(MN 92) Sela Sutta - Seli

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi skupaj z veliko skupino menihov potovali po deželi Anguttarāpa, s tisoč dvesto petdesetimi menihi, in je prišel v mesto Anguttarāpancev, z imenom Ᾱpaṇa.

2. Asket prepletenih las Keṇiya je slišal: “Asket Gotama, sakyanski sin, ki je odšel naprej iz naroda Sakya, je potoval po deželi Anguttarāpana skupaj z veliko skupino menihov, s tisoč dvesto petdesetimi menihi in prišel v Ᾱpaṇo. Dobra novica o gospodu Gotami se je razširila: ‘Blaženi je popoln, popolno prebujen, popoln v pravi vednosti in obnašanju, vzvišen, poznavalec svetov, neprimerljiv vodja posameznikov, ki jih je potrebno ukrotiti, učitelj božanstev in ljudi, prebujen, blažen. On razodeva ta svet z njegovimi božanstvi, njegovimi Mārami in njegovimi Brahmāmi, to generacijo z njenimi asketi in brahmani, njenimi princi in ljudmi, kar je sam uresničil z direktno vednostjo. On uči Dhammo, ki je dobra v začetku, dobra v sredini in dobra na koncu, s pravilnim pomenom in izražanjem in razodeva sveto življenje, ki je popolnoma dovršeno in prečiščeno.’ Dobro je videti takšne arahante.”

(DAROVANJE HRANE)

3. Potem je asket prepletenih las Keṇiya odšel do Blaženega in izmenjal z njim pozdrave. Ko je bil ta vljuden in prijazen pogovor končan, je sedel ob stran. Blaženi ga je poučil, vzpodbudil, navdušil in razveselil z govorom o Dhammi. Ko ga je Blaženi poučil, vzpodbudil, navdušil in razveselil z govorom o Dhammi je asket prepletenih las Keṇiya rekel Blaženemu: “Naj gospod Gotama skupaj s skupino menihov sprejme jutrišnji obrok hrane od mene.”

Ko je bilo to rečeno, mu je Blaženi rekel: “Skupina menihov je številna, Keṇiya, sestavlja jo tisoč dvesto petdeset menihov in ti popolno zaupaš brahmanom.”

V drugo je asket prepletenih las Keṇiya rekel Blaženemu: “Čeprav je skupina menihov velika, gospod Gotama, sestavlja jo tisoč dvesto petdeset menihov in čeprav popolno zaupam v brahmane, se naj gospod Gotama skupaj s skupino menihov strinja in sprejme jutrišnji obrok hrane od mene.” V drugo mu je Blaženi rekel: “Skupina menihov je velika, Keṇiya, … ”

V tretje je asket prepletenih las Keṇiya rekel Blaženemu: “ Čeprav je skupina menihov velika, gospod Gotama … vendar naj se gospod Gotama skupaj s skupino menihov strinja in sprejme jutrišnji obrok hrane od mene.” Blaženi se je strinjal v tišini.

4. Vedoč, da se je Blaženi strinjal, se je asket prepletenih las Keṇiya dvignil iz svojega sedeža in odšel do svojega domovanja, kjer je nagovoril svoje prijatelje in tovariše, svoje bližnje in daljne sorodnike: “Poslušajte me, gospodje, moji prijatelji in tovariši, moji bližnji in daljni sorodniki. Asketa Gotamo sem povabil na jutrišnji obrok hrane skupaj s skupino menihov. Opravite potrebne nakupe in priprave.”

“Da, gospod,” so odgovorili in nekateri so izkopali peči, nekateri pripravili drva, nekateri pomili posodo, nekateri pripravili vrče za vodo, nekateri pripravili sedeže, medtem ko je asket prepletenih las Keṇiya sam pripravil paviljon.

5. Takrat se je brahman Sela zadrževal v Ᾱpaṇi. Bil je gospod treh Ved z njihovimi besedili, liturgijo, fonetiko, etimologijo in zgodovino kot peto. Bil je strokovnjak v filologiji in slovnici, v celoti seznanjen z naravno filozofijo in z znamenji za Velikega človeka in je učil recitacije hvalnic tristo brahmanskim mladeničem.

