(MN 149) Mahāsaḷāyatanika Sutta – Veliko šesterno področje

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel pri Sāvatthīju, v Džetovem gozdičku Anāthapiṇḍikovega parka. Tam je nagovoril menihe: “Menihi.”—“Častiti gospod,” so odgovorili. Blaženi je rekel:

2. “Menihi, učil vas bom učenje o velikem šesternem področju. Poslušajte in skrbno pazite, kaj bom povedal.” - “Da, častiti gospod,” so odgovorili menihi. Blaženi je rekel:

3. “Menihi, ko ne prepoznaš in ne vidiš očesa kot dejansko je, ko ne prepoznaš in ne vidiš oblik kot dejansko so, ko ne prepoznaš in ne vidiš očesne zavesti kot dejansko je, ko ne prepoznaš in ne vidiš očesnega kontakta kot dejansko je, ko ne prepoznaš in ne vidiš kot dejansko je [občutek] občuten kot prijeten ali boleč ali niti boleč niti prijeten, ki nastane z očesnim kontaktom kot pogojem, potem si vnet s poželenjem po očesu, po oblikah, po očesni zavesti, po očesnemu kontaktu, po [občutku] ki se čuti kot prijeten ali boleč ali niti boleč niti prijeten, ki nastane z očesnim kontaktom kot pogojem.

Ko bivaš vnet s poželenjem, oviran, zaslepljen, premišljajoč o zadovoljitvi, je pet agregatov s predpostavkami tvorjeno za prihodnost[1]; in moje hrepenenje – ki prinese obnovitev obstoja, pospremljeno z radostjo in poželenjem in radostjo v tem in onem – naraste. Telesne in umske težave se povečajo, telesne in umske muke se povečajo, telesna in umska vročica se poveča in izkušaš telesno in umsko trpljenje.

4-8. Ko ne prepoznaš in ne vidiš ušesa kot dejansko je … Ko ne prepoznaš in ne vidiš nosu kot dejansko je … Ko ne prepoznaš in ne vidiš jezika kot dejansko je … Ko ne prepoznaš in ne vidiš telesa kot dejansko je … Ko ne prepoznaš in ne vidiš uma kot dejansko je … izkušaš telesno in umsko trpljenje.

9. Menihi, ko prepoznaš in vidiš oko kot dejansko je,[2] ko prepoznaš in vidiš oblike kot dejansko so, ko prepoznaš in vidiš očesno zavest kot dejansko je, ko prepoznaš in vidiš očesni kontakt kot dejansko je, ko prepoznaš in vidiš kot dejansko je [občutek] občuten kot prijeten ali boleč ali niti boleč niti prijeten, ki nastane z očesnim kontaktom kot pogojem, potem nisi vnet s poželenjem po očesu, po oblikah, po očesni zavesti, po očesnemu kontaktu, po [občutku] ki se čuti kot prijeten ali boleč ali niti boleč niti prijeten, ki nastane z očesnim kontaktom kot pogojem.

Ko bivaš nevnet s poželenjem, neoviran, nezaslepljen, premišljajoč o nevarnosti, potem se pet agregatov s predpostavkami zmanjša v prihodnosti; in hrepenenje - ki prinese obnovitev obstoja, pospremljeno z radostjo in poželenjem in radostjo v tem in onem – je opuščeno. Telesne in umske težave so opuščene, telesne in umske muke so opuščene, telesna in umska vročica je opuščena in izkušaš telesno in umsko prijetnost.

