Pranovanje Buddhovega dne (vesak) Celebrating the Buddha's Day (Vesak)

23. maja ste vabljeni na praznovanje glavnega budističnega praznika vesaka. Začne se okrog 10:30 z darovanjem hrane. Dobrodošli!

Vlada določa: Število oseb, ki kolektivno uresničujejo versko svobodo na odprtih površinah, se omeji na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Udeleženci so lahko navzoči na odprtih površinah, kjer se kolektivno uresničuje verska svoboda. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.
 

On May 23, you are invited to celebrate the main Buddhist holiday Vesak. It starts around 10:30 with a food offering. Welcome!

The government stipulates: The number of persons who collectively exercise religious freedom in open areas is limited to one participant per 10 square meters, or more participants in the case of persons from a common household. Participants can be present in open areas where religious freedom is collectively exercised. The interpersonal distance between the participants must be at least 1.5 meters, except between persons from the joint household.

(C) SloTheravada, 2022

Učenja gvardijana samostana