(MN 148) Chachakka Sutta – Šest skupin šestih

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel pri Sāvatthīju, v Džetovem gozdičku Anāthapiṇḍikovega parka. Tam je častiti Sāriputta nagovoril menihe: “Prijatelji, menihi.”—“Prijatelj,” so odgovorili. Častiti Sāriputta je rekel:

2. “Menihi, učil vas bom Dhammo, ki je dobra v začetku, dobra v sredini in dobra na koncu, s pravilnim pomenom in izražanjem; razodel bom sveto življenje, ki je popolnoma dovršeno in prečiščeno, to je, šest skupin šestih. Poslušajte in skrbno pazite, kaj bom povedal.” - “Da, častiti gospod,” so odgovorili menihi. Blaženi je rekel:

(POVZETEK)

3. “Šest notranjih področij je treba razumeti. Šest zunanjih področij je treba razumeti. Šest vrst zavesti je treba razumeti. Šest vrst kontakta je treba razumeti. Šest vrst občutka je treba razumeti. Šest vrst hrepenenja[1] je treba razumeti.

(NAŠTEVANJE)

4. (i) ‘Šest notranjih področij je treba razumeti.’ Tako je bilo rečeno. In glede na kaj je bilo to rečeno? Obstaja očesno področje, ušesno področje, nosno področje, jezično področje, telesno področje in umsko področje. Tako je bilo z ozirom na to rečeno: ‘Šest notranjih področij je treba razumeti.’ To je prva skupina od šestih.

5. (ii) ‘Šest zunanjih področij je treba razumeti.’ Tako je bilo rečeno. In glede na kaj je bilo to rečeno? Obstaja področje oblik, področje zvokov, področje vonjev, področje okusov, področje tipnega, področje pojavov. Tako je bilo z ozirom na to rečeno: ‘Šest zunanjih področij je treba razumeti.’ To je druga skupina od šestih.

6. (iii) ‘Šest razredov zavesti je treba razumeti.’ Tako je bilo rečeno. In glede na kaj je bilo to rečeno? Odvisno od očesa in oblik nastane očesna zavest; odvisno od ušesa in zvokov nastane ušesna zavest; odvisno od nosa in vonjev nastane nosna zavest; odvisno od jezika in okusov nastane jezična zavest; odvisno od telesa in tipnosti nastane telesna zavest; odvisno od uma in pojavov nastane umsko zavest. Tako je bilo z ozirom na to rečeno: ‘Šest razredov zavesti je treba razumeti.’ To je tretja skupina od šestih.

7. (iv) ‘Šest razredov kontakta[2] je treba razumeti.’ Tako je bilo rečeno. In glede na kaj je bilo to rečeno? Odvisno od očesa in oblik nastane očesna zavest; srečanje teh treh je kontakt. Odvisno od ušesa in zvokov nastane ušesna zavest; srečanje teh treh je kontakt. Odvisno od nosa in vonjev nastane nosna zavest; srečanje teh treh je kontakt. Odvisno od jezika in okusov nastane jezična zavest; srečanje teh treh je kontakt. Odvisno od telesa in tipnosti nastane telesna zavest; srečanje teh treh je kontakt. Odvisno od uma in pojavov nastane umska zavest; srečanje teh treh je kontakt. Tako je bilo z ozirom na to rečeno: ‘Šest razredov kontakta je treba razumeti.’ To je četrta skupina od šestih.

8. (v) ‘Šest razredov občutka je treba razumeti.’ Tako je bilo rečeno. In glede na kaj je bilo to rečeno? Odvisno od oči in oblik nastane očesna zavest; srečanje teh treh je kontakt; s kontaktom kot pogojem je tu občutek. Odvisno od ušesa in zvokov nastane ušesna zavest; srečanje teh treh je kontakt; s kontaktom kot pogojem je tu občutek. Odvisno od nosa in vonjev nastane nosna zavest; srečanje teh treh je kontakt; s kontaktom kot pogojem je tu občutek. Odvisno od jezika in okusov nastane jezična zavest; srečanje teh treh je kontakt; s kontaktom kot pogojem je tu občutek. Odvisno od telesa in tipnosti nastane telesna zavest; srečanje teh treh je kontakt; s kontaktom kot pogojem je tu občutek. Odvisno od uma in pojavov nastane umska zavest; srečanje teh treh je kontakt; s kontaktom kot pogojem je tu občutek. Tako je bilo z ozirom na to rečeno: ‘Šest razredov občutka je treba razumeti.’ To je peta skupina od šestih.

