Madžhima nikāya (MN)

Spremna beseda k prevodu MN
Kratek povzetek sutt v Madžhima nikāyi
(MN 1) Mūlapariyāya Sutta – Izvor vseh stvari
(MN 2) Sabbāsava Sutta – Vsi vplivi
(MN 3) Dhammadāyāda Sutta – Dediči Dhamme
(MN 4) Bhayabherava Sutta – Strah in groza
(MN 5) Anangaṇa Sutta – Brez nečistosti
(MN 6) Ākankheyya Sutta – Če bi si menih želel
(MN 7) Vatthūpama Sutta – Prispodoba o krpi
(MN 8) Sallekha Sutta - Odstranjevanje nečistosti
(MN 9) Sammādiṭṭhi Sutta - Pravilni pogled
(MN 10) Satipaṭṭhāna Sutta - Področja pozornosti
(MN 11) Cūḷasīhanāda Sutta – Kratko učenje o levjem rjovenju
(MN 12) Mahāsihanāda Sutta – Dolgo učenje o levjem rjovenju
(MN 13) Mahādukkhakkhandha Sutta - Dolgo učenje o gmoti neprijetnosti
(MN 14) Cūḷadukkhakkhandha Sutta – Kratko učenje o gmoti neprijetnosti
(MN 15) Anumāna Sutta – Sklep
(MN 16) Cetokhila Sutta – Divjina v srcu
(MN 17) Vanapattha Sutta – Goščava pragozda
(MN 18) Madhupiṇḍika Sutta – Medena krogla
(MN 19) Dvedhāvitakka Sutta – Dve vrsti misli
(MN 20) Vitakkasaṇṭhāna Sutta – Odstranjevanje motečih misli
(MN 21) Kakacūpama Sutta – Prispodoba o žagi
(MN 22) Alagaddūpama Sutta - Prispodoba o kači
(MN 23) Vammika Sutta - Mravljišče
(MN 24) Rathavinīta Sutta - Kočije
(MN 25) Nivāpa Sutta - Vaba
(MN 26) Ariyapariyesanā Sutta – Plemenito iskanje
(MN 27) Cūḷahatthipadopama Sutta - Kratko učenje o slonovi stopinji
(MN 28) Mahāhatthipadopama Sutta – Dolgo učenje o slonovi stopinji
(MN 29) Mahāsāropama Sutta - Dolgo učenje o srčevini duhovnega življenja
(MN 30) Cūḷasāropama Sutta – Kratko učenje o srčevini duhovnega življenja
(MN 31) Cūḷagosinga Sutta – Kratko učenje v Gosingi
(MN 32) Mahāgosinga Sutta – Dolgo učenje v Gosingi
(MN 33) Mahāgopālaka Sutta – Dolgo učenje o kravjem pastirju
(MN 34) Cūḷagopālaka Sutta – Kratko učenje o kravjem pastirju
(MN 35) Cūḷasaccaka Sutta – Kratko učenje Saccaki
(MN 36) Mahāsaccaka Sutta – Dolgo učenje Saccaki
(MN 37) Cūḷataṇhāsankhaya Sutta – Kratko učenje o uničenju želja
(MN 38) Mahātaṇhāsankhaya Sutta – Dolgo učenje o uničenju želja
(MN 39) Mahā-Assapura Sutta – Dolgo učenje pri Assapuri
(MN 40) Cūḷaassapura Sutta - Kratko učenje pri Assapuri
(MN 41) Sāleyyaka Sutta - Brahmani iz Sāle
(MN 42) Verañdžaka Sutta – Brahmani iz Verañdža
(MN 43) Mahāvedalla Sutta – Več pojasnil
(MN 44) Cūḷavedalla Sutta – Kratka pojasnila
(MN 45) Cūḷadhammasamādāna Sutta - Kratko učenje o načinih ukvarjanja s stvarmi
(MN 46) Mahādhammasamādāna Sutta – Dolgo učenje o načinih ukvarjanja s stvarmi
