(MN 142) Dakkhiṇāvibhanga Sutta - Razlaga darovanj

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel v deželi Sakyanov pri Kapilavatthu, v Nigrodhovem parku.

2. Mahāpadžāpatī Gotami[1] je vzela nov par tkanin in odšla do Blaženega. Ko se mu je poklonila, je sedla na stran in rekla Blaženemu: “Častiti gospod, to novo garnituro tkanin sem stkala in izdelala posebej za Blaženega. Častiti gospod, naj jo Blaženi sprejme iz milosti.”

Ko je bilo to rečeno, ji je Blaženi rekel: “Daj jih Sanghi, Gotami. Ko jih daš Sanghi, bo to darovanje tako meni in tudi Sanghi.”

V drugo in v tretje je rekla Blaženemu: “Častiti gospod, … sprejme iz milosti.”

V drugo in v tretje ji je Blaženi rekel: “Daj jih Sanghi, Gotami. Ko jih daš Sanghi, bo to darovanje tako meni in tudi Sanghi.”

3. Potem je častiti Ᾱnanda rekel Blaženemu: “Častiti gospod, naj Blaženi sprejme novo garnituro tkanin od Mahāpadžāpati Gotami. Mahāpadžāpatī Gotami je bila zelo uslužna do Blaženega, častiti gospod. Kot sestra njegove matere je bila njegova dojilja, njegova krušna mati, ta, ki mu je dala mleko. Ona je dojila Blaženega, potem ko je njegova mati umrla. Tudi Blaženi je bil zelo uslužen do Mahāpadžāpatī Gotami, častiti gospod. Zahvaljujoč Blaženemu je Mahāpadžāpatī Gotami odšla po zatočišče k Buddhi, Dhammi in Sanghi. Zahvaljujoč Blaženemu se je Mahāpadžāpatī Gotami vzdržala ubijanja živih bitij, jemanja tega kar ni dano, slabega obnašanja v čutnosti, lažnivega govora in vina, žganja in opojnih substanc, kar je osnova nemarnosti. Zahvaljujoč Blaženemu je Mahāpadžāpatī Gotami imela popolno zaupanje v Buddho, Dhammo in Sangho in ima kreposti, ki jih ljubijo plemeniti. Zahvaljujoč Blaženemu je Mahāpadžāpatī Gotami brez dvoma glede neprijetnosti, glede izvora neprijetnosti, glede prenehanja neprijetnosti in glede poti, ki vodi do prenehanja neprijetnosti. Blaženi je bil zelo uslužen do Mahāpadžāpatī Gotami.”

4. “To je tako, Ᾱnanda, to je tako! Ko je ena oseba, ki dolguje drugi, odšla po zatočišče k Buddhi, Dhammi in Sanghi pravim, da ni lahko prvemu povrniti dolg drugemu z izkazovanjem spoštovanja, z vstajanjem pred njim, s ponižnim pozdravljanjem in vljudno podporo z zagotavljanjem oblačil, miloščine, bivališča in medicinskih potrebščin.

Ko se oseba, ki dolguje drugi, vzdrži ubijanja živih bitij, jemanja tega kar ni dano, slabega obnašanja v čutnosti, lažnivega govora in vina, žganja in opojnih substanc, kar je temelj za nemarnost, jaz pravim, da ni lahko prvemu povrniti dolg drugemu z izkazovanjem spoštovanja … in medicinskih potrebščin.

Ko oseba, ki dolguje drugi, pride do posedovanja popolnega zaupanja v Buddho, Dhammo in Sangho, in ima kreposti, ki jih ljubijo plemeniti, jaz pravim, da ni lahko prvemu povrniti dolg drugemu z izkazovanjem spoštovanja … in medicinskih potrebščin.

Ko je oseba, ki dolguje drugi, brez dvoma o neprijetnosti, o izvoru neprijetnosti, o prenehanju neprijetnosti in o poti, ki vodi do prenehanja neprijetnosti, jaz pravim, da ni lahko prvemu povrniti dolg drugemu z izkazovanjem spoštovanja … in medicinskih potrebščin.

