(MN 110) Cūḷapuṇṇama Sutta - Kratko učenje v noči na polno luno

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel v Vzhodnem parku pri Sāvatthīju, v palači Migārove matere.

2. Takrat, na dan Uposathe petnajstega, ko je bila polna luna, je Blaženi sedel na odprtem, obkrožen s skupino menihov. Ko je nadziral tiho skupino menihov, jo je nagovoril:

(SLAB ČLOVEK)

3. “Menihi, ali bi slab človek prepoznal slabega človeka: ‘Ta posameznik je slab človek’?’’ - “Ne, častiti gospod.” - “Dobro, menihi. Nemogoče je, to ne more biti, da bi slab človek prepoznal slabega človeka: ‘Ta posameznik je slab človek.’ Toda, ali bi slab človek prepoznal dobrega človeka: ‘Ta posameznik je dober človek’?” - “Ne, častiti gospod.” - “Dobro, menihi. Nemogoče je, to ne more biti, da bi slab človek prepoznal dobrega človeka: ‘Ta posameznik je dober človek.’

4. Menihi, slab človek poseduje slabe kvalitete. Povezuje se kot slab človek, ima namene slabega človeka, svetuje kot slab človek, govori kot slab človek, deluje kot slab človek, ima poglede slabega človeka in daje darila kot slab človek.

5. In kako slab človek poseduje slabe kvalitete? Slab človek nima zaupanja, nima sramu, nima strahu pred napačnim delovanjem. Je neuk, len, pozabljiv in ni moder. Tako poseduje slab človek slabe kvalitete.

6. In kako se slab človek povezuje kot slab človek? Slab človek ima za prijatelje in tovariše askete in brahmane, ki nimajo prepričanja, nimajo sramu, nimajo strahu pred napačnim delovanjem. So neuki, leni, pozabljivi in nespametni. Tako se slab človek povezuje kot slab človek.

7. In kako ima slab človek namene slabega človeka? Slab človek ima namene po svojem lastnem trpljenju, po trpljenju drugih in po trpljenju obeh. Tako ima slab človek namene kot slab človek.

8. “In kako slab človek svetuje kot slab človek? Slab človek svetuje tako, da sam trpi, da trpijo drugi in trpijo oboji. Tako slab človek svetuje kot slab človek.

9. In kako slab človek govori kot slab človek? Slab človek govori lažnivo, zlonamerno, osorno, prazno. Tako slab človek govori kot slab človek.

10. In kako slab človek deluje kot slab človek? Slab človek ubija živa bitja, jemlje kar mu ni dano, se slabo obnaša glede čutnosti. Tako slab človek deluje kot slab človek.

11. In kako ima slab človek poglede slabega človeka? Slab človek ima takšen pogled: ‘Ničesar ni danega, ničesar darovanega, ničesar žrtvovanega; ni sadu ali rezultata dobrih in slabih dejanj; ni tega sveta, ne drugega sveta; ne matere, ne očeta; ni bitij, ki so ponovno spontano rojena; ni dobrih in krepostnih asketov in brahmanov v svetu, ki so se sami uresničili z direktno vednostjo in razodeli ta svet in drugi svet.’ Tako ima slab človek poglede slabega človeka.

12. In kako slab človek podari darila kot slab človek? Slab človek podari darilo nemarno, ga ne izroči s svojimi lastnimi rokami, ga podari, ne da bi pokazal spoštovanje, podari to, kar je za odvreči, podari z namenom, da nič ne bo iz tega. Tako slab človek podari darila kot slab človek.

13. Ta slab človek – ki ima slabe kvalitete, ki se ga ima za slabega človeka, ima namene slabega človeka, svetuje kot slab človek, govori kot slab človek, deluje kot slab človek, ima poglede slabega človeka in daje darila kot slab človek - se ob razpadu telesa, po smrti, ponovno pojavi v destinaciji slabega človeka. In kaj je destinacija slabega človeka? To je pekel ali živalski svet.

(DOBER ČLOVEK)

14. Menihi, ali bi dober človek prepoznal dobrega človeka: ‘Ta posameznik je dober človek’?” - “Da, častiti gospod.” - “Dobro, menihi. Možno je, da bi dober človek prepoznal dobrega človeka: ‘Ta posameznik je dober človek.’ Toda, ali bi dober človek prepoznal slabega človeka: ‘Ta posameznik je slab človek’? ” - “Da, častiti gospod.” - “Dobro, menihi. Možno je, da bi dober človek prepoznal slabega človeka: ‘Ta posameznik je slab človek.’

15. Menihi, dober človek ima dobre kvalitete. Se ima za dobrega človeka, ima namene dobrega človeka, svetuje kot dober človek, govori kot dober človek, deluje kot dober človek, ima poglede dobrega človeka in daje darila kot dober človek.

16. In kako ima dober človek dobre kvalitete? Dober človek ima zaupanje, sram in strah pred napačnim ravnanjem, je učen, odločen, pozoren in moder. Tako ima dober človek dobre kvalitete.

17. In kako se dober človeka povezuje kot dober človek? Dober človek ima za prijatelje in tovariše askete in brahmane, ki imajo zaupanje, sram in strah pred napačnim delovanjem. So učeni, odločni, pozorni in modri. Tako se dober človek povezuje kot dober človek.

18. In kako ima dober človek namen dobrega človeka? Dober človek nima namena po svojem lastnem trpljenju, po trpljenju drugih, ali po trpljenju obeh. Tako ima dober človek namen dobrega človeka.

19. In kako dober človek svetuje kot dober človek? Dober človek ne svetuje tako, da sam trpi, da trpijo drugi, ali da trpijo oboji. Tako dober človek svetuje kot dober človek.

20. In kako dober človek govori kot dober človek? Dober človek se vzdrži lažnivega govorjenja, zlonamernega govorjenja, osornosti in klepetanja. Tako dober človek govori kot dober človek.

21. In kako dober človek deluje kot dober človek? Dober človek se vzdrži ubijanja živih bitij, jemanja tega kar ni dano in napačnega obnašanja glede čutnosti. Tako dober človek deluje kot dober človek.

22. In kako ima dober človek poglede dobrega človeka? Dober človek ima takšen pogled: ‘Tu je kar je dano in kar je podarjeno in kar je žrtvovano; tu je sad in rezultat dobrih in slabih dejanj; obstaja ta svet in drugi svet; obstajata mati in oče; obstajajo bitja, ki so spontano ponovno rojena; obstajajo dobri in krepostni asketi in brahmani v svetu, ki so se sami uresničili z direktno vednostjo in razodeli ta svet in drugi svet.’ Tako ima dober človek poglede dobrega človeka.

23. In kako dober človek podari darila kot dober človek? Dober človek podari darilo skrbno, ga izroči s svojimi lastnimi rokami, ga podari z izkazovanjem spoštovanja, podari dragoceno darilo, ga podari z namenom, da bo nekaj nastalo iz tega. Tako dober človek podari darila kot dober človek.

24. Ta dober človek - ki ima dobre kvalitete, ki se povezuje kot dober človek, ima namen dobrega človeka, svetuje kot dober človek, govori kot dober človek, deluje kot dober človek, ima poglede dobrega človeka in daje darila kot dober človek - se ob razpadu telesa, po smrti, ponovno pojavi v destinaciji dobrega človeka. In kaj je destinacija dobrega človeka? To je veličina med božanstvi ali veličina med človeškimi bitji.”

To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Menihi so bili zadovoljni in veseli besed Blaženega.

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / marec 2018, rev. maj 2023

 

(C) SloTheravada, 2023