9. (vi) ‘Šest razredov hrepenenja je treba razumeti.’ Tako je bilo rečeno. In glede na kaj je bilo to rečeno? Odvisno od oči in oblik nastane očesna zavest; srečanje teh treh je kontakt; s kontaktom kot pogojem je tu občutek; z občutkom kot pogojem je tu hrepenenje. Odvisno od nosa in vonjev nastane nosna zavest … z občutkom kot pogojem je tu hrepenenje. Odvisno od ušesa in zvokov nastane ušesna zavest … z občutkom kot pogojem je tu hrepenenje. Odvisno od jezika in okusov nastane jezična zavest … z občutkom kot pogojem je tu hrepenenje. Odvisno od telesa in tipnosti nastane telesna zavest … z občutkom kot pogojem je tu hrepenenje. Odvisno od uma in pojavov nastane umsko zavest; srečanje teh treh je kontakt; s kontaktom kot pogojem je tu občutek; z občutkom kot pogojem je tu hrepenenje. Tako je bilo z ozirom na to rečeno: ‘Šest razredov hrepenenja je treba razumeti.’ To je šesta skupina od šestih.

(DEMONSTRACIJA NESEBSTVA)

10. (i) Če kdo reče, ‘Oko je sebstvo,’ to ni ubranljivo. Nastanek in propad očesa sta zaznana, in ker sta njegova nastanek in propad zaznana, bi sledilo: ‘Moje sebstvo nastane in propade.’ Zaradi tega ni ubranljivo za nikogar, ko reče, ‘Oko je sebstvo.’ Tako oko ni sebstvo.

Če kdo reče, ‘Oblike so sebstvo … Zaradi tega ni ubranljivo za nikogar, ko reče, ‘Oblike so sebstvo.’ Tako oko ni, oblike niso sebstvo.

Če kdo reče, ‘Očesno zavest je sebstvo’ … Zaradi tega ni ubranljivo za nikogar, ko reče, ‘Očesna zavest je sebstvo.’ Tako oko ni sebstvo, oblike niso sebstvo, očesna zavest ni sebstvo.

Če kdo reče, ‘Očesni kontakt je sebstvo’ … Zaradi tega ni ubranljivo za nikogar, ko reče, ‘Očesni kontakt je sebstvo.’ Tako oko ni sebstvo, oblike niso sebstvo, očesna zavest ni sebstvo, očesni kontakt ni sebstvo.

Če kdo reče, ‘Občutek je sebstvo’ … Zaradi tega ni ubranljivo za nikogar, ko reče, ‘Občutek je sebstvo.’ Tako oko ni sebstvo, tvorbe niso sebstvo, očesna zavest ni sebstvo, očesni kontakt ni sebstvo, občutek ni sebstvo.

Če kdo reče, ‘Hrepenenje je sebstvo’ … Zaradi tega ni ubranljivo za nikogar, ko reče, ‘Hrepenenje je sebstvo.’ Tako oko ni sebstvo, tvorbe niso sebstvo, očesna zavest ni sebstvo, očesni kontakt ni sebstvo, občutek ni sebstvo, hrepenenje ni sebstvo.

11. (ii) Če kdo reče, ‘Uho je sebstvo,’ to ni ubranljivo. Nastanek in propad ušesa sta zaznana, in ker sta nastanek in propad zaznana, bi sledilo: ‘Moje sebstvo nastane in propade.’ Zaradi tega ni ubranljivo za nikogar, ko reče, ‘Uho je sebstvo.’ Tako, uho ni sebstvo.

