(MN 141) Saccavibhanga Sutta - Razlaga resnic

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel pri Benaresu, v jelenjem parku pri Isipatani. Tam je častiti Sāriputta nagovoril menihe: “Prijatelji, menihi.” - “Prijatelj,” so odgovorili. Častiti Sāriputta je rekel:

2. “Pri Benaresu, menihi, v jelenjem parku pri Isipatani je Tathāgata, popoln in popolno prebujen, pognal v tek neprimerljivo Kolo Dhamme,[1] ki ga ne more ustaviti noben samotar ali brahmin ali bog ali Māra ali Brahmā ali kdorkoli v svetu - to je, najavljanje, poučevanje, opisovanje, ustanavljanje, odkrivanje, razlaganje in razkazovanje Štirih plemenitih resnic. Katerih štiri?

3. Najavljanje, poučevanje, opisovanje, ustanavljanje, odkrivanje, razlaganje in razkazovanje plemenite resnice o trpljenju. Najavljanje, poučevanje, opisovanje, ustanavljanje, odkrivanje, razlaganje in razkazovanje plemenite resnice o izvoru trpljenja … plemenite resnice o prenehanju trpljenja … plemenite resnice o poti, ki vodi do prenehanja trpljenja.

4. Pri Benaresu, menihi, v jelenjem parku pri Isipatani je Tathāgata, popoln in popolno prebujen, pognal v tek neprimerljivo Kolo Dhamme, ki ga ne more ustaviti noben samotar ali brahmin ali bog ali Māra ali Brahmā ali kdorkoli v svetu - to je, najavljanje, poučevanje, opisovanje, ustanavljanje, odkrivanje, razlaganje in razkazovanje teh Štirih plemenitih resnic.

5. Gojite prijateljstvo s Sāriputto in Moggallāno, menihi; družite se s Sāriputto in Moggallāno. Ona sta modra in pomagata svojim tovarišem v posvečenem življenju. Sāriputta je kakor mati; Moggallāna je kakor dojilja. Sāriputta vadi druge za sadež vstopajočega v tok, Moggallāna za najvišji cilj. Sāriputta, menihi, je sposoben najaviti, poučevati, opisati, ustanoviti, odkriti, razložiti in razkazovati Štiri plemenite resnice.”

6. Tako je rekel Blaženi. Ko je to rekel, se je Vzvišeni dvignil iz svojega sedeža in odšel v svoje bivališče.

7. Kmalu potem, ko je Blaženi odšel, je častiti Sāriputta nagovoril menihe: “Prijatelji, menihi.” - “Prijatelj,” so odgovorili menihi častitemu Sāriputti. Častiti Sāriputta je rekel:

8. “Pri Benaresu, prijatelji, v jelenjem parku pri Isipatani je Tathāgata, popoln in popolno prebujen, pognal v tek neprimerljivo Kolo Dhamme … in razkazovanje Štirih plemenitih resnic. Katerih štiri?

9. Najavljanje … in razkazovanje plemenite resnice o trpljenju … plemenite resnice o izvoru trpljenja … plemenite resnice o prenehanju trpljenja … plemenite resnice o poti, ki vodi do prenehanja trpljenja.

10. In kaj, prijatelji, je plemenita resnica o trpljenju? Rojstvo je trpljenje; staranje je trpljenje; smrt je trpljenje; skrb, tožba, bolečina, gorje in obup so trpljenje; ne dobiti tega kar hočeš je trpljenje; na kratko, pet agregatov, na katere vpliva predpostavka je trpljenje.

11. In kaj, prijatelji, je rojstvo?[2] Rojstvo bitja v različne vrste bitij, njihovo prihajanje v rojstvo, vsedanje [v maternico], tvorba, prikazovanje agregatov, pridobivanje področij za kontakt - to se imenuje rojstvo.

12. In kaj, prijatelji, je staranje? Staranje bitja v različnih vrstah bitij, njihova starost, uničenost zobovja, sivost las, nagubanost kože, pojemanje življenja, slabitev sposobnosti - to se imenuje staranje.

13. In kaj, prijatelji, je smrt? Umiranje bitja zaradi različnih stopenj bitja, njegova smrt, razkroj, izginotje, umiranje, dovršitev časa, razkroj agregatov, odložitev telesa - to se imenuje smrt.

14. In kaj, prijatelji, je žalost? Žalost, žalovanje, užaloščenost, notranja žalost, notranja užaloščenost nekoga, ki je srečal neko nesrečo ali je prizadet z nekim bolečim stanjem - to se imenuje žalost.