5. Obstaja štirinajst vrst osebnega darovanja, Ᾱnanda. Nekdo da dar Tathāgati, popolnemu in popolno prebujenemu; to je prva vrsta osebnega darovanja. Nekdo da dar paccekabuddhi; to je druga vrsta osebnega darovanja. Nekdo da dar arahantu, učencu Tathāgate; to je tretja vrsta osebnega darovanja. Nekdo da dar temu, ki je stopil na pot uresničenja sadu arahantstva; to je četrta vrsta osebnega darovanja. Nekdo da dar nepovratniku; to je peta vrsta osebnega darovanja. Nekdo da dar temu, ki je stopil na pot uresničenja sadu nepovratka; to je šesta vrsta osebnega darovanja. Nekdo da dar enkratnemu povratniku; to je sedma vrsta osebnega darovanja. Nekdo da dar temu, ki je stopil na pot do uresničenja sadu enkratnega povratnika; to je osma vrsta osebnega darovanja. Nekdo da dar temu, ki je stopil v tok; to je deveta vrsta osebnega darovanja Nekdo da dar temu, ki je stopil na pot uresničenja sadu vstopa v tok; to je deseta vrsta osebnega darovanja. Nekdo da dar nekomu zunaj [uredbe], ki je prost poželenja po čutnosti;[2] to je enajsta vrsta osebnega darovanja. Nekdo da dar krepostni navadni osebi; to je dvanajsta vrsta osebnega darovanja. Nekdo da dar nemoralni navadni osebi; to je trinajsta vrsta osebnega darovanja. Nekdo da dar živali; to je štirinajsta vrsta osebnega darovanja.

6. Ᾱnanda, z dajanjem daru živali se lahko za darovanje pričakuje, da poplača stokratno. Z dajanjem daru nemoralni navadni osebi, se lahko za darovanje pričakuje, da poplača tisočkratno. Z dajanjem daru krepostni navadni osebi, se lahko za darovanje pričakuje, da poplača sto tisočkratno. Z dajanjem daru zunaj [uredbe] temu, ki je prost poželenja po čutnosti, se lahko za darovanje pričakuje, da poplača sto tisočkrat sto tisočkratno.

Z dajanjem daru temu, ki je stopil na pot uresničenja sadu vstopa v tok, se lahko za darovanje pričakuje, da poplača neizračunljivo, neizmerno. Kaj se potem naj reče glede dajanja daru tistemu, ki je stopil v tok? Kaj se naj reče glede dajanja daru tistemu, ki je stopil na pot uresničenja sadu enkratnega povratnika … enkratnemu povratniku … temu, ki je stopil na pot uresničenja sadu nepovratnika … nepovratniku … temu, ki je stopil na pot uresničenja sadu arahantstva … arahantu … paccekabuddhi? Kaj se naj reče glede dajanja daru Tathāgati, popolnemu in popolno prebujenemu?

7. Obstaja sedem vrst darovanja Sanghi, Ᾱnanda. Nekdo da dar Sanghi obojih [menihov in nun], ki jih vodi Buddha; to je prva vrsta darovanja Sanghi. Nekdo da dar Sanghi obojih [menihov in nun] potem, ko je Tathāgata dosegel končno ugasnitev; to je druga vrsta darovanja Sanghi.

Nekdo da dar Sanghi menihov; to je tretja vrsta darovanja Sanghi. Nekdo da dar Sanghi nun; to je četrta vrsta darovanja Sanghi. Nekdo da dar, rekoč: ‘Naj skrbim za toliko menihov in nun Sanghe’; to je peta vrsta darovanja Sanghi. Nekdo da dar, rekoč: ‘Naj skrbim za toliko menihov Sanghe’; to je šesta vrsta darovanja Sanghi. Nekdo da dar, rekoč: ‘Naj skrbim za toliko nun Sanghe’; to je sedma vrsta darovanja Sanghi.