Če kdo reče, ‘Zvoki so sebstvo,’ … ‘Ušesna zavest je sebstvo,’ … ‘Ušesni kontakt je sebstvo,’ … Občutek je sebstvo,’ … ‘Hrepenenje je sebstvo’ … Zaradi tega ni ubranljivo za nikogar, ko reče, ‘Hrepenenje je sebstvo.’ Tako uho ni sebstvo, zvoki niso sebstvo, ušesna zavest ni sebstvo, ušesni kontakt ni sebstvo, občutek ni sebstvo, hrepenenje ni sebstvo.

12. (iii) Če kdo reče, ‘Nos je sebstvo,’ to ni ubranljivo. Nastanek in propad nosa sta zaznana, in ker sta njegova nastanek in propad zaznana, bi sledilo: ‘Moje sebstvo nastane in propade.’ Zaradi tega ni ubranljivo za nikogar, ko reče, ‘Nos je sebstvo.’ Tako, nos ni sebstvo.

Če kdo reče, ‘Vonji so sebstvo,’ … ‘Nosna zavest je sebstvo,’ … ‘Nosni kontakt je sebstvo,’ … Občutek je sebstvo,’ … ‘Hrepenenje je sebstvo’ … Zaradi tega ni ubranljivo za nikogar, ko reče, ‘Hrepenenje je sebstvo.’ Tako nos ni sebstvo, vonji niso sebstvo, nosna zavest ni sebstvo, nosni kontakt ni sebstvo, občutek ni sebstvo, hrepenenje ni sebstvo.

13. (iv) Če kdo reče, ‘Jezik je sebstvo,’ to ni ubranljivo. Nastanek in propad jezika sta zaznana, in ker sta njegova nastanek in propad zaznana, bi sledilo: ‘Moje sebstvo nastane in propade.’ Zaradi tega ni ubranljivo za nikogar, ko reče, ‘Jezik je sebstvo.’ Tako, jezik ni sebstvo.

Če kdo reče, ‘Okusi so sebstvo,’ … ‘Jezična zavest je sebstvo,’ … ‘Jezični kontakt je sebstvo,’ … Občutek je sebstvo,’ … ‘Hrepenenje je sebstvo’ … Zaradi tega ni ubranljivo za nikogar, ko reče, ‘Hrepenenje je sebstvo.’ Tako jezikom ni sebstvo, okusi niso sebstvo, jezična zavest ni sebstvo, jezični kontakt ni sebstvo, občutek ni sebstvo, hrepenenje ni sebstvo.

14. (v) Če kdo reče, ‘Telo je sebstvo,’ to ni ubranljivo. Nastanek in propad telesa sta zaznana, in ker sta njegova nastanek in propad zaznana, bi sledilo: ‘Moje sebstvo nastane in propade.’ Zaradi tega ni ubranljivo za nikogar, ko reče, ‘Telo je sebstvo.’ Tako, telo ni sebstvo.

Če kdo reče, ‘Tipnosti so sebstvo,’ … ‘Telesna zavest je sebstvo,’ … ‘Telesni kontakt je sebstvo,’ … Občutek je sebstvo,’ … ’ Hrepenenje je sebstvo’ … ’ Zaradi tega ni ubranljivo za nikogar, ko reče, ‘Hrepenenje je sebstvo.’ Tako telo ni sebstvo, tipnosti niso sebstvo, telesna zavest ni sebstvo, telesni kontakt ni sebstvo, občutek ni sebstvo, hrepenenje ni sebstvo.

15. (vi) Če kdo reče, ‘Um je sebstvo,’ to ni ubranljivo. Nastanek in propad telesa sta zaznana, in ker sta njegova nastanek in propad zaznana, bi sledilo: ‘Moje sebstvo nastane in propade.’ Zaradi tega ni ubranljivo za nikogar, ko reče, ‘Um je sebstvo.’ Tako, um ni sebstvo.

Če kdo reče, ‘Pojavi so sebstvo,’ … ’Umska zavest je sebstvo,’ … ’Umski kontakt je sebstvo,’ … Občutek je sebstvo,’ … ‘Hrepenenje je sebstvo’ … Zaradi tega ni ubranljivo za nikogar, ko reče, ‘Hrepenenje je sebstvo.’ Tako, um ni sebstvo, umski predmeti niso sebstvo, umska zavest ni sebstvo, umski kontakt ni sebstvo, občutek ni sebstvo, hrepenenje ni sebstvo.