15. In kaj, prijatelji, je objokovanje? Tožba in žalostinka, tarnanje in žalovanje, objokovanje in jadikovanje nekoga, ki je srečal neko nesrečo ali je prizadet z nekim bolečim stanjem - to se imenuje objokovanje.

16. In kaj, prijatelji, je bolečina? Telesna bolečina, telesno neudobje, boleč, neudoben občutek rojen iz telesnega kontakta - to se imenuje bolečina.

17. In kaj, prijatelji, je bridkost? Mentalna bolečina, mentalno neudobje, boleč, neudoben občutek, rojen iz mentalnega kontakta - to se imenuje bridkost.

18. In kaj, prijatelji, je obup? Težava in obup, stiska in obupanost nekoga, ki je srečal neko nesrečo ali je prizadet z nekim bolečim stanjem - to se imenuje obup.

19. In kaj, prijatelji, je ‘ne dobiti tega kar hočeš je trpljenje’? V bitja, ki so predmet rojstva, pride želja: ‘Oh, da ne bi bili predmet rojstva! To rojstvo ne bo prišlo do nas!’ Toda to se ne dobi tako, da se želi, in ne dobiti tega, kar si želiš je trpljenje. V bitja, ki so predmet staranja ... predmet bolezni … predmet smrti … predmet skrbi, tožbe, bolečine, gorja in obupa, pride želja: ‘Oh, da ne bi bili predmet skrbi, tožbe, bolečine, gorja in obupa! Ta skrb, tožba, bolečina, gorje in obup ne bodo prišli do nas!’ Toda tega se ne da dobiti tako, da se želi, in ne dobiti tega, kar si želiš je trpljenje.

20. In kaj, prijatelji, je pet agregatov na katere vpliva predpostavka, kar na kratko je trpljenje? To so: agregat snovi, na katerega vpliva predpostavka, agregat občutka, na katerega vpliva predpostavka, agregat zaznave, na katerega vpliva predpostavka, agregat tvorb, na katere vpliva predpostavka, in agregat zavedanja, na katerega vpliva predpostavka. To je pet agregatov na katere vpliva predpostavka, kar je na kratko trpljenje. To se imenuje plemenita resnica o trpljenju.

21. In kaj, prijatelji, je plemenita resnica o izvoru trpljenja? To je hrepenenje, ki prinese obnovitev bitnosti, je pospremljeno z radostjo in poželenjem in radostjo v tem in onem; to je, hrepenenje po čutnih užitkih, hrepenenje po bitnosti in hrepenenje po ne-bitnosti. To se imenuje plemenita resnica o izvoru trpljenja.

22. In kaj, prijatelji, je plemenita resnica o prenehanju trpljenja? To je izginevanje in prenehanje brez ostanka, opustitev, odrekanje, zapustitev in zavrnitev tega istega hrepenenja. To se imenuje plemenita resnica o prenehanju trpljenja.

23. In kaj, prijatelji, je plemenita resnica o poti, ki vodi do prenehanja trpljenja? To je samo ta Plemenita osmeročlena pot; to je, pravilen pogled, pravilen namen, pravilen govor, pravilno dejanje, pravilen način preživljanja, pravilen napor, pravilna pozornost in pravilna zbranost.

24. In kaj, prijatelji, je pravilni pogled? Znanje o trpljenju, znanje o izvoru trpljenja, znanje o prenehanju trpljenja in znanje o poti, ki vodi do prenehanja trpljenja - to se imenuje pravilni pogled.

25. In kaj, prijatelji, je pravilni namen? Namen odreke, namen ne-zlobnosti in namen ne-neusmiljenosti - to se imenuje pravilni namen.

26. In kaj, prijatelji, je pravilni govor? Vzdržanje od lažnivega govora, vzdržanje od zlonamernega govora, vzdržanje od osornega govora in vzdržanje od nesmiselnega čenčanja - to se imenuje pravilni govor.

27. In kaj, prijatelji, je pravilno dejanje? Vzdržanje od ubijanja živih bitij, vzdržanje od jemanja tega, kar ni dano in vzdržanje od slabega obnašanja v čutnih užitkih - to se imenuje pravilno dejanje.

28. In kaj, prijatelji, je pravilen način preživljanja? Plemeniti učenec, ko je opustil napačen način preživljanja, zasluži za svoje življenje s pravilnim načinom preživljanja - to se imenuje pravilen način preživljanja.