(MN 47) Vīmaṁsaka Sutta - Preiskovalec
(MN 48) Kosambīya Sutta – Kosambinci
(MN 49) Brahmanimantanika Sutta – Povabilo Brahme
(MN 50) Māratadžanīya Sutta – Graja Māre
(MN 51) Kandaraka Sutta - Kandaraku
(MN 52) Aṭṭhakanāgara Sutta – Človek iz Aṭṭhakanāgara
(MN 53) Sekha Sutta – Učenec v višji praksi
(MN 54) Potaliya Sutta - Potaliyi
(MN 55) Džīvaka Sutta - Ādžīvaku
(MN 56) Upāli Sutta - Upāliju
(MN 57) Kukkuravatika Sutta – Asket s pasjim obnašanjem
(MN 58) Abhayarādžakumāra Sutta - Princu Abhayi
(MN 59) Bahuvedanīya Sutta – Mnogo vrst občutkov
(MN 60) Apaṇṇaka Sutta – Brezhibno učenje
(MN 61) Ambalaṭṭhikārāhulovāda Sutta - Nasvet Rāhuli pri Ambalaṭṭhiki
(MN 62) Mahārāhulovāda Sutta – Dolgo učenje o nasvetu Rāhuli
(MN 63) Cūḷamālunkya Sutta - Kratko učenje Mālunkyāputti
(MN 64) Mahāmālunkya Sutta – Dolgo učenje Mālunkyāputti
(MN 65) Bhaddāli Sutta - Bhaddāliju
(MN 66) Laṭukikopama Sutta – Prispodoba o prepelici
(MN 67) Cātumi Sutta - Pri Cātumi
(MN 68) Naḷakapāna Sutta – Pri Naḷakapāni
(MN 69) Gulissāni Sutta - Gulissāni
(MN 70) Kīṭāgiri Sutta - V Kīṭāgiriju
(MN 71) Tevidžavacchagotta Sutta – Vacchagotti o trojni resnični vednosti
(MN 72) Aggivacchagotta Sutta – Vacchagotti o ognju
(MN 73) Mahāvacchagotta Sutta – Dolgo učenje Vacchagotti
(MN 74) Dīghanakha Sutta - Dīghanakhu
(MN 75) Māgandiya Sutta – Māgandiyu
(MN 76) Sandaka Sutta - Sandaku
(MN 77) Mahāsakuludāyi Sutta – Dolgo učenje Sakuludāyī
(MN 78) Samaṇamaṇḍikā Sutta - Samaṇamaṇḍikāputta
(MN 79) Cūḷasakuludāyi Sutta - Kratko učenje Sakuludāyu
(MN 80) Vekhanassa Sutta - Vekhanassu
(MN 81) Ghaṭikāra Sutta – Lončar Ghaṭikāra
(MN 82) Raṭṭhapāla Sutta - Raṭṭhapāla
(MN 83) Makhādeva Sutta - Kralj Makhādeva
(MN 84) Madhurā Sutta - Pri Madhuri
(MN 85) Bodhirādžakumāra Sutta – Učenje princu Bodhiju
(MN 86) Angulimāla Sutta - Angulimāla
(MN 87) Piyadžatika Sutta – Rojeni iz teh, ki so nam dragi
(MN 88) Bahitika Sutta - Plašč
(MN 89) Dhammacetiya Sutta - Spomeniki Dhamme
(MN 90) Kaṇṇakatthala Sutta – Pri Kaṇṇakatthalu
(MN 91) Brahmāyu Sutta - Brahmāyu
(MN 92) Sela Sutta - Seli
(MN 93) Assalāyana Sutta - Mladeniču Assalāyanu
(MN 94) Ghoṭamukha Sutta - Ghoṭamukhi
(MN 95) Cankī Sutta – Cankīju
(MN 96) Esukārī Sutta - Esukārī
(MN 97) Dhānañdžāni Sutta - Dhānañdžāniju
(MN 98) Vāseṭṭha Sutta - Vāseṭṭhi
(MN 99) Subha Sutta - Subhi
(MN 100) Saṅgārava Sutta - Saṅgāravi
(MN 101) Devadaha Sutta – Pri Devadahi
(MN 102) Pancattaya Sutta – Pet in tri
(MN 103) Kinti Sutta - Kaj mislite o meni?
