoma, postala osvobojena zmedenosti, pridobila neustrašenost in postala neodvisna od drugih v učiteljevem predpisu?”

“Tam ni samo sto … ali petsto, ampak veliko več ženskih laičnih sledilk, mojih učenk, oblečenih v belo, ki uživajo v čutnosti, ki izvajajo moja navodila, se odzivajo na moj nasvet, so šle preko dvoma, postale osvobojene zmedenosti, pridobile neustrašenost in postale neodvisne od drugih v učiteljevem predpisu.”

13. “Mojster Gotama, če bi samo mojster Gotama bil dovršen v tej Dhammi in nič menihov ne bi bilo dovršenih, potem bi bilo to sveto življenje v tem pogledu pomanjkljivo; toda, ker so mojster Gotama in menihi dovršeni v tej Dhammi, je to sveto življenje v tem pogledu popolno. Če bi samo mojster Gotama in menihi bili dovršeni v tej Dhammi in nič nun ne bi bilo dovršenih, potem bi bilo to sveto življenje v tem pogledu pomanjkljivo; toda, ker so mojster Gotama, menihi in nune dovršeni v tej Dhammi je to sveto življenje v tem pogledu popolno. Če bi samo mojster Gotama, menihi in nune bili dovršeni v tej Dhammi in nič moških laičnih sledilcev oblečenih v belo, ki živijo življenje v celibatu ne bi bil dovršenih, potem bi bilo to sveto življenje v tem pogledu pomanjkljivo; toda, ker so mojster Gotama, menihi in nune in moški laični sledilci oblečeni v belo, ki živijo življenje v celibatu dovršeni v tej Dhammi, je to sveto življenje v tem pogledu popolno. Če bi samo mojster Gotama, menihi in nune, in moški laični sledilci oblečeni v belo, ki živijo življenje v celibatu bili dovršeni v tej Dhammi, in nič moških laičnih sledilcev oblečenih v belo, ki uživajo v čutnosti bilo dovršenih, potem bi bilo to sveto življenje v tem pogledu pomanjkljivo; toda, ker so mojster Gotama, menihi in nune in moški laični sledilci oblečeni v belo, tako tisti, ki živijo življenje v celibatu in tisti, ki uživajo v čutnosti dovršeni v tej Dhammi, je to sveto življenje v tem pogledu popolno. Če bi samo mojster Gotama, menihi in nune in moški laični sledilci oblečeni v belo … bili dovršeni v tej Dhammi, in nič ženskih laičnih sledilk oblečenih v belo, ki živijo življenje v celibatu bilo dovršenih, potem bi bilo to sveto življenje v tem pogledu pomanjkljivo; toda, ker so mojster Gotama, menihi in nune, moški laični sledilci oblečeni v belo … in ženske laične sledilke oblečene v belo, ki živijo življenje v celibatu dovršene v tej Dhammi je to sveto življenje v tem pogledu popolno. Če bi samo mojster Gotama, menihi in nune, moški laični sledilci oblečeni v belo … in ženske laične sledilke oblečene v belo, ki živijo življenje v celibatu dovršene v tej Dhamma, in nič ženskih laičnih sledilk oblečenih v belo, ki uživajo v čutnosti bilo dovršenih, potem bi bilo to sveto življenje v tem pogledu pomanjkljivo; toda, ker so mojster Gotama, menihi in nune, moški laični sledilci oblečenih v belo, tako tisti, ki živijo življenje v celibatu in tisti, ki uživajo v čutnosti, in ženske laične sledilke oblečene v belo, tako tiste, ki živijo življenje v celibatu in tiste, ki uživajo v čutnosti dovršene v tej Dhammi, je to sveto življenje v tem pogledu popolno.

14. Prav tako kot reka Ganges teži proti morju, je nagnjena proti morju, teče proti morju in doseže morje, tako tudi zbor mojstra Gotame s svojimi brezdomci in svojimi gospodarji teži proti Nibbāni, je nagnjen proti Nibbāni, teče proti Nibbāni in doseže Nibbāno.

15. Veličastno, mojster Gotama! Veličastno, mojster Gotama! Mojster Gotama je napravil Dhammo jasno v mnogih pogledih, tako kot bi obrnil pokonci to, kar je bilo prevrnjeno, razkril to, kar je bilo skrito, pokazal pot temu, ki se je izgubil ali držal svetilko v temi, da je tisti z dobrim vidom lahko videl oblike. Sedaj grem po zatočišče k mojstru Gotami, k Dhammi in k meniški Sanghi. Sprejel bom hojo naprej pod mojstrom Gotamo, sprejel bom popolno sprejetost.”

