Povpraševanje po bivalnih hiškah - Inquiries for cottages

Zanimanje za meništvo v Samanadipi raste, a na žalost zaradi omejenega prostora smo morali že marsikoga zavrniti ali jim predlagati, da počakajo ali poiščejo drugi samostan. Ker širjenje samostana ni lahko zaradi finančnih in drugih strateških zmožnosti, smo pomislili da bi v javnosti preverili, če je možno v Sloveniji uporabiti oz. najeti osamljene hiške (kot so vikendi ali zidanice), kjer bi lahko menihi začasno bivali. Če ima kdo od vas kaj več informacij glede tega, se seveda priporočamo za predloge.

Interest in monasticism in Samanadipi is growing, but unfortunately due to limited space we have already had to reject many or suggest to them to wait or find another monastery. Since the expansion of the monastery is not easy due to financial and other strategic capabilities, we thought to check in public if it is possible in Slovenia to use or. rent secluded cottages (such as weekends or cottages) where monks could temporarily reside. If any of you have any more information on this, of course we would be most grateful for it.

(C) SloTheravada, 2022

Učenja gvardijana samostana