Dukkha

 
Pomen besede dukkha kot ene od treh značilnosti eksistence je drugačen od pomena dukkhe kot plemenite resnice.
V treh značilnostih se dukkha nanaša na inherentno nestabilnost vseh minljivih, pogojenih pojavov.
V štirih plemenitih resnicah se dukkha nanaša na izkušnjo nerazsvetljenega uma. Ta um stalno reagira s slo in navezanostjo na notranji in zunanji svet, za katerega sta značilna minljivost in nestabilnost. Tu je dukkha občutek pomanjkanja, nepopolnosti, praznosti, nezadovoljivosti, ki jih ni mogoče ločiti od življenja, ki temelji na teh reakcijah.
Dukkha je v »tilakkhani« neprizadeta ob pojavu Buddhe. Vtkana je v samo tkanino eksistence. Po drugi strani pa je dukkha kot plemenita resnica lahko popolnoma odstranjena s pomočjo prakse Buddhovih učenj.
 
-adžan Džajasaro 

(C) SloTheravada, 2023