(MN 121) Cūḷasuññata Sutta - Kratko učenje o praznosti

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel v Vzhodnem parku pri Sāvatthīju, v palači Migārove matere.

2. Ko je bil večer, je častiti Ᾱnanda prišel iz samote in odšel do Blaženega. Ko se mu je poklonil, je sedel ob stran in mu rekel:

3. “Častiti gospod, nekoč je Blaženi živel v deželi Sakyanov, pri sakyanskem mestu z imenom Nagaraka. Tam, častiti gospod, sem slišal in izvedel iz ust Blaženega: ‘Ᾱnanda, jaz pogosto bivam v praznosti.’ Sem to pravilno slišal, častiti gospod, sem to pravilno izvedel, sem bil pravilno pozoren na to, sem si to pravilno zapomnil?”

“Brez dvoma, Ᾱnanda, to si pravilno slišal, pravilno izvedel, bil si pravilno pozoren na to in si si to pravilno zapomnil. Kot prej, Ᾱnanda, tako tudi sedaj pogosto bivam v praznosti.

4. Ᾱnanda, tako kot je palača Migārove matere prazna slonov, goveda, konj in kobil, prazna zlata in denarja, prazna skupnosti mož in žena, in je tam prisotna samo ta nepraznost, namreč enost, odvisna od Sanghe menihov, tako tudi menih ni pozoren na zaznavanje vasi, ni pozoren na zaznavanje ljudi. Pozoren je na enost, odvisno od dojemanja gozda. Njegovo srce vstopi v to zaznavanje gozda in pridobi zaupanje, trdnost in odločnost. On razume tako: ‘Kakršnekoli motnje so odvisne od zaznavanja vasi, te niso prisotne tukaj. Kakršnekoli motnje so odvisne od zaznavanja ljudi, te niso prisotne tukaj. Prisotna je samo ta količina motnje, namreč enost, odvisna od zaznavanja gozda.’ On razume: ‘To polje zaznavanja je brez zaznavanja vasi, to polje zaznavanja je brez zaznavanja ljudi. Tu je prisotna samo ta nepraznost, namreč enost, odvisna od zaznavanja gozda.’ In tako jo jemlje kot brez tega kar ni tam, toda kar ostane tam, on razume, da je prisotno: ‘To je prisotno.’ Tako, Ᾱnanda, to je njegov resničen, nepopačen, čist spust v praznost.

5. Spet, Ᾱnanda, menih ni pozoren na zaznavanje ljudi, ni pozoren na zaznavanje gozda, pozoren je na enost, ki je odvisna od zaznavanja zemlje. Njegovo srce vstopi v to zaznavanje zemlje in pridobi zaupanje, trdnost in odločnost. Kot bikova koža postane brez gub, ko se popolnoma raztegne s stotimi količki, tako tudi menih ni pozoren na nobene gorske grebene in doline te zemlje, na reke in soteske, področja s štori in bodičevjem, gore in neravna mesta. Pozoren je na enost, odvisno od zaznavanja zemlje. Njegovo srce vstopi v to zaznavanje zemlje in pridobi zaupanje, trdnost in odločnost. On razume: ‘Kakršnekoli motnje so odvisne od zaznavanja ljudi, te niso prisotne tukaj. Kakršnekoli motnje so odvisne od zaznavanja gozda, te niso prisotne tukaj. Tu je prisotna samo ta količina motnje, namreč enost, odvisna od zaznavanja zemlje.’ On razume: ‘To polje zaznavanja je brez zaznavanja ljudi, to polje zaznavanja je brez zaznavanja gozda. Tu je prisotna samo ta nepraznost, namreč enost, odvisna od zaznavanja zemlje.’ In tako jo jemlje kot brez tega kar ni tam, toda kar ostane tam, on razume, da je prisotno: ‘To je prisotno.’ Tako, Ᾱnanda, tudi to je njegov resničen, nepopačen, čist spust v praznost.