8. V prihodnosti, Ᾱnanda, bodo živeli pripadniki naroda, ki so ‘rumeni vratovi,’ nemoralni, zlega značaja.[3] Ljudje bodo dajali darove tem nemoralnim osebam zaradi Sanghe. Celo takrat, jaz pravim, je darovanje Sanghi neizračunljivo, neizmerno. In jaz pravim, da nikoli ne obrodi darovanje posamezni osebi večjega sadu od tistega, ki ga obrodi darovanje Sanghi.

9. Obstajajo štiri vrste prečiščenja z darovanjem. Katere štiri? Obstaja darovanje, ki je prečiščeno z darovalcem, ne s prejemnikom. Obstaja darovanje, ki je prečiščeno s prejemnikom, ne z darovalcem. Obstaja darovanje, ki je prečiščeno niti z darovalcem niti s prejemnikom. Obstaja darovanje, ki je prečiščeno z obema, z darovalcem in s prejemnikom.

10. In kaj je darovanje, ki je prečiščeno z darovalcem, ne s prejemnikom? Tukaj je darovalec kreposten, dobrega značaja in je prejemnik nemoralen, zlega značaja. Tako je darovanje prečiščeno z darovalcem, ne s prejemnikom.

11. In kaj je darovanje, ki je prečiščeno s prejemnikom, ne z darovalcem? Tukaj je darovalec nemoralen, zlega značaja in je prejemnik kreposten, dobrega značaja. Tako je darovanje prečiščeno s prejemnikom, ne z darovalcem.

12. In kaj je darovanje, ki je prečiščeno niti z darovalcem niti s prejemnikom? Tukaj je darovalec nemoralen, zlega značaja, in je prejemnik nemoralen, zlega značaja. Tako darovanje ni prečiščeno niti z darovalcem niti s prejemnikom.

13. In kaj je darovanje, ki je prečiščeno z obema, z darovalcem in s prejemnikom? Tukaj je darovalec kreposten, dobrega značaja, in je prejemnik kreposten, dobrega značaja. Tako je darovanje prečiščeno z obema, z darovalcem in prejemnikom. To so štiri vrste prečiščenja darovanj.”

14. To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Ko je Vzvišeni to rekel, je Učitelj rekel še:

“Ko krepostna oseba pokloni nemoralni osebi
s srcem polnim zaupanja dar pridobljen na pošten način,
in verjame, da je sad dejanja velik,
krepost darovalca prečisti darovanje.

Ko nemoralna oseba pokloni krepostni osebi
s srcem brez zaupanja dar pridobljen na nepošten način,
in niti ne verjame, da je sad dejanja velik,
krepost prejemnika prečisti darovanje.

Ko nemoralna oseba pokloni nemoralni osebi
s srcem brez zaupanja dar pridobljen na nepošten način,
in niti ne verjame, da je sad dejanja velik,
krepost nobenega od njiju ne prečisti darovanja.

Ko krepostna oseba pokloni krepostni osebi
s srcem polnim zaupanja dar pridobljen na pošten način,
in verjame, da je sad dejanja velik,
bo ta dar, jaz pravim, pripeljal do velikega sadu.

Ko brezstrastna oseba pokloni brezstrastni osebi
s srcem polnim zaupanja dar pridobljen na pošten način,
in verjame, da je sad dejanja velik,
je ta dar, jaz pravim, najboljši od posvetnih darov.”

 

Opombe


[1]. Ta sutta se dogaja na začetku Buddhovega delovanja, v enem od njegovih povratkov v svoje rojstno mesto. Po smrti kralja Suddhodana je Mahāpadžāpatī prosila Buddho, da dovoli ženskam vstopiti v Sangho, in njeno sprejetje je zaznamovalo začetek Sanghe nun. Zgodbo je najti v Vin Cv Kh 10/ii.253-56 (glej Ñāṇamoli, The Life of the Buddha, str. 104-7).

[2]. To je nebudistični kontemplator, ki doseže stopnje zbranosti in posvetno vrsto direktne vednosti.

[3]. MA: “pripadniki naroda” so ti, ki so menihi le po imenu. Oni gredo naokoli s kosom rumene tkanine zavezane okoli vratu ali rok in podpirajo svoje žene in otroke s trgovanjem, kmetovanjem, itd.

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / oktober 2018, rev. april 2021