(NASTAJANJE IDENTITETE)

16. Sedaj, menihi, to je pot, ki vodi do nastajanja identitete[3]. (i) Človek jemlje oko tako: ‘To je moje, to sem jaz, to je moje sebstvo.’ Človek jemlje oblike tako … Človek jemlje očesno zavest tako … Človek jemlje očesni kontakt tako … Človek jemlje občutek tako … Človek jemlje hrepenenje tako: ‘To je moje, to sem jaz, to je moje sebstvo.’

17-21. (ii-vi) Človek jemlje uho tako: ‘To je moje, to sem jaz, to je moje sebstvo.’ … Človek jemlje nos tako: ‘To je moje, to sem jaz, to je moje sebstvo.’ … Človek jemlje jezik tako: ‘To je moje, to sem jaz, to je moje sebstvo.’ … Človek jemlje telo tako: ‘To je moje, to sem jaz, to je moje sebstvo.’ … Človek jemlje um tako: ‘To je moje, to sem jaz, to je moje sebstvo.’ Človek jemlje pojave tako … Človek jemlje umsko zavest tako … Človek jemlje umski kontakt tako … Človek jemlje občutek tako … Človek jemlje hrepenenje tako: ‘To je moje, to sem jaz, to je moje sebstvo.’

(PRENEHANJE IDENTITETE)

22. Sedaj, menihi, to je pot, ki vodi do prenehanja identitete. (i) Človek jemlje oko tako: ‘To ni moje, to nisem jaz, to ni moje sebstvo.’ Človek jemlje oblike tako … Človek jemlje očesno zavest tako … Človek jemlje očesni kontakt tako … Človek jemlje občutek tako … Človek jemlje hrepenenje tako: ‘To ni moje, to nisem jaz, to ni moje sebstvo.’

23-27. (ii-vi) Človek jemlje uho tako: ‘To ni moje, to nisem jaz, to ni moje sebstvo.’ … Človek jemlje nos tako: ‘To ni moje, to nisem jaz, to ni moje sebstvo.’ … Človek jemlje jezik tako: ‘To ni moje, to nisem jaz, to ni moje sebstvo.’ … Človek jemlje telo tako: ‘To ni moje, to nisem jaz, to ni moje sebstvo.’ … Človek jemlje um tako: ‘To ni moje, to nisem jaz, to ni moje sebstvo.’ Človek jemlje pojave tako … Človek jemlje umsko zavest tako … Človek jemlje umski kontakt tako … Človek jemlje občutek tako … Človek jemlje hrepenenje tako: ‘To ni moje, to nisem jaz, to ni moje sebstvo.’

(OSNOVNA NAGNJENJA)

28. (i) Menihi, odvisno od očesa in oblik, se pojavi očesna zavest; srečanje teh treh je kontakt; s kontaktom kot pogojem nastane [občutek], ki se čuti kot prijetnost ali neprijetnost ali niti neprijetnost niti prijetnost. Ko se človeka dotakne prijeten občutek, če uživa v njem, ga pozdravi in se ga drži, potem v njem leži osnovno nagnjenje do poželenja. Ko se človeka dotakne neprijeten občutek, če ga skrbi, se žalosti in objokuje, se tolče po prsih in postane zmeden, potem v njem leži osnovno nagnjenje do odpora. Ko se človeka dotakne niti neprijeten niti prijeten občutek, če ne razume kot dejansko so izvor, izginotje, potešitev, nevarnost in izhod z ozirom na ta občutek, potem v njem leži osnovno nagnjenje do nevednosti. Menihi, da bo ta človek tukaj in sedaj napravil konec trpljenju brez opuščanja osnovnih nagnjenj do poželenja za prijetnim občutkom, brez odpravljanja osnovnih nagnjenj do odpora proti neprijetnemu občutku, brez iztrebljanja osnovnih nagnjenj do nevednosti glede niti neprijetnega niti prijetnega občutka, brez opuščanje nevednosti in nastajanja pravega znanja - to ni mogoče.