6. Tisti čas je asket prepletenih las Keṇiya imel popolno zaupanje v brahmana Selo. Takrat je brahman Sela, ko je hodil in se sprehajal skupaj s svojimi tristo brahmanskimi mladeniči, prišel do domovanja asketa prepletenih las Keṇiya. Tam je videl nekaj mož, ki so kopali peči, nekateri so sekali drva, nekateri umivali posodo, nekateri pripravljali vrče z vodo, nekateri pripravljali sedeže, medtem ko je asket prepletenih las Keṇiya sam pripravljal paviljon.

7. Ko je to videl, je vprašal asketa prepletenih las Keṇiya: “Se bo gospod Keṇiya poročil ali bo poročil koga? Ali je tu neko veliko darovanje? Ali je bil kralj Seniya Bimbisāra iz Magadhe povabljen z velikim spremstvom za jutrišnji obrok hrane?”

8. “Jaz se ne bom poročil ali poročil koga, gospod Sela, niti je bil kralj Seniya Bimbisāra iz Magadhe povabljen z velikim spremstvom za jutrišnji obrok, pač pa pripravljam veliko darovanje. Asket Gotama, sakyanski sin, ki je šel naprej od doma v brezdomstvo iz naroda Sakya, potuje po deželi Anguttarāpana s številno skupino menihov, s tisoč dvesto petdesetimi menihi in je prišel v Ᾱpaṇo. Dobra novica o gospodu Gotami se je razširila glede tega: ‘Ta Blaženi je popoln, popolno prebujen, popoln v resnični vednosti in obnašanju, vzvišen, poznavalec svetov, neprimerljiv vodja posameznikov, ki jih je potrebno ukrotiti, učitelj božanstev in ljudi, Buddha, blažen.’ Povabil sem ga na jutrišnji obrok hrane skupaj s skupino menihov.”

9. “Si rekel ‘Buddha,’ Keṇiya?”
“Rekel sem ‘Buddha,’ Sela.”
“Si rekel ‘Buddha,’ Keṇiya?”
“Rekel sem ‘Buddha,’ Sela.”

(ZNAMENJA VELIKEGA ČLOVEKA)

10. Potem je brahmanu Seli prišlo na misel: “Celo na ta zvok ‘Buddha’ težko naletimo v tem svetu. Dvaintrideset znamenj Velikega človeka je bilo omenjenih v naših himnah in Veliki človek, ki je opremljen z njimi, ima samo dve možni usodi, ne drugih. Če živi družinsko življenje postane vladar, ki obrača kolo, pravičen kralj, ki vlada z Dhammo, gospod štirih četrtin, vse zmagoviti, ki je umiril svojo deželo in ima sedem zakladov. To so: zaklad kolesa, zaklad slona, zaklad konja, zaklad dragulja, zaklad ženske, zaklad strežnika in zaklad svetovalca kot sedmi.[1] Njegovi otroci, ki jih je več kot tisoč, so pogumni in junaški, in uničujejo vojske drugih. Preko zemlje omejene z oceanom vlada brez palice, brez orožja, z Dhammo. Toda, če gre naprej od doma v brezdomstvo, postane popoln, popolno prebujeni, ki odstre tančico v svetu.”

11. “Moj dobri Keṇiya, kje gospod Gotama, dovršen, popolno prebujen, živi?”

Ko je bilo to rečeno, je asket prepletenih las Keṇiya iztegnil svojo desno roko in rekel: “Tam, kjer je ta zelena črta gozda, gospod Sela.”

12. Potem je brahman Sela odšel s tristo brahmanskimi mladeniči do Blaženega. Nagovoril je brahmanske mladeniče: “Pojdite v tišini, gospodje, bodite previdni. K tem Blaženim se je težko približati, ker se sprehajajo sami, kakor levi. Ko jaz govorim s asketom Gotamo, me ne prekinjajte in me ne motite, ampak počakajte, dokler najin pogovor ni končan.”

13. Potem je brahman Sela odšel do Blaženega in izmenjal z njim pozdrave. Ko je bil ta vljuden in prijazen pogovor končan, je sedel ob stran in s pogledom iskal dvaintrideset znamenj Velikega človeka na telesu Blaženega. Videl je, več ali manj, dvaintrideset znamenj Velikega človeka na telesu Blaženega, razen dveh. Bil je v dvomu in negotov glede dveh znamenj in ju ni mogel določiti in se odločiti o njih: glede spolnega organa, ki je bil zaprt v tulec in glede dolžine njegovega jezika.