10. Pogled posameznika kot je ta, je pravilni pogled. Njegova misel je pravilna misel, njegov napor je pravilen napor, njegova pozornost je pravilna pozornost, njegova zbranost je pravilna zbranost. Ampak njegovo telesno dejanje, njegovo govorno dejanje in njegov način življenja je bil dobro prečiščen že prej. Tako Plemenita osmeročlena pot pride do izpolnitve v njem z razvojem. Ko razvije Plemenito osmeročleno pot, v njem prav tako pride do izpolnitve štirih osnovanj pozornosti z razvojem; štiri pravilne vrste prizadevanja v njem prav tako pridejo do izpolnitve z razvojem; štiri področja duhovne moči v njem prav tako pridejo do izpolnitve z razvojem; pet sposobnosti v njem prav tako pride do izpolnitve z razvojem; pet moči v njem prav tako pride do izpolnitve z razvojem; sedem dejavnikov prebujenje v njem prav tako pride do izpolnitve z razvojem. Ti dve stvari – mirnost in vpogled – se pojavita v njem enakomerno skupaj. Z neposrednim znanjem popolno razume te stvari, ki naj bodo popolno razumljene z neposrednim znanjem. Z neposrednim znanjem opusti stvari, ki naj bodo opuščene z neposrednim znanjem. Z neposrednim znanjem razvije stvari, ki naj bodo razvite z neposrednim znanjem. Z neposrednim znanjem uresniči stvari, ki naj bodo uresničene z neposrednim znanjem.[3]

11. In katere stvari naj bodo popolnoma razumljene z neposrednim znanjem? Odgovor na to je: pet agregatov, na katere vpliva predpostavka, to je, snovni agregat, na katerega vpliva predpostavka, agregat občutka, na katerega vpliva predpostavka, agregat zaznave, na katerega vpliva predpostavka, agregat tvorb, na katere vpliva predpostavka, agregat zavesti, na katerega vpliva predpostavka. To so stvari, ki naj bodo popolnoma razumljene z neposrednim znanjem.

In katere stvari naj bodo opuščene z neposrednim znanjem? Nevednost in hrepenenje po obstoju. To so stvari, ki naj bodo opuščene z neposrednim znanjem.

In katere stvari naj bodo razvite z neposrednim znanjem? Mirnost in vpogled.[4] To so stvari, ki naj bodo razvite z neposrednim znanjem.

In katere stvari naj bodo uresničene z neposrednim znanjem? Pravo znanje in osvoboditev.[5] To so stvari, ki naj bodo uresničene z neposrednim znanjem.

12-14. Ko prepoznaš in vidiš uho, kot dejansko je … To so stvari, ki naj bodo uresničene z neposrednim znanjem.[6]

15-17. Ko prepoznaš in vidiš nos, kot dejansko je … To so stvari, ki naj bodo uresničene z neposrednim znanjem.

18-20. Ko prepoznaš in vidiš jezik, kot dejansko je … To so stvari, ki naj bodo uresničene z neposrednim znanjem.

21-23. Ko prepoznaš in vidiš telo, kot dejansko je … To so stvari, ki naj bodo uresničene z neposrednim znanjem.

24-26. Ko prepoznaš in vidiš um, kot dejansko je … To so stvari, ki naj bodo uresničene z neposrednim znanjem.”

To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Menihi so bili zadovoljni in veseli besed Blaženega.

 

Opombe


[1] To je, hrepenenje ki nastane in se ustali na očesu in obliki, itd., se jih drži z oprijemanjem, in to prinese akumuliranje kamme, kar teži k generiranju novega sklopa petih agregatov v naslednji eksistenci.

[2] Ko prepoznaš in vidiš oko skozi vpogled in potjo.

[3] To so štiri funkcije, ki se vadijo z nadzemeljsko potjo: popolno razumevanje resnice o trpljenju, opuščanje vzroka trpljenja, uresničenje prenehanja trpljenja in razvijanje poti, ki vodi do konca trpljenja.

[4] Tukaj mir in vpogled predstavljata celotno Plemenito osmeročleno pot.

[5] MA identificira “pravo znanje” z znanjem o poti arahantstva, “osvoboditev” pa s sadežem arahantstva. Tukaj ima to dvoje vlogo, ki je običajno rezervirana za Nibbāno, resnično prenehanje trpljenja.

[6] Ta odlomek in vsak naslednji ponovi celoten tekst §§9-11, edina razlika je v čutilu in predmetu.

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / november 2018, rev. mar. 2019

 

(CC) SloTheravada, 2019

Za vašo pozornost

The New Edition of
the biography of
Ven. Nanavira

THE HERMIT
OF BUNDALA

by Hiriko Bhikkhu

more information