(MN 104) Sāmagāma Sutta - Pri Sāmagāmi
(MN 105) Sunakkhatta Sutta - Sunakkhatti
(MN 106) Ᾱneñdžasappāya Sutta – Pot v mirnost
(MN 107) Gaṇakamoggallāna Sutta - Gaṇaka Moggallānu
(MN 108) Gopakamoggallāna Sutta - Gopaka Moggallānu
(MN 109) Mahāpunnama Sutta – Dolgo učenje v noči na polno luno
(MN 110) Cūḷapuṇṇama Sutta - Kratko učenje v noči na polno luno
(MN 111) Anupada Sutta – Eno za drugim, kot se zgodijo
(MN 112) Chabbisodhana Sutta – Šestkratna čistost
(MN 113) Sappurisa Sutta – Dober človek
(MN 114) Sevitabbāsevitabba Sutta – Gojiti in ne gojiti
(MN 115) Bahudhātuka Sutta – Mnogo vrst elementov
(MN 116) Isigili Sutta - Isigili
(MN 117) Mahācattarisaka Sutta – Velikih štirideset
(MN 118) Ānāpānasati Sutta – Pozornost med dihanjem
(MN 119) Kāyagatāsati Sutta – Pozornost na telo
(MN 120) Sankhārupapatti Sutta – Vrednotenje dosežkov
(MN 121) Cūḷasuññata Sutta - Kratko učenje o praznosti
(MN 122) Mahāsuññata Sutta – Dolgo učenje o praznosti
(MN 123) Acchariya-abbhūta Sutta – Osupljivo in neverjetno
(MN 124) Bakkula Sutta - Bakkula
(MN 125) Dantabhūmi Sutta – Stopnja ukročenosti
(MN 126) Bhūmidža Sutta - Bhūmidža
(MN 127) Anuruddha Sutta - Anuruddha
(MN 128) Upakkilesa Sutta – Nečistosti
(MN 129) Bālapaṇḍita Sutta – Bedaki in modri ljudje
(MN 130) Devadūta Sutta - Božanski glasniki
(MN 131) Bhaddekaratta Sutta – En odličen dan
(MN 132) Ᾱnandabhaddekaratta Sutta - Ᾱnanda in en odličen dan
(MN 133) Mahākaccānabhaddekaratta Sutta - Mahā Kaccāna in en odličen dan
(MN 134) Lomasakangiyabhaddekaratta Sutta - Lomasakangiya in en odličen dan
(MN 135) Cūḷakammavibhanga Sutta - Kratka razlaga dejanja
(MN 136) Mahākammavibhanga Sutta – Dolga razlaga dejanja
(MN 137) Saḷāyatanavibhanga Sutta – Razlaga šestih področij
(MN 138) Uddesavibhanga Sutta - Razlaga povzetka
(MN 139) Araṇavibhanga Sutta - Razlaga nekonflikta
(MN 140) Dhātuvibhanga Sutta - Razlaga elementov
(MN 141) Saccavibhanga Sutta - Razlaga resnic
(MN 142) Dakkhiṇāvibhanga Sutta - Razlaga darovanj
(MN 143) Anāthapiṇḍikovāda Sutta - Nasvet Anāthapiṇḍiku
(MN 144) Channovāda Sutta - Nasvet Channi
(MN 145) Puṇṇovāda Sutta - Nasvet Puṇṇi
(MN 146) Nandakovāda Sutta – Nasvet Nandake
(MN 147) Cūḷarāhulovāda Sutta – Kratek nasvet Rāhuli
(MN 148) Chachakka Sutta – Šest skupin šestih
(MN 149) Mahāsaḷāyatanika Sutta – Veliko šesterno področje
(MN 150) Nagaravindeyya Sutta - Nagaravindancem
(MN 151) Piṇḍapātapārisuddhi Sutta - Prečiščenje miloščine
(MN 152) Indriyabhāvanā Sutta – Razvoj sposobnosti
Opombe
Kraji, mesta, države
Osebe, narodi, božanstva
Kazalo lastnih imen v MN
Razvrstitev sutt glede na palijsko ime
Razvrstitev sutt glede na številko sutte
Področja bivanja
Kraljevine in republike na indijskem podkontinentu za časa Buddhe
Pali slovenski slovar

(C) SloTheravada, 2023