Blaženemu je prišlo na misel: “Ta brahman Sela vidi dvaintrideset znamenj Velikega človeka na meni, razen dveh. V dvomu in negotov je glede dveh znamenj in ju ne more določiti in se odločiti o njih: glede spolnega organa, ki je zaprt v tulec in glede dolžine mojega jezika.”

14. Potem je Blaženi naredil takšno mojstrstvo neobičajnih moči, da je brahman Sela videl, da je spolni organ Blaženega zaprt v tulec. Nato je Blaženi iztegnil svoj jezik in se ponavljajoče dotaknil obeh ušesnih odprtin in obeh nosnic in pokril svoje čelo z jezikom.

(PREIZKUS IN POTRDITEV PREBUJENEGA)

15. Brahman Sela je pomislil: “Asket Gotama je opremljen z dvaintridesetimi znamenji Velikega človeka. So popolna, ne nepopolna, vendar jaz ne vem ali je on Buddha ali ne. Od starejših brahmanov, ki govorijo v skladu s tradicijo učiteljev sem slišal, da se ti, ki so dokončani, popolno prebujeni, razkrijejo kot taki, ko se jih hvali. Kaj če hvalim asketa Gotame s primernimi verzi.”

Potem je hvalil Blaženega s primernimi verzi:

16. Sela

“Popoln v telesu, lep,
dobro oblikovan in ljubek na izgled.
O Blaženi, zlata je tvoja barva,
in beli tvoji zobje, ti si močan.

Značilnosti so vidne, tako posamezne, kot vse,
ki razlikujejo človeka, kot dobro rojenega.
Tu na telesu tvojem so vsa znamenja,
ki pokažejo na Velikega človeka.

S čistimi očmi in sijočo zunanjostjo,
veličasten, vzravnan kot plamen,
med temi telesi asketov
siješ kot sijoče sonce.

Menih, tako ljubek na pogled,
s kožo zlatega sijaja –
z lepoto tako redko, zakaj bi ti
bil zadovoljen z življenjem asketa?

Ti zaslužiš biti kralj, gospodar kočijažev,
monarh, ki zažene kolo,
zmagovalec vseh štirih četrtin
in gospodar Indije.

Z bojevniki in velikimi princi,
ki so vsi vdani službi tebi,
o Gotama, ti bi moral vladati,
kot vladar ljudi, kralj nad vsemi kralji.”

17. Buddha

“Jaz sem že kralj, o Sela,”
je odgovoril Blaženi.
“Jaz sem najvišji kralj Dhamme,
z Dhammo jaz vrtim kolo,
kolo, ki ga nihče ne more ustaviti.”

18. Sela

“Trdiš, da si popolno prebujen,”
je rekel brahman Sela,
“Praviš, o Gotama,
‘jaz sem najvišji kralj Dhamme,
z Dhammo jaz vrtim kolo.’

Kdo je tvoj general, ta učenec,
ki sledi na gospodov lasten način?
Kdo je tisti, ki ti pomaga vrteti
kolo, ki si ga zagnal v vrtenje?”

19. Buddha

“Kolo, ki sem ga zagnal v vrtenje,”
je odgovoril Blaženi,
“to isto najvišje kolo Dhamme
mi Sāriputta, sin Tathāgate,
pomaga vrteti dalje.

Kar mora biti spoznano, direktno je spoznano,
kar mora biti razvito je bilo razvito,
kar mora biti opuščeno je bilo opuščeno,
torej, brahman, jaz sem Buddha.

Zato odstrani svoje dvome glede mene
in naj odločnost stopi na njihovo mesto,
ker je vedno težko pridobiti
pogled prebujenih.

Jaz sem tisti, katerega prisotnost v svetu
zelo redko se sreča,
jaz sem popolno prebujeni,
jaz, o brahman, najvišji sem zdravnik.

Jaz sem sveti, ni enakega,
ki uničil vse je mrgoleče horde Māre.
Ker sem premagal vse sovražnike,
veselim se brez strahu.”

20. Sela

“O gospodje, slišite to, poslušajte kaj govori,
človek vizije, zdravnik,
mogočni junak, ki rjove
kakor lev v gozdu.

Kdo, čeprav izobčen po rojstvu,
bi mu ne verjel, ko je videl,
da je sveti brez primere,
ki uničil vse je mrgoleče horde Māre?