(VSTOP V SANGHO)

16. “Vaccha, ta, ki je predhodno pripadal drugi sekti in želi hojo naprej in popolno sprejetje v to Dhammo in disciplino, živi preizkusno štiri mesece. Na koncu štirih mesecev, če so menihi z njim zadovoljni, mu dajo odobritev za hojo naprej in popolno sprejetje v status meniha. Toda jaz prepoznam individualne razlike v tej zadevi.”

“Častiti gospod, če ti, ki so predhodno pripadali drugi sekti in želijo hojo naprej in popolno sprejetje v to Dhammo in disciplino, živijo preizkusno štiri mesece in če so na koncu štirih mesecev menihi z njim zadovoljni, jim dajo posvetitev za hojo naprej in jih popolno sprejmejo v status meniha, potem bom jaz živel na preizkusu štiri leta. Na koncu štirih let, če bodo menihi zadovoljni z mano, naj mi odobrijo hojo naprej in me popolnoma sprejmejo v meniški status.”

17. Potem je popotnik Vacchagotta sprejel posvetitev hoje naprej pod Blaženim in prejel popolno sprejetje. Ne dolgo tega, po njegovem popolnem sprejetju, pol meseca po njegovem popolnem sprejetju je častiti Vacchagotta odšel do Blaženega in ko mu je izkazal spoštovanje, je sedel na stran in rekel Blaženemu: “Častiti gospod, jaz sem dosegel, kar se da doseči z znanjem učenca v višji vadbi, z resničnim znanjem učenca v višji vadbi. Naj me Blaženi uči Dhammo še naprej.”

(NADALJEVANJE UČENJA)

18. “V tem primeru, Vaccha, razvij naprej dve stvari: mirnost in vpogled. Ko se ti dve stvari razvijeta dalje, bosta vodili do dojemanja mnogih elementov.

19. V obsegu, ki bi ga želel: ‘Naj imam različne vrste neobičajnih moči: iz enega, naj me nastane več; iz več njih naj postanem eden; naj se pojavim in izginem; naj grem neovirano skozi steno, skozi ograje, skozi goro, kakor tudi skozi prostor; naj se potopim in izidem iz zemlje, kot bi bila to voda; naj hodim po vodi ne da bi se potopil, kot da bi bila to zemlja; sedeč s prekrižanimi nogami naj potujem v prostoru kot ptica; s svojima rokama se naj dotaknem in pobožam luno in sonce, ki sta tako močna in mogočna; naj obvladam svoje telo celo tako daleč kot je svet Brahme’ – boš dosegel sposobnost, da dokažeš vsak vidik v tem pogledu, tam je primerna osnova.

20. V obsegu, ki bi ga želel: ‘Naj z ušesom prebujenega, ki je prečiščeno in presega človeškega, slišim obe vrsti zvokov, božanske in človeške, te, ki so daleč, kot te v bližini’ - boš dosegel sposobnost, da dokažeš vsak vidik v tem pogledu, tam je primerna osnova.

21. V obsegu, ki bi ga želel: ‘Naj razumem um drugih bitij, drugih oseb, ki sem jih objel s svojim umom. Naj razumem um prizadet s poželenjem kot um, ki je prizadet s poželenjem, in um, ki ni prizadet s poželenjem kot neprizadetega s poželenjem; naj razumem um prizadet s sovraštvom kot um, ki je prizadet s sovraštvom, in um, ki ni prizadet s sovraštvom kot neprizadetega s sovraštvom; naj razumem um, ki je prizadet z zablodo kot um, ki je prizadet z zablodo, in um, ki ni prizadet z zablodo kot neprizadetega z zablodo; naj razumem zgoščen um kot zgoščen in raztresen um kot raztresen; naj razumem vzvišen um kot vzvišen um in nevzvišen um kot nevzvišen; naj razumem prekosljiv um kot prekosljiv in neprekosljiv um kot neprekosljiv; naj razumem zbran um kot zbran in nezbran um kot nezbran; naj razumem osvobojen um kot osvobojen in neosvobojen um kot neosvobojen’ - boš dosegel sposobnost, da dokažeš vsak vidik v tem pogledu, tam je primerna osnova.

22. V obsegu, ki bi ga želel: ‘Naj se spomnim svojih mnogoterih preteklih življenj, to je, enega rojstva, dveh rojstev, treh rojstev, štirih rojstev, petih rojstev, desetih rojstev, dvajsetih rojstev, tridesetih rojstev, štiridesetih rojstev, petdesetih rojstev, stotih rojstev, tisočih rojstev, sto tisočih rojstev, veliko eonov krčenja sveta, veliko eonov širjenja sveta, veliko eonov krčenja in širjenja sveta: ‘Tam mi je bilo ime tako, bil sem iz tega naroda, tako sem izgledal, takšna je bila moja hrana, takšno moje doživljanje prijetnosti in neprijetnosti, takšen konec mojega življenja; in ko sem tam umrl, sem se ponovno pojavil drugje; in tudi tam so mi dali ime, bil sem iz tega naroda, s takšnim izgledom, takšna je bila moja hrana, takšno moje doživljanje prijetnosti in neprijetnosti in takšen konec mojega življenja; in ko sem tam umrl, sem se ponovno pojavil tukaj.’ Tako se naj z njihovimi vidiki in posebnostmi spomnim svojih mnogoterih preteklih življenj’ - boš dosegel sposobnost, da dokažeš vsak vidik v tem pogledu, tam je primerna osnova.