6. Spet, Ᾱnanda, menih ni pozoren na zaznavanje gozda, ni pozoren na zaznavanja zemlje, pozoren je na enost, ki je odvisna od zaznavanja področja neskončnega prostora. Njegovo srce vstopi v to zaznavanje področja neskončnega prostora in pridobi zaupanje, trdnost in odločnost. On razume tako: ‘Kakršnekoli motnje so odvisne od zaznavanje gozda, te niso prisotne tukaj. Kakršnekoli motnje so odvisne od zaznavanje zemlje, te niso prisotne tukaj. Tu je prisotna samo ta količina motnje, namreč enost, odvisna od zaznavanja področja neskončnega prostora.’ On razume: ‘To polje zaznavanja je brez zaznavanja gozda, to polje zaznavanja je brez zaznavanja zemlje. Tu je prisotna samo ta nepraznost, namreč enost, odvisna od zaznavanja področja neskončnega prostora.’ In tako jo jemlje kot brez tega kar ni tam, toda kar ostane tam, on razume, da je prisotno: ‘To je prisotno.’ Tako, Ᾱnanda, tudi to je njegov resničen, nepopačen, čist spust v praznost.

7. Spet, Ᾱnanda, menih ni pozoren na zaznavanje zemlje, ni pozoren na zaznavanje področja neskončnega prostora, pozoren je na enost, ki je odvisna od zaznavanja področja neskončne zavesti. Njegovo srce vstopi v to zaznavanje področja neskončne zavesti in pridobi zaupanje, trdnost in odločnost. On razume tako: ‘Kakršnekoli motnje so odvisne od zaznavanje zemlje, te niso prisotne tukaj. Kakršnekoli motnje so odvisne od zaznavanje področja neskončnega prostora, te niso prisotne tukaj. Tu je prisotna samo ta količina motnje, namreč enost, odvisna od zaznavanja področja neskončne zavesti.’ On razume: ‘To polje zaznavanja je brez zaznavanja zemlje, to polje zaznavanja je brez zaznavanja področja neskončnega prostora. Tu je prisotna samo ta ne-praznost, namreč enost, odvisna od zaznavanja področja neskončne zavesti.’ In tako jo jemlje kot brez tega kar ni tam, toda kar ostane tam, on razume, da je prisotno: ‘To je prisotno.’ Tako, Ᾱnanda, tudi to je njegov resničen, nepopačen, čist spust v praznost.

8. Spet, Ᾱnanda, menih ni pozoren na zaznavanje področja neskončnega prostora, ni pozoren na zaznavanje področja neskončne zavesti, pozoren je na enost, ki je odvisna od zaznavanja področja ničnosti. Njegovo srce vstopi v to zaznavanje področja ničnosti in pridobi zaupanje, trdnost in odločnost. On razume tako: ‘Kakršnekoli motnje so odvisne od zaznavanje področja neskončnega prostora, te niso prisotne tukaj. Kakršnekoli motnje so odvisne od zaznavanja področja neskončne zavesti, te niso prisotne tukaj. Tu je prisotna samo ta količina motnje, namreč enost, odvisna od zaznavanja področja ničnosti.’ On razume: ‘To polje zaznavanja je brez zaznavanja področja neskončnega prostora, to polje zaznavanja je brez zaznavanja področja neskončne zavesti. Tu je prisotna samo ta nepraznost, namreč enost, odvisna od zaznavanja področja ničnosti.’ In tako jo jemlje kot brez tega kar ni tam, toda kar ostane tam, on razume, da je prisotno: ‘To je prisotno.’ Tako, Ᾱnanda, tudi to je njegov resničen, nepopačen, čist spust v praznost.

9. Spet, Ᾱnanda, menih ni pozoren na zaznavanje področja neskončne zavesti, ni pozoren na zaznavanje področja ničnosti, pozoren je na enost, ki je odvisna od zaznavanja področja niti zaznavanja niti nezaznavanja. Njegovo srce vstopi v to zaznavanje področja niti zaznavanja niti nezaznavanja in pridobi zaupanje, trdnost in odločnost. On razume: ‘Kakršnekoli motnje so odvisne od zaznavanja področja neskončne zavesti, te niso prisotne tukaj. Kakršnekoli motnje so odvisne od zaznavanje področja ničnosti, te niso prisotne tukaj. Tu je prisotna samo ta količina motnje, namreč enost, odvisna od zaznavanja področja niti zaznavanja niti nezaznavanja.’ On razume: ‘To polje zaznavanja je brez zaznavanja področja neskončne zavesti, to polje zaznavanja je brez zaznavanja področja ničnosti. Tu je prisotna samo ta nepraznost, namreč enost, odvisna od zaznavanja področja niti zaznavanja niti nezaznavanja.’ In tako jo on jemlje kot brez tega kar ni tam, toda kar ostane tam, on razume, da je prisotno: ‘To je prisotno.’ Tako, Ᾱnanda, tudi to je njegov resničen, nepopačen, čist spust v praznost.