Sedaj, naj mi sledi kdor hoče
in kdor noče naj odide.
Jaz bom šel med menihe pod njegovim vodstvom,
tem človekom vzvišene modrosti.”

21. Učenci

“Če, o gospod, sedaj odobriš
to učenje prebujenega,
bomo tudi mi šli v meništvo pod njegovim vodstvom,
tem človekom vzvišene modrosti.”

22. Sela

“Tukaj je tristo brahmanov,
ki z dvignjenimi rokami prosijo:
‘Naj živimo sveto življenje
pod tvojim vodstvom, o Blaženi.’”

23. Buddha

“Sveto življenje je dobro razglašeno,
o Sela,” je rekel Blaženi,
“da se vidi tu in ne kasneje.
Ta, ki vadi z marljivostjo,
bo plodno imel meniško pot.”

24. Potem sta brahman Sela in njegova skupnost prejela meniško sprejetost pod Blaženim in prejela popolno sprejetost.

25. Ko se je končala noč, je asket prepletenih las Keṇiya imel pripravljeno dobro hrano različnih vrst v svojem domovanju in je najavil Blaženemu: “Čas je, gospod Gotama, obrok hrane je pripravljen.” Ko se je začelo jutro, se je Blaženi oblekel, vzel svojo skledo in zunanje oblačilo in odšel s skupino menihov do domovanja asketa prepletenih las Keṇiya in sedel na pripravljen sedež. S svojimi lastnimi rokami je asket prepletenih las Keṇiya postregel in zadovoljil skupino menihov, ki jo je vodil Buddha z različnimi vrstami dobre hrane. Ko je Blaženi pojedel in odmaknil svoje roke od sklede, je asket prepletenih las Keṇiya zavzel nižji sedež in sedel ob stran. Blaženi mu je dal svoj blagoslov s temi verzi:

26.        “Zgorela darovanja so veličastnost ognja,
              Sāvitri veličastnost vedskih hvalnic,
              veličastnost človeških bitij, kralj,
              veličastnost tekočih rek je morje,
              luna veličastnost zvezd,
              sonce veličastnost vsega, kar se sveti,
              odlika veličastnost vseh prizadevajočih,
              Sangha veličastnost darujočih.”

Ko je Blaženi dal svoj blagoslov s temi verzi, se je dvignil iz svojega sedeža in odšel.

27. Ne dolgo za tem njihovem popolnem sprejetju, ko so živeli v osami, samotni, vztrajni, vneti in odločni, je častiti Sela in njegova skupnost s svojim uresničenjem z direktno vednostjo, tukaj in sedaj vstopil in bival v tem najvišjem cilju svetega življenja, zaradi katerega pripadnik naroda upravičeno gre naprej od doma v brezdomstvo. Direktno so vedeli: “Rojstvo je uničeno, sveto življenje je bilo živeto, kar je bilo potrebno je bilo narejeno, nič več ni prihoda nazaj v katerokoli stanje.” In častiti Sela skupaj z njegovo skupino so postali arahanti.

28. ‘Potem je častiti Sela skupaj z njegovo skupino odšel do Blaženega. Ko si je uredil svoje zgornje oblačilo na eno rame je iztegnil svoje roke v ponižen pozdrav proti Blaženemu in ga nagovoril s temi verzi:

              “Osem dni minilo je, vsevidni,
              kar odšli smo po zatočišče k tebi.
              V teh sedmih nočeh, o Blaženi,
              smo obvladali učenje tvoje.

              Ti si Buddha, ti si učitelj,
              ti si modrijan, zmagovalec Māre.
              Ko si odrezal vsa zla nagnjenja,
              si prečkal in vodil človeštvo preko.

              Ti si nadvladal predpostavke vse,
               ti odstranil vplive vse.
              Ti si lev, brez predpostavk,
               ti si opustil strah in grozo.

              Tukaj tristo menihov stoji
              z rokami v znak občudovanja.
              Junak, iztegni noge,
              in naj ti plemeniti častijo učitelja.”

 

Opombe


[1] Sedmi zaklad se obravnava v MN 129:34-41. Pridobitev zaklada kolesa razloži, zakaj se imenuje “Monarh, ki obrača kolo.”

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / februar 2018, rev. julij 2023

 

(C) SloTheravada, 2023