23. V obsegu, ki bi ga želel: ‘Naj z očesom prebujenega, ki je prečiščeno in presega človeškega, vidim bitja, ki umirajo in se ponovno pojavijo, manjvredna in večvredna, lepa in grda, srečna in nesrečna. Naj razumem, kako bitja umirajo v skladu s svojimi dejanji: ‘Ta bitja, ki so se napačno obnašala s telesom, govorom in umom, ki so sramotila plemenite, imela napačen pogled, in so se lotila dejanj, ki so temeljila na napačnem pogledu, so se po razpadu telesa, po smrti, ponovno pojavila v stanje revščine, v slabo okolico, v nižji svet, v pekel; vendar tista bitja, ki so se dobro obnašala s telesom, govorom in umom, ki niso sramotila plemenitih, ki so imela pravilen pogled, in so se lotila dejanj, ki so temeljila na pravilnem pogledu, so se z zlomom telesa, po smrti, ponovno pojavila v dobri okolici, v nebeškem svetu.’ Tako lahko z očesom prebujenega, ki je prečiščeno in presega človeškega, vidim bitja, ki umirajo in se ponovno pojavijo, manjvredna in večvredna, lepa in grda, srečna in nesrečna in razumem, kako bitja gredo svojo pot v skladu s svojimi dejanji’ - boš dosegel sposobnost, da dokažeš vsak vidik v tem pogledu, tam je primerna osnova.

24. V obsegu, ki bi ga želel: ‘Naj z lastnim spoznanjem z direktno vednostjo v tem življenju, vstopim in ostanem v osvobojenosti uma in osvobojenosti z modrostjo, ki je brez vplivov z uničenjem vplivov’ - boš dosegel sposobnost, da dokažeš vsak vidik v tem pogledu, tam je primerna osnova.”

25. Potem je častiti Vacchagotta, navdušen in vesel besed Blaženega, vstal iz svojega sedeža in ko se je poklonil Blaženemu, ga je obhodil s svoje desne in odšel.

26. Kmalu, ko je bival sam, umaknjen, marljiv, vnet in odločen, je častiti Vacchagotta s svojim uresničenjem z direktno vednostjo, tukaj in sedaj vstopil in bival v tem vrhunskem cilju svetega življenja, zaradi katerega pripadnik naroda upravičeno gre naprej od doma v brezdomstvo. Direktno je vedel: “Rojstvo je uničeno, sveto življenje je bilo živeto, kar je bilo potrebno je bilo narejeno, nič več ni prihoda nazaj v katerokoli stanje eksistence.” In častiti Vacchagotta je postal eden od arahantov.

27. Ob tej priložnosti so številni menihi šli obiskati Blaženega. Častiti Vacchagotta jih je videl prihajati v daljavi. Ko jih je videl je odšel do njih in jih vprašal: “Kam gredo častiti?”

“Obiskati gremo Blaženega, prijatelj.”

“V tem primeru naj mu častiti izkažejo spoštovanje v mojem imenu z njihovimi glavami ob nogah Blaženega in mu rečejo: ‘Častiti gospod, menih Vacchagotta izkazuje čast s svojo glavo ob nogah Blaženega.’ Potem recite: ‘Blaženega častim, Vzvišenega častim!”

“Da, prijatelj,” so odgovorili ti menihi. Potem so odšli do Blaženega in ko so mu izkazali čast, so sedli na stran in povedali Blaženemu: “Častiti gospod, častiti Vacchagotta izkazuje čast s svojo glavo ob nogah Blaženega in pravi: ‘Blaženega častim, Vzvišenega častim.’“

28. “Menihi, ko sem obdal njegov um s svojim umom, sem že vedel o menihu Vacchagotti: ‘Menih Vacchagotta je dosegel trojno pravo vednost in ima veliko neobičajno moč in silo.’ In tudi božanstva so mi povedala: ‘Menih Vacchagotta je dosegel trojno pravo vednost in ima veliko neobičajno moč in silo.’“

To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Menihi so bili zadovoljeni in so se veselili besed Blaženega.

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / julij 2017, rev. februar  2020