Blagoslov

Le malo ljudi razvije ključne vrline, da jih je enostavno opozoriti, je enostavno govoriti z njimi, so iskreno odprti do dobronamernega feedbacka. A brez tega se borimo za stalen napredek, ker nismo zelo dobri pri samo-ocenjevanju. Vsakdanji primer: veliko študij je pokazalo, da se ljudem, ki opravljajo več del hkrati, zdi, da so bolj produktivni, medtem ko se dejansko njihova produktivnost zmanjša tako po količini kot po kvaliteti. Glavni razlog za njihovo napačno zaznavanje je pomanjkanje kontrolne skupine ali objektivnih zunanjih meritev, ki bi nudile povratno informacijo. Drugi razlog je, da takrat ko dosti delamo, nas to vzpodbudi, da neodvisno od dejanskega dosežka verjamemo, da smo v tej stvari postali dobri. Zamešamo domačnost z veščino. Ubogi študentje pogosto precenijo svoje sposobnosti, ker se ne zavedajo vsega, česar še ne vejo. Njihova samozavest je odvisno od njih – če ne iščejo dejstev ali razlag, ki je ne potrjujejo. Pri njih feedback ni dobrodošel. Po drugi strani pa se dobri študentje osredotočijo na tisto, česar še ne znajo in ne obvladajo. Njihova pristna ljubezen do učenja vzpodbuja ponižnost in odprtost do feedbacka. Buddha je učil, da je biti »suvaca«, nekdo, ki ga je preprosto opozoriti in je sposoben sprejeti feedback s hvaležnostjo in vljudnostjo, eden od najvišjih blagoslovov v življenju.

- adžan Džajasaro

(C) SloTheravada, 2023