29-33. (ii-vi) Menihi, odvisno od ušesa in zvokov nastane ušesno zavest … Odvisno od uma in pojavov nastane umska zavest; srečanje teh treh je kontakt; s kontaktom kot pogojem nastane [občutek], ki se čuti kot prijeten ali neprijeten ali niti neprijeten niti prijeten … Menihi, da bo ta človek tukaj in sedaj napravil konec trpljenju brez opuščanje osnovnih nagnjenj do poželenja po prijetnem občutku … brez opuščanje nevednosti in nastajanja pravega znanja - to ni mogoče.

(OPUSTITEV OSNOVNIH NAGNJENJ)

34. (i) Menihi, odvisno od očesa in oblik nastane očesna zavest; srečanje teh treh je kontakt; s kontaktom kot pogojem nastane [občutek], ki se čuti kot prijeten ali neprijeten ali niti neprijeten niti prijeten. Ko se človeka dotakne prijeten občutek, če ta ne uživa v njem, ga ne pozdravi in se ga ne drži, potem osnovno nagnjenje do poželenja ne leži v njem. Ko se človeka dotakne neprijeten občutek, če ga ne skrbi, se ne žalosti in ne objokuje, se ne tolče po prsih in ne postane zmeden, potem osnovno nagnjenje do odpora ne leži v njem. Ko se človeka dotakne niti neprijeten niti prijeten občutek, če razume kot dejansko so izvor, izginotje, potešitev, nevarnost in izhod z ozirom na ta občutek, potem osnovno nagnjenje do nevednosti ne leži v njem. Menihi, da bo ta človek tukaj in sedaj napravil konec trpljenju z opuščanjem osnovnega nagnjenja do poželenja po prijetnem občutku, z odpravljanjem osnovnih nagnjenj do odpora proti neprijetnemu občutku, z iztrebljanjem osnovnih nagnjenj do nevednosti glede niti neprijetnega niti prijetnega občutka, z opuščanjem nevednosti in nastajanjem pravega znanja - to je mogoče.

35-39. (ii-vi) Menihi, odvisno od ušesa in zvokov nastane ušesna zavest … Odvisno od uma in pojavov nastane umska zavest; srečanje teh treh je kontakt; s kontaktom kot pogojem nastane [občutek], ki se čuti kot prijeten ali neprijeten ali niti neprijeten niti prijeten … Menihi, da boš tukaj in sedaj napravil konec trpljenju z opuščanjem osnovnih nagnjenj do poželenja po prijetnem občutku … z opuščanjem nevednosti in nastajanju pravega znanja - to je mogoče.

(OSVOBODITEV)

40. Ko to uvidi, menihi, dobro poučeni plemeniti učenec postane razočaran z očesom, razočaran z oblikami, razočaran z očesno zavestjo, razočaran z očesnim kontaktom, razočaran z občutkom, razočaran s hrepenenjem.

On postane razočaran z ušesom … On postane razočaran z nosom … On postane razočaran z jezikom … On postane razočaran s telesom … On postane razočaran z umom, razočaran z pojavi, razočaran z umsko zavestjo, razočaran z umskim kontaktom, razočaran z občutkom, razočaran s hrepenenjem.

41. Ko je razočaran, postane brezstrasten. Skozi brezstrastnost je [njegov um] osvobojen. Ko je osvobojen, pride vednost: ‘Osvobojeno je.’ On razume: ‘Rojstvo je uničeno, sveto življenje je bilo živeto, kar je bilo potrebno je bilo narejeno, nič več ni prihoda nazaj v katerokoli stanje eksistence.’”

To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Menihi so bili zadovoljni in veseli besed Blaženega. Ko je bilo to učenje povedano, je bilo brez predpostavk v umu osvobojenih vplivov šestdeset menihov.

 

Opombe

[1] Taṇhā - hrepenenje oz. močna želja.

[2] Phassa- glej natančnejšo razlago v Ñāṇavīra Thera - Clearing the Path (Path Press Publications), str. 73-76.

[3] Identiteta – sebstvo, osebnost.

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / oktober 2018, rev. julij 2019

 

(CC) SloTheravada, 2019

Za vašo pozornost

The New Edition of
the biography of
Ven. Nanavira

THE HERMIT
OF BUNDALA

by Hiriko Bhikkhu

more information

Menihove misli (adžan Hiriko)