29. In kaj, prijatelji, je pravilni napor? Menih vzbudi vnemo po ne-nastajanju nenastalih zlih slabih stanj in napravi napor, vzbudi energijo, uporabi svoj um in si prizadeva. On vzbudi vnemo po opuščanju nastalih zlih slabih stanj in napravi napor, vzbudi energijo, uporabi svoj um in si prizadeva. On vzbudi vnemo po nastajanju nenastalih dobrih stanj in napravi napor, vzbudi energijo, uporabi svoj um in si prizadeva. On vzbudi vnemo po nadaljevanju, ne-izginevanju, jačanju, povečanju in izpolnitvi z razvojem nastalih dobrih stanj in napravi napor, vzbudi energijo, uporabi svoj um in si prizadeva. To se imenuje pravilni napor.

30. In kaj, prijatelji, je pravilna pozornost? Tako menih biva v kontempliranju telesa kot telesa, vnet, popolnoma zavesten in pozoren, z odloženim pohlepom in obžalovanjem po tem svetu. Biva v kontempliranju občutkov kot občutkov, vnet, popolnoma zavesten in pozoren, z odloženim pohlepom in obžalovanjem po tem svetu. Biva v kontempliranju uma kot uma, vnet, popolnoma zavesten in pozoren, z odloženim pohlepom in obžalovanjem po tem svetu. Biva v kontempliranju umskih predmetov kot umskih predmetov, vnet, popolnoma zavesten in pozoren, z odloženim pohlepom in obžalovanjem po tem svetu. To se imenuje pravilna pozornost.

31. In kaj, prijatelji, je pravilna zbranost? Popolnoma odmaknjen od čutnih užitkov, odmaknjen od škodljivih stanj, menih vstopi in biva v prvi jhāni, kar je pospremljeno z mislijo in razmišljanjem, z zadovoljstvom in prijetnostjo, ki sta rojena iz samote. Z umirjanjem misli in razmišljanja on vstopi in biva v drugi jhāni, kar ima notranjo samozavest in poenotenje uma, je brez misli in razmišljanja in ima zadovoljstvo in prijetnost, kar je rojeno iz zbranosti. Z izginevanjem, kakor tudi od navdušenja, on biva v mirnodušnosti in pozoren in popolnoma zavesten, vendar še vedno s čutenjem občutek prijetnosti s telesom, on vstopi in biva v tretji jhāni, o kateri plemeniti pravijo: ‘On je mirnodušen, pozoren, ta, ki biva v sreči.’ Z opuščanjem prijetnosti in bolečine in s predhodno izginitvijo veselja in bridkosti, on vstopi in biva v četrti jhāni, kar ni niti-bolečina-niti-prijetnost in čistost pozornosti zaradi mirnodušnost. To se imenuje pravilna zbranost.

To se imenuje plemenita resnica o poti, ki vodi do prenehanja trpljenja.

32. Pri Benaresu, prijatelji, v jelenjem parku pri Isipatani je Tathāgata, popoln in popolno prebujen, pognal v tek neprimerljivo Kolo Dhamme, ki ga ne more ustaviti noben samotar ali brahmin ali bog ali Māra ali Brahmā ali kdorkoli v svetu - to je, najavljanje, poučevanje, opisovanje, ustanavljanje, odkrivanje, razlaganje in razkazovanje teh Štirih plemenitih resnic.”

To je bilo tisto, kar je rekel častiti Sāriputta. Menihi so bili zadovoljni in veseli besed častitega Sāriputte.

 

Opombe

[1] To se nanaša na Buddhov prvi govor petim menihom v jelenjem parku pri Isipatani.

[2] Definicije rojstva, staranja in smrti je prav tako najti v MN 9.22, 26. Ta celotna natančna analiza Štirih plemenitih resnic je vključena v Mahāsatipaṭṭhāna sutti, s celo bolj dovršeno razlago druge in tretje resnice. Glej DN 22.18-21 /ii.305-13.

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / oktober 2018

 

© SloTheravada, 2018

Za vašo pozornost

Nyanatiloka - Budova beseda (knjiga v pdf)

‘Stillness Flowing: The Life and Teachings of Ajahn Chah’ by Ajahn Jayasaro is now available for download in PDF, ePUB and Mobi formats. This important work details the life and teachings of Luang Por Chah, also known as Ajahn Chah, and has been in the making for over two decades. More info.