10. Spet, Ᾱnanda, menih ni pozoren na zaznavanje področja ničnosti, ni pozoren na zaznavanje področja niti zaznavanja niti nezaznavanja, pozoren je na enost, ki je odvisna od enosti zbranega srca. Njegovo srce vstopi v to enost zbranosti uma in pridobi zaupanje, trdnost in odločnost. On razume: ‘Kakršnekoli motnje so odvisne od zaznavanje področja ničnosti, te niso prisotne tukaj. Kakršnekoli motnje so odvisne od zaznavanje področja niti zaznavanja niti nezaznavanja, te niso prisotne tukaj. Tu je prisotna samo ta količina motnje, namreč ta, ki je povezana s šestimi področji, ki so odvisna od tega telesa in pogojena z življenjem.’ On razume: ‘To polje zaznavanja je brez zaznavanja področja ničnosti, to polje zaznavanja je brez zaznavanja področja niti zaznavanja niti nezaznavanja. Tu je prisotna samo ta nepraznost, povezana s šestimi področji, ki so odvisna od tega telesa in pogojena z življenjem.’ In tako jo jemlje kot brez tega kar ni tam, toda kar ostane tam, on razume, da je prisotno: ‘To je prisotno.’ Tako, Ᾱnanda, tudi to je njegov resničen, nepopačen, čist spust v praznost.

11. Spet, Ᾱnanda, menih ni pozoren na zaznavanje področja ničnosti, ni pozoren na zaznavanje področja niti zaznavanja niti nezaznavanja, pozoren je na enost, ki je odvisna od brezznakovne zbranosti srca. Njegovo srce vstopi v to brezznakovno zbranost srca in pridobi zaupanje, trdnost in odločnost. On razume: ‘Ta brezznakovna zbranost srca je pogojena in proizvedena z voljo. Toda karkoli je pogojeno in proizvedeno z voljo je nestalno, predmet prenehanja.’ Ko ve in vidi tako, je njegovo srce osvobojeno vpliva čutnosti, vpliva bitnosti in vpliva nevednosti. Ko je osvobojeno, pride vednost: ‘Osvobojeno je.’ On razume: ‘Rojstvo je uničeno, sveto življenje je bilo živeto, kar je bilo potrebno je bilo narejeno, nič več ni prihoda nazaj v katerokoli stanje.’

12. On razume: ‘Kakršnekoli motnje, ki so odvisne od vpliva čutnosti, niso prisotne tukaj. Kakršnekoli motnje, ki so odvisne od vpliva bitnosti, niso prisotne tukaj. Kakršnekoli motnje, ki so odvisne od vpliva nevednosti, niso prisotne tukaj. Tukaj je prisotna samo ta količina motnje, namreč, ta povezana s šestimi področji, ki so odvisna od tega telesa in pogojena z življenjem.’ On razume: ‘To polje zaznavanja je brez vpliva čutnosti, to polje zaznavanja je brez vpliva bitnosti, to polje zaznavanja je brez vpliva nevednosti. Tu je prisotna samo ta nepraznost, ki je povezana s šestimi področji, ki so odvisna od tega telesa in pogojena z življenjem.’ In tako jo jemlje kot brez tega kar ni tam, toda kar ostane tam, razume da je prisotno: ‘To je prisotno.’ Tako, Ᾱnanda, to je njegov resničen, nepopačen, čist spust v praznost, največji in nepresežen.

13. Ᾱnanda, katerikoli asketi in brahmani so v preteklosti vstopili in bivali v čisti, največji, nepreseženi praznosti, so vsi vstopili in bivali v tej isti čisti, največji, nepreseženi praznosti. Katerikoli asketi in brahmani bodo v prihodnosti vstopili in bivali v čisti, največji in nepreseženi praznosti, bodo vsi vstopili in bivali v tej isti čisti, največji, nepreseženi praznosti. Katerikoli asketi in brahmani v sedanjosti vstopijo in bivajo v čisti, največji, nepreseženi praznosti, vsi vstopijo in bivajo v tej isti čisti, največji, nepreseženi praznosti. Torej, Ᾱnanda, vaditi bi moral tako: ‘Vstopili bomo in bivali v čisti, največji, nepreseženi praznosti.’”

To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Častiti Ᾱnanda je bil zadovoljen in vesel besed Blaženega.

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / junij 2018, rev. avgust 2023

 

(C) SloTheravada, 2023